Welkom

In verband met het Corona virus onderstaande berichten lezen aub.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, zijn we dankbaar dat we ook weer diensten kunnen houden in het kerkgebouw; daarbij houden we uiteraard rekening met de richtlijnen van het RIVM. Ook als u graag een dienst wilt meemaken in het kerkgebouw, bent u van harte welkom. Om ervoor te zorgen dat we ook in het kerkgebouw 1,5 meter afstand kunnen bewaren, vragen wij u vooraf een mail te sturen naar ontmoetingskerk.bezoeken [at] gmail [dot] com. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u op een veilige manier de kerkdienst kunt bijwonen!

Gebruiksplan kerkdiensten Ontmoetingskerk

Brief aan de gemeente aangaande kerkdiensten en het coronavirus (3)
Brief aan de gemeente aangaande kerkdiensten en het coronavirus (2)
Brief aan de gemeente aangaande kerkdiensten en het coronavirus (1)

Coronavirus en de kerkdiensten
Wilt u/wil jij op de hoogte blijven van de berichtgeving betreffende de kerkdiensten, en de weekbrief – met o.a. korte actuele berichten en mededelingen, zieken en jarigen – ontvangen?

Aanmelden voor de digitale weekbrief:

CGK         weekbrief-cgk [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl
HWS        weekbrief [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl


“Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?”

Zien – Vragen – Luisteren – Doen!
Fijn dat u/jij de Ontmoetingskerk online bezoekt.
Beluister onze diensten of neem een kijkje bij onze activiteiten.
Neem gerust contact op als je meer wilt weten of misschien wel hulp nodig hebt.
Bij ieder onderwerp staan telefoonnummers en e-mailadressen.

Dat kan allemaal digitaal. Ons in werkelijkheid ontmoeten kan ook – graag zelfs!
U en jij bent van harte welkom in de Ontmoetingskerk in Capelle-Schollevaar aan de Zevensprong 4.

Wij geloven…
Het geloof in Jezus Christus vormt de basis voor ons leven. Wij willen Hem volgen.
Jezus heeft oog voor mensen aan de kant van de weg van het leven.
Hij vraagt: “Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?” (dit is een uitspraak van Jezus uit het Bijbelboek Markus, hoofdstuk 10 vers 51)
Jezus heeft aandacht voor lichamelijke nood en voor de geestelijke behoeften van ons mensen.
Wij geloven dat Jezus de deur is naar de redding door God. Die redding hebben alle mensen nodig.
Jezus Ziet – Vraagt – Luistert – Doet!

Wij hopen dat u in ons Jezus ontmoet.