Taizéviering 10 maart

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Taizé viering – 11 februari

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Bazaar 11-11-2023

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Vieringen in de stijl van Taizé

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Vieringen in de stijl van Taizé

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondag 23 April, Taizéviering in de Pauluskerk, Merellaan 352, Capelle aan den IJssel, aanvang 19.00 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering in de Pauluskerk.

Het thema van deze dienst is ‘Waarachtig Leven’.

Iedere Taizéviering wordt gekenmerkt door stemmige muziek, (Bijbel)teksten ter overdenking, gebeden en stilte.

Even uit de hectiek van alle dag tot rust komen. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God.

Zondag 12 maart, Taizéviering in de Schenkelkerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering in de Schenkelkerk op 12 maart, aanvang 19.00 uur.

Het thema van deze dienst is ‘Ons enig wapen is liefde voor de mensheid, hartstocht voor gerechtigheid en vrede’.*

*Deze uitspraak is van Joseph Wresinski (1917-1988). Deze Franse priester heeft zich heel zijn leven ingezet voor de bestrijding van armoede en uitbuiting, met name in dienst van de allerarmsten.

Iedere Taizéviering wordt gekenmerkt door stemmige muziek, (Bijbel)teksten ter overdenking, gebeden en stilte.

Even uit de hectiek van alledag tot rust komen. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God.

Taizéviering in de Dorpskerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

U bent allen van harte uitgenodigd voor de Taizéviering op zondag 12 februari in de Dorpskerk, Kerklaan 2, aanvang 19:00 uur. Het thema van deze dienst is ‘Kracht vinden bij God’.

Elke Taizéviering wordt gekenmerkt door rustige muziek, teksten ter overdenking, gebeden en stilte. In stilte, door reflectie, zingen en muziek op zoek naar God.

Overwin mogelijke drempelvrees.

Capels Taizé Overleg.

Uitnodiging voor ‘Ontmoeting rond de maaltijd’

Categorie: Algemeen Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Donderdag 1 september zijn we weer begonnen en we hebben inmiddels op 15 en29 september de tweede en derde bijeenkomst gehad. We hebben zes nieuwemensen mogen begroeten. Maar we hebben nog plaats voor meerdere mensen, ookvoor U! Op D.V. donderdag 20 oktober is de vierde bijeenkomst. U bent (weer) vanharte welkom. Dit project is opgezet voor jong en oud en voor iedereen, ook uit debuurt. Dus kom gerust een keertje kijken, de gezelligheid ervaren en het etenproeven. Kosten maaltijd € 5,-. Zin om te komen? Geef u wel even op vóór maandag17 oktober bij Corrie ‘t Hart.

Seniorenbijbelkringen Spinoza en Bermensteyn

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De opening van het winterwerk is geweest. Allerlei activiteiten in de gemeente zijnweer gestart en zo ook de Bijbelkringen in Spinoza en Bermensteyn. Op deBijbelkring Spinoza gaan we dit seizoen vanuit Hebreeën 11 verschillendegeloofsgetuigen bespreken, waaronder Abel, Noach en Jozef. Wat kunnen we lerenvan de voorbeeldfiguren uit het Oude Testament?Op Bermensteyn hebben we het Bijbelboek Esther afgerond en gaan we nu startenmet het nieuwtestamentische boekje Jakobus, waarin het gaat over ‘geloven endoen’.Beide boeiende onderwerpen, waar we met elkaar mooie gesprekken over kunnenhebben. We hopen elkaar het komende seizoen weer maandelijks te kunnenontmoeten! Als u nog niet eerder geweest bent, maar graag een keer wil komen bijeen van de kringen, laat het ons dan gerust weten. De volgende Bermensteynkring isop donderdag 6 oktober en de volgende Spinozakring is op maandag 31 oktober.Beide zijn van 10.00uur tot 11.30uur. Welkom!

Pieter Vlok, Jan Hordijk, Corrie ’t Hart en Bep van den Oord

Israël zegenen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Het gebod voor de wereld, en in het bijzonder voor de christelijke kerk, om het volkIsraël te zegenen moeten we serieus nemen.De Heere belooft in Genesis 12:3 aan Abraham en zijn nageslacht: ‘Ik zal zegenenwie u zegenen’. Aan het begin van de geschiedenis van het Joodse volk staat Godaan de basis met een belofte die er toe doet. Tegelijkertijd is het opdracht om uitliefde het Joodse volk te zegenen.Israël verdient niet alleen onze erkenning maar ook onze liefde.In het lezenswaardige blad ‘Israël Aktueel’ worden in de laatste editie twee Romeinsehoofdmannen genoemd, die hun liefde betoond hebben aan het volk.

De hoofdman van Kapernaüm (Lucas 7) en de hoofdman Cornelius (Handelingen10).Het is duidelijk dat de samenhang van de verering van de God van Israël en eenhouding van liefde en barmhartigheid voor zijn Joodse volk in beide verhalen vanessentieel belang is. Lucas roept ons in zijn beide boeken op om oog te hebben vooronze oudste broeder.De belofte en de opdracht uit Genesis 12 zijn nog steeds van kracht!In deze tijd, waarin de Jodenhaat toeneemt en het volk Israël in zijn voortbestaanwordt bedreigd, is het goed om op zondag 2 oktober (Israëlzondag) stil te staan alsgemeente van Jezus Christus bij Gods trouw aan hen en aan ons betoond.En als we dan de psalmen  zingen, is het van waarde ons telkens te realiseren datwe ze mogen meezingen met Israël.Aan u, o Enegeef ik mijn zaligheid en ziel!Bij u, mijn God, wist ik mij veilig:maak mij niet beschaamd, laten mijn vijanden niet over mij lachen!Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd, beschaamd worden dieachteloos ontrouw zijn.En Ene, maak mij bekend met uw wegen, uw paden, wil mij die leren!Voer mij voort in trouw aan u en leer mij, want gij zijt de God van mijn bevrijding, op uben ik blijven hopen héél de dag. (Psalm 25, vertaald door Pieter Oussoren)