Welkom

In verband met het Corona virus attentie voor onderstaand bericht

De erediensten zijn op dit moment alleen digitaal te volgen voor gemeenteleden en/of gasten. Ze zijn te volgen op beeld en geluid via de rechtsboven vermelde link.

Coronavirus en de kerkdiensten
Wilt u/wil jij op de hoogte blijven van de berichtgeving betreffende de kerkdiensten en de weekbrief – met o.a. korte actuele berichten en mededelingen, zieken en jarigen – ontvangen?

Aanmelden voor de digitale weekbrief:

CGK         weekbrief-cgk [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl
HWS        weekbrief [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl

“Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?”

Zien – Vragen – Luisteren – Doen!
Fijn dat u/jij de Ontmoetingskerk online bezoekt.
Beluister onze diensten of neem een kijkje bij onze activiteiten.
Neem gerust contact op als je meer wilt weten of misschien wel hulp nodig hebt.
Bij ieder onderwerp staan telefoonnummers en e-mailadressen.

Dat kan allemaal digitaal. Ons in werkelijkheid ontmoeten kan ook – graag zelfs!
U en jij bent van harte welkom in de Ontmoetingskerk in Capelle-Schollevaar aan de Zevensprong 4, zo gauw dit, gegeven de Coronamaatregelen, weer mogelijk is.

Wij geloven…
Het geloof in Jezus Christus vormt de basis voor ons leven. Wij willen Hem volgen.
Jezus heeft oog voor mensen aan de kant van de weg van het leven.
Hij vraagt: “Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?” (dit is een uitspraak van Jezus uit het Bijbelboek Markus, hoofdstuk 10 vers 51)
Jezus heeft aandacht voor lichamelijke nood en voor de geestelijke behoeften van ons mensen.
Wij geloven dat Jezus de deur is naar de redding door God. Die redding hebben alle mensen nodig.
Jezus Ziet – Vraagt – Luistert – Doet!

Wij hopen dat u in ons Jezus ontmoet.