Zondag 27 december

Op de zondag na de Kerstdagen wil ik met u een moment terugblikken op het Kerstfeest door een stukje uit de Hebreeënbrief te lezen (2:5-18). In hoofdstuk 2 van zijn brief aan de Hebreeërs vertelt de schrijver waarom de Heere Jezus in alles gelijk moest worden aan de mensen, anders gezegd: waarom Jezus als mens naar de aarde is gekomen. Wij gaan luisteren naar de woorden van de Hebreeënbriefschrijver om met elkaar de betekenis van het Kerstfeest nog beter te begrijpen en vast te houden als houvast voor ons leven.