Stichting Kruispunt-Oost

Stichting Kruispunt-Oost is de juridische vorm waarin de gemeenten van de Ontmoetingskerk samen werken aan Woordverkondiging en Daadwerkelijke hulp in de wijk Schollevaar. Meestal laten we het woord “stichting” weg. De bestuursleden worden benoemd door de kerkenraden van Hervormde Wijkgemeente Schollevaar en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Kruispunt-Oost is ook de formele werkgever van Johan van der Klooster. Kruispunt-Oost is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Kruispunt-Oost fiscaal aftrekbaar zijn onder de geldende regels van de inkomstenbelasting.

ANBI gegevens Kruispunt-Oost
Naam: Stichting Kruispunt-Oost
RSIN of fiscaal nummer: 819288561

IBAN: NL30 RABO 0123 5037 95

Contactgegevens: Secretariaat Beltmolen 17, 2906 SB Capelle aan den IJssel.

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden: 4 bestuursleden: Jan Gerrit Deelen (Voorzitter), Henk Meendering (secretaris), Nico Kok (PR-functionaris) en Leon van den Berg (Penningmeester).

Beleidsplan: kunt u downloaden door op de volgende link te klikken: Missionair-Diaconaal plan.

Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn vrijwilligers zonder bezoldiging; de werknemer wordt beloond conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling: Overkoepelende organisatie op het gebied van welzijn. Voor details verwijzen wij u naar het beleidsplan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie hiervoor het beleidsplan en het activiteitenoverzicht onder “Missionair Werk”.

Financiële verantwoording: Hier treft u de financiële verantwoording van 2021 aan.

Standaardformulier informatieplicht ANBI: Link