Samenvatting gebruiksplan Ontmoetingskerk Capelle a/d IJssel

Geldig t/m 1 september

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit het gebruiksplan zoals deze is opgesteld voor de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en Hervormde Wijkgemeente Schollevaar (HWS). Leest u liever het volledige gebruiksplan? Dan kunt u hier het document downloaden.

Vanaf 1 juli zijn er weer meer gemeenteleden welkom in het kerkgebouw. Er zal per zondag worden opgeschaald om uiteindelijk een maximale invulling van het gebouw te bereiken. 

Per zondag zijn er twee diensten: 09.15u en 16.00u.

Zowel de CGK als de HWS heeft de verantwoordelijkheid voor één kerkdienst per zondag. Er zal afwisseling plaatsvinden in de verantwoordelijkheid voor de ochtend- en middagdienst.

De stoelen in de kerk zijn dusdanig opgesteld dat u met uw gezin anderhalve meter afstand kunt bewaren t.o.v. andere gemeenteleden. Tijdens de diensten zullen er coördinatoren aanwezig zijn die dit in goede banen leiden.

Op de zondag zijn, naast de kerkzaal, de zalen 1, 2 en 3 in gebruik voor zondagsschool en als consistorie. Buiten de zondagen om is er de mogelijkheid om gebruik te maken van zaal 1 en 2 (met open tussenwand) voor kerkelijk georganiseerde activiteiten. Hierbij is het belangrijk dat na gebruik alle gebruikte materialen en ruimtes worden gereinigd en geventileerd.

Door het kerkgebouw heen is er met behulp van pijlen op de grond routing aangebracht waaraan u zich dient te houden. Dit voorkomt dat er kruisingen ontstaan en zorgt voor voldoende afstand. Daarnaast staat er bij de ingang een desinfectiezuil voor het desinfecteren van uw handen bij binnenkomst en naar buiten gaan.

Voor en na de kerkdienst is er geen gelegenheid om met elkaar een gesprek te voeren. Dit om de doorstroming te bevorderen.

Vermijd gebruik van het toilet door zoveel mogelijk thuis al van het toilet gebruik te maken. Alleen in zeer noodzakelijke gevallen kan het ook in de kerk, mits na gebruik de ruimte wordt gereinigd met de aanwezige desinfectiedoekjes.

De kerkzaal wordt op de zondag voor, tijdens en na de dienst geventileerd om een optimale ventilatie te creëren.  Daarnaast zijn er iedere zondag schoonmakers die na de dienst zorgen voor de schoonmaak.

Helaas is het vooralsnog niet mogelijk om tijdens de dienst als gemeente te zingen. Er zal worden voorgezongen door een tweetal zangers. De gemeente heeft de mogelijkheid om mee te neuriën.

De collecte vindt plaats door middel van een QR-code.

Tijdens de dienst is er vooralsnog geen kinderoppas. Eens in de vier zondagen zal er zondagsschool worden georganiseerd voor de kinderen.

Het uitnodigen vindt plaats door een online inschrijfformulier. Op basis hiervan zal er iedere week een aantal gemeenteleden worden uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Er wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijk uitnodigingsbeleid waarin ieder gemeentelid even vaak de mogelijkheid heeft om een dienst bij te wonen.