Nieuws

 • Week van gebed
  Van 15 tot en met 22 januari vindt de week van gebed voor de eenheid van christenen plaats. Zie de flyer voor meer informatie.  
  Lees verder
 • Kinderconcert
  Vanaf zondag 15 januari wordt de week van gebed gehouden. Mensen uit verschillende kerken in Capelle komen elke avond samen om te bidden. Iedereen is natuurlijk welkom op deze avonden. Als start van deze week wordt op zaterdagmiddag 14 januari een leuk concert gegeven door Marcel en Lydia Zimmer. Het begint om 15 uur in de ...
  Lees verder
 • Kerstnachtdiensten 2016: Plaats voor jou!
  Op kerstavond, zaterdag 24 december aanstaande, worden in de Ontmoetingskerk twee kerstnachtdiensten gehouden, uitgaande van de beide Ontmoetingskerkgemeenten. Deze diensten hebben hetzelfde programma en beginnen om 19.30 uur (kerkzaal open om 19.00 uur) en 22.00 uur (kerkzaal open om 21.30 uur). Het programma is met name gericht op mensen die niet gewend zijn om in ...
  Lees verder
 • Oliebollen-drive-in
  Om geld op te halen voor het fantastische project van WEM-Nederland, organiseren een aantal jongeren ook dit jaar weer een heuse oliebollen drive-in op de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk aan de Zevensprong te Capelle aan den IJssel. Op 31 december bent u vanaf 08.00 uur van harte uitgenodigd om lopend, fietsend of met de auto ...
  Lees verder
 • Dorcas Voedselactie
  Woensdag 2 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Wegens de verbouwing van de keuken in onze kerk houden wij onze dankdagdienst op woensdag 9 november. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd. Dat er zegen mocht rusten op ons werk. Elk jaar organiseert hulporganisatie ...
  Lees verder
 • Voedselbank Schollevaar
  De uitgifte van voedselpakketten voor de wijk Schollevaar van de voedselbank wordt verplaatst van De Morgenster naar de Ontmoetingskerk. Door het samengaan van de wijkgemeenten Oostgaarde en De Morgenster staat het kerkgebouw van De Morgenster te koop. Voor een uitgiftepunt gaat de voorkeur van de voedselbank uit naar een kerk, daar heerst rust en het ...
  Lees verder
 • Seniorenzangdienst
  Op zondag 13 november zal de middagdienst een seniorenzangdienst zijn. Dit betekent niet dat alleen senioren tijdens deze dienst welkom zijn…; de naam seniorenzangdienst wil aangeven dat in de dienst de nadruk zal liggen op zingen en in het bijzonder op het zingen van die liederen die bij senioren geliefd zijn. Omdat in dit jaar, ...
  Lees verder
 • Jaarthema en studiekring
  Op donderdag 13 oktober hoop ik met de studiekring ‘Nieuwe Testament’ te starten. Deze studiekring wordt gehouden in het kader van ons jaarthema ‘Laten wij lezen’, maar het is de bedoeling dat ook onze broeders en zusters van de CGK de mogelijkheid hebben om deel te nemen. Graag willen wij als Ontmoetingskerk samen lezen, leren, ...
  Lees verder
 • Belijdenis
  Er heeft zich al een aantal personen (van heel diverse leeftijden) opgegeven voor de belijdeniscatechisatie. Fijn! Binnenkort wil ik een datum prikken om een eerste avond af te spreken, waarschijnlijk in begin oktober. Graag nodig ik die jongeren en ouderen uit die nog twijfelen over het volgen van belijdeniscatechisatie om eens contact met mij op ...
  Lees verder
 • Bij de diensten
  Op D.V. zondag 4 september zal de heilige doop bediend worden aan Jesse van den Berg. Wij wensen Joost en Jacqueline van den Berg en hun gezin in het bijzonder een gezegende dienst toe. De week daarna, op D.V. zondag 11 september, zullen wij het andere sacrament mogen ontvangen, dat de Heere Jezus tijdens Zijn leven ...
  Lees verder