Smoorverliefd op de kerk…

Smoorverliefd op de kerk? Of wat neutraler: liefde voor de kerk? Deze woorden schrijf ik op Valentijnsdag, de dag waarop ik de kopij voor het volgende Kerknieuws moet inleveren. Bij liefde voor de kerk kun je denken aan de Actie Kerkbalans die in de afgelopen maand is gehouden en waarvoor wij onze liefdegave mochten geven. Ik moet ook denken aan de eerste kerkenraadsvergadering die pasgeleden is gehouden, waarin de nieuwe ambtsdragers aanwezig waren. Tijdens deze kerkenraadsvergadering is afscheid genomen van de ambtsdragers die zijn afgetreden. Het was goed om dit moment te markeren. Een moment van dankbaarheid voor al het werk dat is verzet door de ambtsdragers die zijn afgetreden. Een moment ook van dankbaarheid voor de inmiddels voltallige kerkenraad. Een moment van dankbaarheid dat wij onze liefde voor de kerk in daden en woorden mogen omzetten.

Pasgeleden woonde ik een dienst bij, waarin een collega voorging. Deze collega bracht de liefde voor de kerk(elijke gemeente) heel mooi onder woorden. Hij zei: “Stel je voor dat je een vriend bezoekt, die zojuist is getrouwd. Dan zeg je toch niet tegen hem: ‘ik vind onze vriendschap echt heel geweldig en kostbaar, maar die bruid van jou… die vind ik echt helemaal niks!’” Nee, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk delen in de vreugde van je vriend vanwege zijn bruid! Nu: de kerk (de gemeente) is de bruid van Christus. En Christus is smoorverliefd (zo noemde mijn collega het) op Zijn gemeente. Al Christus’ liefde gaat naar haar uit! Wat is er dan beter en ook mooier om met Christus in die liefde voor Zijn bruid te delen en Hem daarin vreugde te geven? Laten wij delen in de liefde van de Here Jezus!