Rol van de kerk in de wijk Schollevaar

De Ontmoetingskerk in Capelle-Schollevaar wil zich in de wijk bekend maken als een actieve geloofsgemeenschap, die laagdrempelig is en die zich dienstbaar opstelt in haar omgeving. Ook al zijn de beide geloofsgemeenschappen (de Christelijke Gereformeerde kerk en de Hervormde wijkgemeente) zelfstandig, ze treden als eenheid naar buiten.

Met name het missionair-diaconale werk heeft ons als beide gemeenten van de Ontmoetingskerk steeds meer naar elkaar toe gebracht. Voor dit gezamenlijke werk is de stichting Kruispunt-Oost opgericht.

In de praktijk komen we via dienstverlenende activiteiten in contact met mensen. Soms via diaconale ondersteuning via de Wijkwinkel, soms via sport- en spel activiteiten voor jongeren.

Juist het jeugdwerk in de wijk speelt binnen het missionair-diaconaal werk een belangrijke rol. We bieden hier voor kinderen, tieners en jongeren een veilige plek.

We willen dienstbaar  zijn aan de buurt door het aanbieden van diensten/producten die juist in Schollevaar noodzakelijk zijn en in een behoefte voorzien. We  zoeken de ontmoeting met het hele spectrum van bewoners van de wijk.

Meer weten over de activiteiten die we als Ontmoetingskerk organiseren?
Kijk gerust eens verder op deze website of neem contact op met ons!
Meer informatie over Stichting Kruispunt-Oost vindt u hier.