Bij de diensten

Op zondag 12 februari zal ik niet in onze kerkdiensten voorgaan. In de morgen hoop ik in Nieuwpoort voor te gaan. In de middag zal een echtpaar waar Lizette en ik mee bevriend zijn, worden uitgezonden namens de Gereformeerde Zendingsbond om zendingswerk te gaan doen in Rwanda. Een bijzondere zondag dus! Maar de zondag daarna hoop ik met u in onze gemeente een bijzondere zondag te beleven. Wij zullen dan namelijk in beide diensten het heilig Avondmaal met elkaar vieren.

In de vorige weken hebben wij stilgestaan bij het eerste gedeelte van de geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde’. Op de Avondmaalszondag wil ik een begin maken met het tweede gedeelte van de geloofsbelijdenis: ‘En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer’. De belijdenis dat Jezus de Christus (de Messias) is en dat Hij onze Heer is, heeft namelijk alles te maken met het Avondmaal.

Wij zullen in de morgen- en in de middagdienst stilstaan bij twee korte geloofsbelijdenissen uit de Bijbel. In de morgendienst lezen wij Mattheüs 16:13-23: voordat Jezus Zijn lijden en sterven aankondigt, horen wij Petrus belijden dat Jezus de Christus is. In de middagdienst lezen wij Filippenzen 2: 1-10: in dit gedeelte citeert Paulus een lied over Christus, dat uitloopt in de belijdenis: ‘Jezus Christus is Heer!’

Als er redenen of omstandigheden zijn – in de persoonlijke sfeer, of de interpersoonlijke sfeer – waarom u het moeilijk vindt om het Avondmaal mee te kunnen vieren, schroom dan niet om contact met mij, of met uw wijkouderling op te nemen.

Goede en rijke diensten toegewenst!