Taizéviering 10 maart

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Taizé viering – 11 februari

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Bazaar 11-11-2023

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Vieringen in de stijl van Taizé

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Vieringen in de stijl van Taizé

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondag 23 April, Taizéviering in de Pauluskerk, Merellaan 352, Capelle aan den IJssel, aanvang 19.00 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering in de Pauluskerk.

Het thema van deze dienst is ‘Waarachtig Leven’.

Iedere Taizéviering wordt gekenmerkt door stemmige muziek, (Bijbel)teksten ter overdenking, gebeden en stilte.

Even uit de hectiek van alle dag tot rust komen. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God.

Zondag 12 maart, Taizéviering in de Schenkelkerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering in de Schenkelkerk op 12 maart, aanvang 19.00 uur.

Het thema van deze dienst is ‘Ons enig wapen is liefde voor de mensheid, hartstocht voor gerechtigheid en vrede’.*

*Deze uitspraak is van Joseph Wresinski (1917-1988). Deze Franse priester heeft zich heel zijn leven ingezet voor de bestrijding van armoede en uitbuiting, met name in dienst van de allerarmsten.

Iedere Taizéviering wordt gekenmerkt door stemmige muziek, (Bijbel)teksten ter overdenking, gebeden en stilte.

Even uit de hectiek van alledag tot rust komen. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God.

Taizéviering in de Dorpskerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering op zondag 12 februari in de Dorpskerk, Kerklaan 2, aanvang 19:00 uur. Het thema van deze dienst is ‘Kracht vinden bij God’.

Elke Taizéviering wordt gekenmerkt door rustige muziek, teksten ter overdenking, gebeden en stilte. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God.

Overwin mogelijke drempelvrees.

Capels Taizé Overleg.

Koffie-inloopochtend

Categorie: Algemeen

Op dinsdag 4 oktober is onze tweede ochtend waarop u welkom bent om weer binnen te lopen in zaal 1 van de Ontmoetingskerk voor een kopje koffie met wat erbij.Een kopje thee kan natuurlijk ook. Vanaf 10 uur en tot 12 uur staan wij voor u klaar.We hopen dat u deze keer (weer) komt. Neem gerust ook iemand mee jong of oud,iedereen is welkom! Wilt u eerst meer info? Bel Klazien Snel.

Uitnodiging voor ‘Ontmoeting rond de maaltijd’

Categorie: Algemeen Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Donderdag 1 september zijn we weer begonnen en we hebben inmiddels op 15 en29 september de tweede en derde bijeenkomst gehad. We hebben zes nieuwemensen mogen begroeten. Maar we hebben nog plaats voor meerdere mensen, ookvoor U! Op D.V. donderdag 20 oktober is de vierde bijeenkomst. U bent (weer) vanharte welkom. Dit project is opgezet voor jong en oud en voor iedereen, ook uit debuurt. Dus kom gerust een keertje kijken, de gezelligheid ervaren en het etenproeven. Kosten maaltijd € 5,-. Zin om te komen? Geef u wel even op vóór maandag17 oktober bij Corrie ‘t Hart.

Seniorenbijbelkringen Spinoza en Bermensteyn

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De opening van het winterwerk is geweest. Allerlei activiteiten in de gemeente zijnweer gestart en zo ook de Bijbelkringen in Spinoza en Bermensteyn. Op deBijbelkring Spinoza gaan we dit seizoen vanuit Hebreeën 11 verschillendegeloofsgetuigen bespreken, waaronder Abel, Noach en Jozef. Wat kunnen we lerenvan de voorbeeldfiguren uit het Oude Testament?Op Bermensteyn hebben we het Bijbelboek Esther afgerond en gaan we nu startenmet het nieuwtestamentische boekje Jakobus, waarin het gaat over ‘geloven endoen’.Beide boeiende onderwerpen, waar we met elkaar mooie gesprekken over kunnenhebben. We hopen elkaar het komende seizoen weer maandelijks te kunnenontmoeten! Als u nog niet eerder geweest bent, maar graag een keer wil komen bijeen van de kringen, laat het ons dan gerust weten. De volgende Bermensteynkring isop donderdag 6 oktober en de volgende Spinozakring is op maandag 31 oktober.Beide zijn van 10.00uur tot 11.30uur. Welkom!

Pieter Vlok, Jan Hordijk, Corrie ’t Hart en Bep van den Oord