Stille Armoede

In en om de wijk Schollevaar zijn er bij een groot aantal gezinnen financiële zorgen. De reden hiervoor is van allerlei aard: (langdurige) werkloosheid, ziekte, schulden, echtscheiding, sterfgeval, etc. Steeds meer gezinnen en alleenstaanden kunnen hierdoor niet in voldoende mate voorzien in hun primaire levensbehoeften (=voedsel). Voor deze groep mensen is ‘de reguliere voedselbank’ beschikbaar. Sommigen kunnen hier geen beroep op doen, omdat hun besteedbaar bedrag per maand boven dat van het criterium van de voedselbank ligt.

Wat doen wij aan deze Stille Armoede?
De diaconie helpt elke maand veel van deze gezinnen met een boodschappenpakket. De gezinnen worden gedurende een jaar geholpen; soms ook tijdelijk. Het voedselpakket is geen ‘extraatje’, maar broodnodig voor diegenen die het even niet redden!  Er worden houdbare levensmiddelen ingezameld, aangevuld met verse producten (zoals groenten, brood, fruit). Vrijwilligers bezorgen vervolgens de pakketten bij de gezinnen.

Wat kunt u doen om te helpen?
Ons motto is: ‘delen’! Mensen die voldoende hebben, staan iets af voor de mensen die aan het eind van de maand geen geld meer hebben om eten te kopen.

  • Houdbare levensmiddelen: elke eerste zondag van de maand kunt u houdbare levensmiddelen inleveren in de Ontmoetingskerk
  • Geldelijke bijdrage: u kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL03 INGB 0004 9563 75 t.n.v. Ouderenwerk Schollevaar o.v.v. Stille Armoede

Helpt u ons helpen? Alvast dank namens de ontvangers van de boodschappenpakketten!

Algemene informatie financiële zorgen
In de wijkwinkel Schollevaar staan vrijwilligers klaar u te helpen, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren voor  betalingsmoeilijkheden: www.wijkwinkelschollevaar.nl

Contact

Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact opnemen met:
Conny Klomp – de Jong
conny.klomp [at] gmail [dot] com