Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag zullen wij naast het bekende Kerstevangelie uit Lukas 2 ook naar de ouverture van het Johannesevangelie luisteren. Johannes vertelt ons aan het begin van zijn Evangelie niet over ‘het Kind in de kribbe’, maar neemt ons helemaal mee terug naar de schepping van de wereld. Zoals God eens het licht heeft geschapen en de donkere wereld heeft verlicht, zo heeft Hij in Christus opnieuw de weer duister geworden wereld in het licht gesteld. ‘Dit (Christus) was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht’ (Joh 1:9). De Bijbellezing uit Johannes 1 staat tevens centraal in het Adventsproject dat op Eerste Kerstdag zal worden afgesloten.