Welkom

In verband met het Corona virus attentie voor onderstaand bericht

Met ingang van zondag 18 april kunnen de erediensten beperkt bezocht worden door gemeenteleden of gasten. De Ontmoetingskerk sluit aan bij het landelijk advies van zowel de Christelijke Gereformeerde Kerken als van de Protestantse Kerk Nederland om de kerkdiensten met beperkt aantal aanwezigen in de kerkdiensten te hebben en daarnaast een digitale dienst voor de overig leden en gasten. Voor beide gemeenten van de Ontmoetingskerk is een aanmeldingssysteem van toepassing.

De diensten zijn te volgen op beeld en geluid via de rechtsboven vermelde link.

Coronavirus en de kerkdiensten
Wilt u/wil jij op de hoogte blijven van de berichtgeving betreffende de kerkdiensten, en de weekbrief – met o.a. korte actuele berichten en mededelingen, zieken en jarigen – ontvangen?

Aanmelden voor de digitale weekbrief:

CGK         weekbrief-cgk [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl
HWS        weekbrief [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl

————————————————————————————————————

De Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost / Capelle aan den IJssel (zoals de naam voluit luidt) bestaat als zelfstandige gemeente sinds 1955. Ze is lid van het landelijke kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De gemeente bestaat uit rond de 350 leden. Ze wil in haar gemeente-zijn voluit Christus volgen en baseert zich daarbij op de Bijbel en de manier waarop de boodschap daarvan wordt verwoord in de belijdenisgeschriften van de Reformatie. We willen een christelijke gemeente zijn, op een gereformeerde leest geschoeid. Daarbij richten we ons op drie speerpunten. We investeren in het toerusten van gemeenteleden, christenen in Capelle a.d. IJssel en omstreken en iedereen die daaraan mee wil doen. 2. We verlangen ernaar om de boodschap van de Bijbel bekend te maken in de wijk Schollevaar en in ieders eigen leefomgeving. Dat willen we niet alleen met woorden, maar ook met daden doen. 3. We zoeken eenheid met andere kerken en christenen in Capelle aan den IJssel en omgeving.