Welkom

De Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost / Capelle aan den IJssel (zoals de naam voluit luidt) bestaat als zelfstandige gemeente sinds 1955. Ze is lid van het landelijke kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De gemeente bestaat uit rond de 350 leden. Ze wil in haar gemeente-zijn voluit Christus volgen en baseert zich daarbij op de Bijbel en de manier waarop de boodschap daarvan wordt verwoord in de belijdenisgeschriften van de Reformatie. We willen een christelijke gemeente zijn, op een gereformeerde leest geschoeid. Daarbij richten we ons op drie speerpunten. We investeren in het toerusten van gemeenteleden, christenen in Capelle a.d. IJssel en omstreken en iedereen die daaraan mee wil doen. 2. We verlangen ernaar om de boodschap van de Bijbel bekend te maken in de wijk Schollevaar en in ieders eigen leefomgeving. Dat willen we niet alleen met woorden, maar ook met daden doen. 3. We zoeken eenheid met andere kerken en christenen in Capelle aan den IJssel en omgeving.