Bij de diensten

Zondag 2 april jongerendienst
Op zondagmorgen 2 april staat er weer een jongerendienst gepland. Wij kijken tijdens deze dienst vooruit naar Pasen. Tijdens deze dienst staan wij namelijk stil bij de vraag: ‘wat betekent Pasen voor mij?’ Deze vraag gaat nog een niveau dieper dan ‘wat is de betekenis van Pasen’, het gaat namelijk om jouw persoonlijke antwoord op de vraag wat Pasen voor jou betekent. Om tot een goed antwoord op deze vraag te komen, volgen wij de persoon van Petrus, die samen met Jezus onderweg is naar Pasen. Wij zullen over Petrus lezen en hem ook aan het woord laten.

Deze jongerendienst is voorbesproken met een van onze catechesegroepen. Tijdens de dienst zal onze vaste band het geheel weer muzikaal begeleiden. Allemaal ingrediënten voor een rijke en bijzondere dienst!

zondag 9 april aangepaste dienst
Op zondagmiddag 9 april hopen wij een heel aantal gasten tijdens onze dienst te verwelkomen. Er zal namelijk in samenwerking met ICAD in de Ontmoetingskerk een aangepaste dienst worden gehouden. Let op: de aanvangstijd zal 15.30 uur zijn, een half uur eerder dan gebruikelijk. Thema van de dienst is: de Koning komt! Wij lezen uit Mattheus 21 (vers 1 t/m 11) over Koning Jezus die de stad Jeruzalem binnenrijdt. Wij hopen op een feestelijke dienst samen met onze gasten!

donderdag 13 april (Witte Donderdag)
Op donderdagavond 13 april hopen wij weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Het is heel indrukwekkend om samen aan tafel te gaan en het brood te breken en de wijn te drinken op de avond voor Pasen. Juist op deze avond voor Pasen ging de Here Jezus Zelf met Zijn leerlingen aan tafel en sprak Hij: ‘neem, eet, doet dit toch Mijn gedachtenis’. Wat is er mooier dan met een Avondmaalsviering de Paasdagen in te gaan en de Here Jezus te gedenken?