Welkom HWS

logo Hervormde Gemeente Capelle

In verband met het Corona virus attentie voor onderstaand bericht

Met ingang van zondag 18 april kunnen de erediensten beperkt bezocht worden door gemeenteleden of gasten. De Ontmoetingskerk sluit aan bij het landelijk advies van zowel de Christelijke Gereformeerde Kerken als van de Protestantse Kerk Nederland om de kerkdiensten met beperkt aantal aanwezigen in de kerkdiensten te hebben en daarnaast een digitale dienst voor de overig leden en gasten. Voor beide gemeenten van de Ontmoetingskerk is een aanmeldingssysteem van toepassing.

De diensten zijn te volgen op beeld en geluid via de rechtsboven vermelde link.

Coronavirus en de kerkdiensten
Wilt u/wil jij op de hoogte blijven van de berichtgeving betreffende de kerkdiensten, en de weekbrief – met o.a. korte actuele berichten en mededelingen, zieken en jarigen – ontvangen?

Aanmelden voor de digitale weekbrief:

CGK         weekbrief-cgk [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl
HWS        weekbrief [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl

——————————————————————————————————————–

Een plaats voor ontmoeting: dat willen we als Hervormde wijkgemeente te Capelle-Schollevaar zijn. Ontmoeting met God, met elkaar en ontmoeting van de moetrigheid van alledag. Samen een gemeenschap zijn waarin mensen op adem kunnen komen, dat is ons streven.
Vanuit een hartelijke verbondenheid met de Bijbel en met het klassieke christelijke belijden putten we uit de reformatorische traditie en staan wij open voor vernieuwende impulsen, onder andere uit de evangelische beweging. Zo zoeken we naar nieuwe wegen om een aanstekelijke geloofsgemeenschap te worden in onze wijk. Mensen met verschillende kerkelijke achtergronden en ook mensen met een niet kerkelijke achtergrond hebben de weg naar de gemeente gevonden.

Langzaam maar zeker wordt de Ontmoetingskerk steeds voller en dat maakt ons enthousiast en dankbaar

Regelmatig bereiken ons vragen over hoe onze kerken gesteund kunnen worden. Wij zijn blij met die vragen, want dat geeft aan dat wordt meegeleefd met onze kerken. U kunt een gift aan de kerk storten op het algemene nummer van de PgC Hervormde Wijkgemeente Schollevaar onder vermelding van het doel van de gift. Het rekeningnummer hiervoor is:
NL 98 RABO 0373717369 ANBI. Voor giften van diaconale aard, zoals kerktelefoon en stille armoede, kunt u het rekeningnummer van de diaconie gebruiken: NL 03 INGB 0004956375 ANBI