Bij de diensten (22-6 en 29-6)

Categorie: Algemeen

Wie trekt de rechte sporen
ten dienste van het Woord?
dan wie met eigen oren
het eerst heeft aangehoord:
Wie zwijgen kan en lezen
en grondig langzaamaan
van God wordt onderwezen,
is tot dat werk bekwaam.
Hans Mudde
In het laatste nummer van Theologia Reformata worden verschillende aspecten van de preek belicht door meerdere theologen. Enkele onderwerpen zijn: Preken als ambacht, betrokken en bevindelijke prediking, is preken over de opstanding en andere wonderverhalen nu moeilijker dan vroeger.
Professor Immink uit Driebergen schrijft in dit nummer:
“ De zondagse kerkdienst is een spil in het kerkelijk leven. Nu de secularisering van de samenleving in ras tempo voortschrijdt, zijn verzorgde kerkdiensten en weldoordachte preken van groot belang voor de voortgang van het christelijk geloof. Waar komt het geloof anders nog integraal ter sprake? Waar worden er nog verbindingen gelegd tussen teksten uit de Heilige Schrift en het geleefde leven van mensen? Waar worden geloofs- en levensvragen nog gethematiseerd in het licht van het kerkelijk belijden?
Als we de kerkdienst wegdenken, dan is het met de voortgang van de christelijke traditie snel gedaan. Dan overleeft het christendom ook niet meer als culturele erfenis.
En bij alle nadruk op missionaire gemeente zijn vandaag aan de dag, moeten we niet vergeten dat de kerk uiteindelijk staat of valt met de kerkdienst op zondag”
Op D.V. 22 juni mogen wij ’s morgens Dr. W. Dekker uit Oosterwolde begroeten, terwijl in de middagdienst ds. Niels de Jong uit Rotterdam voor hoopt te gaan.
Onder de conditie van Jacobus hebben we een week later in de morgendienst ds. G.J. van Beek uit Ridderkerk in ons midden en ’s middags staat ds. L. Lammers uit Giessen-Oudekerk in de houten broek. Van harte aanbevolen!
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat u verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan. Liedboek 360
Gezegende diensten toegewenst.

Sportdag in Schollevaar: 7 juni

Categorie: Algemeen

Zaterdag 7 juni is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 12 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
‘s Avonds vervolgen we het programma vanaf 19.00 uur voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer