Sponsoring Wouter & Annjo Klop en Tamara Verboom

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Betrokken zijn bij wereldevangelisatie! Toon uw/jouw betrokkenheid door gebed en door een (maandelijkse) gift over te maken op de rekening van Operatie Mobilisatie (OM) o.v.v. support Wouter & Annjo Klop of Tamara Verboom. Hiervoor kunt u OM machtigen een bedrag van uw rekening af te boeken. Zij verkrijgen immers hun salaris op basis van giften.
Door uw/jouw gift krijgen zij de mogelijkheid om het Evangelie te vertellen aan andere volken. Zíj willen graag, maar hebben daarbij uw/jouw support echt nodig!
Neem contact op met de penningmeesters van de Thuisfront Teams:
Voor Tamara Verboom: Marc van Steenhuijsen (06-52310713 of m.steenhuijsen [at] kpnmail [dot] nl).
Voor Wouter en Annjo Klop: Erik Klop (06-10269770 of tfcwouterklop [at] gmail [dot] com) .

Verslag reis naar Muanda, DR Congo

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Begin maart verbleven wij in DR Congo, vooral vanwege de voorbereidingen voor de jongerenreis van komende zomer. Deze reis wordt georganiseerd vanuit de christelijke stichting Whispering Eagle Ministries-Nederland (WEM-NL). WEM werkt samen met de Congolese partner Abri de l’Espérance (AE) en met WEM-Amerika.
In Muanda, het uiterst westelijke puntje van DR Congo, is grond aangekocht voor het bouwen van huizen voor weeskinderen, een school, een bakkerij, waterpompen, boerderijen en het ontwikkelen van landbouwgrond. Verder zijn er, met name vanuit Amerika, plannen voor een medische post.
In het 1e huis wonen al meer dan een jaar 12 kinderen met twee moeders (weduwen). Het 2e huis is bijna klaar. Binnen afzienbare tijd kunnen ook hier 12 weeskinderen gaan wonen met een echtpaar. Het was heerlijk om weer met de kinderen samen te zijn. De kinderen maken het goed, groeien, gaan naar school en zijn blij.
We hebben kennis gemaakt met de organisatie Triangle Afrique. Zij gaan helpen om de landbouwgrond in te planten met groente en vruchtbomen. De helft van de opbrengst is dan voor hen, waarmee zij arme gezinnen helpen en de andere helft is voor AE.
We hebben veel afspraken kunnen maken voor de jongerenreis betreffende de huisvesting, het assisteren bij de bouw, de maaltijdbereiding, het wassen van kleding, het kinderwerk, kerkbezoek, vervoer, veiligheid, gezondheid, enz.
We hebben er veel zin in om komende zomer opnieuw naar DR Congo af te reizen en er met elkaar een mooi project van te maken. We bidden om Gods hulp bij alle voorbereidingen.
Simon en Jozien Baars.

Richelle Middelkoop naar Bosnië

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Van 10 april t/m 17 april gaat Richelle Middelkoop naar Bosnië voor het opknappen van een basisschool en kinderwerk. Deze projectreis wordt georganiseerd door het ID College te Gouda in samenwerking met de stichting Out of Area.
We wensen Richelle veel succes en bovenal Gods zegen en bescherming op haar reis. We hopen dat zij tot grote zegen kan zijn voor de kinderen, die in Bosnië op haar pad komen.

Passieproject: De dood van de Zoon

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Jos Baars en Albart Deelen (CGK) doen dit jaar mee met een tour van het Passieproject De dood van de Zoon.
Elk jaar bezoeken duizenden mensen in de lijdenstijd de Mattheüs Passion. In dit meesterwerk van Bach komt het lijdensverhaal heel dichtbij dankzij briljante muziek. Met dat idee in het achterhoofd is De dood van de Zoon ontstaan. Echter, dit keer bestaat de muziek uit songs van hedendaagse muzikanten als Low, Bruce Springsteen en Tom Waits. Een goede verteller neemt je mee in een eeuwenoud verhaal van angst, woede, verraad en dood, maar ook van geloof, hoop en liefde.
De tour bestaat uit zes optredens: 4 april in Zwolle, 5 april in Haarlem, 11 april in Hengelo, 12 april in Utrecht, 16 april in Delft (Waalse Kerk, 20.15 uur) en 17 april in Ede.
Kaarten kosten € 18,50 in de voorverkoop en € 22,50 aan de deur.  Zie verder www.dedoodvandezoon.nl.
We wensen Jos, Albart en alle andere deelnemers Gods zegen toe bij de verkondiging van het passieverhaal.

Gebedsmoment

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

A.s. vrijdag 4 april is het maandelijkse gebedsmoment van 19.00 tot 20.00 uur. Vanwege de tour van OM, met o.a. Gerald Troost, wordt het gebedsmoment gehouden bij Jan en Els Dekker, Auguste Renoirrade 7, Capelle-Schollevaar.
Iedereen is hartelijk welkom!
In dit uur lezen we een stukje uit de bijbel, zingen we een paar liederen, danken we God voor zijn zegeningen en gebedsverhoringen en bidden we voor zieken en andere zaken in de gemeente. Ook als u of jij dit gewoon eens een keer mee wilt maken: Kom gerust!
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Jan Dekker, tel. 4515289.

Tour van OM met o.a. Gerald Troost

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Komende tijd gaat Operatie Mobilisatie (OM) het land in met een afwisselend en interactief avondprogramma, de Bring it Back-tour!
Tijdens deze tour wil OM jonge christenen in Nederland aanmoedigen om de Hoop die zij hebben in Jezus Christus uit te delen aan mensen dichtbij of ver weg. Bijvoorbeeld tijdens de Transform-zomeracties van OM naar het Middellandse Zeegebied: daar waar het evangelie ooit zo duidelijk aanwezig was, Bring it back!
Gerald Troost zal tijdens de avond optreden en Wouter Klop zal met een band de aanbidding leiden. Daarnaast zijn er aangrijpende levensverhalen te horen: wat kunnen
wij als christenen betekenen voor hen?
Maar ook het gebed voor de wereld en culturele ervaringen maken het programma afwisselend en interactief.
Welkom!
Vrijdag 4 april, 20.00 uur, Ontmoetingskerk

Bij de diensten (30-3 en 6-4)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De komende zondagen hopen we een aantal nieuwe gezichten op de kansel te zien verschijnen. Het Woord mag wekelijks verkondigd worden. D.V. 30 maart begroeten wij ds. N. Raatgever uit Ede en ds. M. Dubbelman uit Giessenburg.
Een week later verwachten wij dr. H. Klink uit Hoornaar en ds. D. Verboom uit Rijnsburg. We zien er naar uit!
Zo iemand oren heeft om te horen, die hore, zegt Jezus in Markus 7 vers 16.
Jezus presenteert Zich als de hoogste Profeet. Hij spreekt in Gods Naam. De Heiland roept ons om gehoor aan Hem te geven en inzicht te krijgen in de bedoelingen van Zijn handel en wandel, Zijn verzoeningswerk. Jezus geeft onderwijs in het gesprek met de schare contra de Farizeeën, het gaat niet om uiterlijke reiniging, maar om innerlijke reinheid.
Verder roept Jezus op tot een voortdurend luisteren. De christelijke gemeente bestaat uit hoorders, omdat onze God een sprekende God is. Het slotrefrein van de zeven brieven aan de zeven Klein-Aziatische gemeenten luidt: Wie oren heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeente zegt. Geleid door de Heilige Geest mogen we heil gaan zien in een goede luisterhouding. Geleid door de Heilige Geest krijgen we zicht op een Beminlijk Vorst, Jezus Christus, onze Verlosser.
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal ’t schoonste lied van enen Koning zingen,
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
Is z’ als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Gena is op uw lippen uitgestort,
Dies G’ eeuwiglijk van God gezegend wordt. (Psalm 45 vers 1)
Gezegende diensten toegewenst.

Budgetmaatjes 010

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Een nieuwe naam voor hetzelfde werk. Sinds begin dit jaar is de naam van SchuldHulpMaatje gewijzigd in Budgetmaatjes 010. Al langere tijd was er een gesprek gaande met het landelijke bureau van SchuldHulpMaatje over financiële en organisatorische aanpassingen in het project. Omdat deze gesprekken niet leidden tot het gewenste resultaat, is eind vorige jaar besloten om als zelfstandig project verder te gaan.
Wat is een Budgetmaatje
Een Budgetmaatje is een goed toegeruste vrijwilliger die mensen met financiële problemen ondersteunt. Niet alleen wanneer zij een traject voor schuldhulp doorlopen, maar ook daarna, als zij zelf de draad weer moeten oppakken om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te houden.
Training
Voordat een Budgetmaatje gekoppeld wordt aan een hulpvrager, volgt hij/zij eerst een driedaagse training. Deze training voor nieuwe maatjes wordt gegeven door een gekwalificeerde trainer van Samen 010, een organisatie die het project ook op andere vlakken ondersteunt.
Intervisie
Gekoppelde maatjes komen elke zes weken bij elkaar voor intervisie. In deze bijeenkomsten, onder leiding van de coördinator van Budgetmaatjes 010, kunnen de maatjes vragen stellen, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Het bijwonen van deze intervisiebijeenkomsten is verplicht.
Hercertificering
Om de kennis van maatjes op peil te houden worden periodiek aanvullende workshops rond bepaalde thema’s aangeboden. Een maatje moet per jaar tenminste twee van deze workshops volgen om voor de jaarlijkse hercertificering in aanmerking te komen.

Informatie
Voor meer informatie over Budgetmaatjes 010 kunt u terecht bij de coördinator Alexander Borst, budgetmaatjes [at] samen010 [dot] nl of tel. 010-4666722.
U kunt ook kijken op de website.
In mei/juni start weer een training voor nieuwe maatjes.

Dringend vakantieouders gezocht!

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Europa Kinderhulp is nog dringend op zoek naar mensen die deze zomer gedurende ca. 2 ½ week een Frans of Duits kind in huis willen nemen. Het gaat om kwetsbare kinderen tussen de vijf en twaalf jaar die het in het dagelijks leven niet gemakkelijk hebben. Tijdens deze weken kunnen ze even ‘bijtanken’ en ongedwongen kind zijn.
Het is zeker niet de bedoeling dat u met het kind dure uitstapjes gaat maken; met een bezoek aan de speeltuin, bos, strand, of het doen van bordspelletjes bezorgt u het kind al een meer dan fijne vakantie. Het gaat vooral om aandacht en liefde.
Wij verwachten van onze vakantieouders geen uitgebreide talenkennis, maar het is wel fijn als u de taal enigszins spreekt. Voor eventuele problemen zijn er medewerkers binnen de organisatie die de taal vloeiend spreken en u ook verder met raad en daad bijstaan.
Voelt u zich aangesproken? Kijk dan eens op onze website www.europakinderhulp.nl of bel of mail met onze medewerker Capelle a/d IJssel, tel. 4500893 of ans-dekker [at] versatel [dot] nl.

Feestelijke bazaar in de Ontmoetingskerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zaterdag 22 maart 2014 wordt er een feestelijke bazaar georganiseerd door de Hervormde Wijkgemeente van Capelle-Schollevaar. In de Ontmoetingskerk (Zevensprong 4) valt er heel wat te beleven, onder andere een tweedehands spullenmarkt, verkoop van speelgoed, gebruikte boeken en decoratiespullen, sieraden en kaarten. Ook is er een koffiehoek met taart en broodjes. Verder zal het Rad van Avontuur draaien en zijn er aantrekkelijke prijzen te winnen. De bazaar duurt van 11:00 uur tot 15:00 uur. De opbrengst is bestemd voor de stichting Kruispunt-Oost, die activiteiten in de wijk organiseert zoals sportdagen voor jongeren, kinderclubwerk, ontmoetingsmaaltijden en activiteiten van de wijkwinkel Schollevaar. Iedereen is hartelijk welkom!