Oriëntatiecursus Christelijk geloof

Wat geloven jullie nu eigenlijk?
Jezus is belangrijk voor christenen, maar wie is hij?
Hoe kan je God leren kennen als je hem niet ziet?

Belangrijke vragen waar we graag met u/jou over in gesprek gaan. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden. Een cursus of  een aantal informatie-avonden. Maar ook een gesprek of wandeling is mogelijk met iemand van de Ontmoetingskerk.

Er zijn nog geen data bekend maar we hebben een cursus klaarliggen die ‘Oriëntatie Cursus Christelijk Geloof’ heet. Tijdens vijf avonden wordt een introductie gegeven over wat het christendom als godsdienst inhoudt. Daarnaast hebben we nog cursus ‘Christianity Explored’. Dat is een cursus waarin we in 7 avonden in Bijbel op zoek gaan naar wie Jezus was/is en hoe je Hem kan volgen. Tijdens beide cursussen is er alle ruimte voor vragen en inbreng van u/jou als deelnemer. Deelname is volledig vrijblijvend. Iedereen is welkom: gelovig of niet gelovig, kerklid of geen kerklid.

Bent u/jij geïnteresseerd in één van deze cursussen of andere mogelijkheden om zich te verdiepen in het Christelijk geloof?
Neem dan contact met ons op, want we helpen u/jou graag verder.

Contact
Voor meer informatie over deze activiteit of opgave kun je contact opnemen met:
Jan Marte van Eijk
010-7858063
janmartevaneijk [at] hotmail [dot] com