Nieuws

 • Belijdeniscatechisatie
  Er heeft zich inmiddels al een aantal (jong)volwassen mensen opgegeven om dit jaar aan de belijdeniscatechisatie deel te nemen. Prachtig! Graag wil ik ook andere jongeren en ouderen uitnodigen om met de belijdeniscatechisatie mee te doen. Uiteraard is belijdeniscatechisatie allereerst bedoeld ter voorbereiding op het doen van belijdenis: je leeft er met elkaar naar toe ...
  Lees verder
 • De Bijbel lezen in één jaar
  Op woensdag 6 september staat de eerste bijeenkomst gepland van het ‘Bijbelleesjaar’. Het is de bedoeling dat voor deze avond Genesis 1 t/m 11 en het gehele boek Job is gelezen. Tijdens het uurtje dat wij samenkomen zullen wij op deze Bijbelgedeelten terugblikken, opgekomen vragen bespreken en ervaringen uitwisselen. U en jij kunnen nog steeds ...
  Lees verder
 • Opening winterwerk 2017-2018
  In het weekend van 2 en 3 september mogen we de opening van het nieuwe seizoen inluiden en samen vieren. Samen Aan De Start, met op zaterdag o.a. een meditatie, waarin zeker woorden terugkomen van het nieuwe jaarthema in onze wijkgemeente: Laat Ons Bidden. De dienst van zondagmorgen staat in het teken van opening winterwerk; ...
  Lees verder
 • Sportweek in Schollevaar!
  Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli 2017 vindt voor de 12e keer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden. Elke middag, van 14.00 tot 16.00 uur, ...
  Lees verder
 • Nacht van Gebed van 16 op 17 juni
  Uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd blijkt dat het geweld tegen christenen toeneemt. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgde christenen. Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren ons gebed niet! Ook dat heeft impact op de vervolgde kerk. ...
  Lees verder
 • Zondag voor de Vervolgde Kerk – 11 Juni
  Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Daarom staan vervolgde christenen de eerste zondag na Pinksteren centraal tijdens de dienst. Ook in de Ontmoetingskerk willen we op zondag 11 juni aandacht besteden aan de Vervolgde Kerk in gebed, lied, preek en collecte. Tevens houden we onze jaarlijkse schrijfactie om vervolgde christenen te ...
  Lees verder
 • De Bijbel lezen in één jaar
  Inmiddels heeft een twintigtal personen van binnen en buiten onze gemeente zich opgegeven om met elkaar in één jaar de Bijbel te lezen. Graag wil ik deze personen, maar ook allen die nog twijfelen of zij mee zullen doen met dit Bijbelleesjaar, uitnodigen om op woensdag 21 juni bij elkaar te komen in de Ontmoetingskerk. ...
  Lees verder
 • Voorbereiding missionaire/diaconale projecten
  Een aantal gemeenteleden trekt er deze zomer weer op uit om het evangelie op een bijzondere manier handen en voeten te geven. Het is altijd fijn als deze activiteiten gemeld worden bij de Zendingscommissie. Vanuit de Zendingscommissie kan dan worden meegeleefd met voorbede, PR en advies. Ook hoort de Zendingscommissie het graag als er sponsoracties ...
  Lees verder
 • Dorcas Kledingactie voorjaar
  In de Ontmoetingskerk wordt op zaterdag 22 april de Dorcas Kledingactie gehouden. Het grootste deel van de ingezamelde kleding is bestemd voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten. Dorcas transporteert dit deel naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in onder meer Oost-Europa, Zuid-Afrika, Kenia, Lesotho en Mozambique. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt ...
  Lees verder
 • Bij de diensten
  Donderdag 13 april (Witte Donderdag) Op donderdagavond 13 april hopen wij weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Het is heel indrukwekkend om samen aan tafel te mogen gaan en het brood te breken en de wijn te drinken op de avond voor Pasen. Juist op deze avond voor Pasen ging de Here Jezus Zelf ...
  Lees verder