Schatgravers

Schatgravers is een kinderclub voor kinderen uit groep vier tot en met zeven van de basisschool. De club vindt, met uitzondering van de schoolvakanties, wekelijks plaats op woensdagavond van 18.45 – 19.45 uur in de Ontmoetingskerk, Schollevaar-West. De kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen liedjes, knutselen of doen een spel.

Contact
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact opnemen met:
Johan van der Klooster
06-43988704
kinderwerk [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl