Welkom HWS

logo Hervormde Gemeente Capelle

In verband met het Corona virus onderstaande berichten lezen aub.

Gebruiksplan kerkdiensten Ontmoetingskerk

Brief aan de gemeente aangaande kerkdiensten en het coronavirus (3)
Brief aan de gemeente aangaande kerkdiensten en het coronavirus (2)
Brief aan de gemeente aangaande kerkdiensten en het coronavirus (1)

Coronavirus en de kerkdiensten
Wilt u/wil jij op de hoogte blijven van de berichtgeving betreffende de kerkdiensten, en de weekbrief – met o.a. korte actuele berichten en mededelingen, zieken en jarigen – ontvangen?

Aanmelden voor de digitale weekbrief:

CGK         weekbrief-cgk [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl
HWS        weekbrief [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl

——————————————————————————————————————–

Een plaats voor ontmoeting: dat willen we als Hervormde wijkgemeente te Capelle-Schollevaar zijn. Ontmoeting met God, met elkaar en ont-moeting van de moetrigheid van alledag. Samen een gemeenschap zijn waarin mensen op adem kunnen komen, dat is ons streven.

Vanuit een hartelijke verbondenheid met de Bijbel en met het klassieke christelijke belijden putten we uit de reformatorische traditie en staan wij open voor vernieuwende impulsen, onder andere uit de evangelische beweging. Zo zoeken we naar nieuwe wegen om een aanstekelijke geloofsgemeenschap te worden in onze wijk. Mensen met verschillende kerkelijke achtergronden en ook mensen met een niet-kerkelijke achtergrond hebben de weg naar de gemeente gevonden.

Langzaam maar zeker wordt de Ontmoetingskerk steeds voller en dat maakt ons enthousiast en dankbaar!

Regelmatig bereiken ons vragen over hoe onze kerken gesteund kunnen worden. Wij zijn blij met die vragen, want dat geeft aan dat wordt meegeleefd met onze kerken. U kunt een gift aan de kerk storten op het algemene nummer van de PgC Hervormde Wijkgemeente Schollevaar onder vermelding van het doel van de gift. Het rekeningnummer hiervoor is:
NL 98 RABO 0373717369 ANBI. Voor giften van diaconale aard, zoals kerktelefoon en stille armoede, kunt u het rekeningnummer van de diaconie gebruiken: NL 03 INGB 0004956375 ANBI