Sportweek in Schollevaar!

Categorie: Algemeen

Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli 2017 vindt voor de 12e keer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden.
Elke middag, van 14.00 tot 16.00 uur, zullen er clinics worden gegeven voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Vooral voetbal- en volleybalclinics, maar ook andere sporten zullen langs komen, daar waar mogelijk aangevuld met recreatieve spelletjes.’s Avonds zijn jongeren van 13 jaar en ouder welkom om samen van 19.00 tot 21.00 uur te voetballen of volleyballen. Samen met het sportteam zullen er dan partijtjes worden gespeeld. Verspreid over de dag zal het sportteam door middel van onder andere dramastukjes vertellen over het christelijke geloof.
De sportweek wordt vrijdagavond op het sportveld afgesloten met een buurtbarbecue voor alle kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Ook andere buurtbewoners zijn dan van harte welkom. Tijdens deze avond, die begint om 18.00 uur, is er voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de sportweek nog een presentje. Kaartjes voor deze buurtbarbecue kunnen in de loop van de week worden gekocht op het sportveld.

Zondag voor de Vervolgde Kerk – 11 Juni

Categorie: Algemeen

Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Daarom staan vervolgde christenen de eerste zondag na Pinksteren centraal tijdens de dienst.
Ook in de Ontmoetingskerk willen we op zondag 11 juni aandacht besteden aan de Vervolgde Kerk in gebed, lied, preek en collecte. Tevens houden we onze jaarlijkse schrijfactie om vervolgde christenen te bemoedigen. In de hal van de kerk liggen die zondag kaarten en schrijfadressen met informatie klaar. Neem er één of meerdere mee en toon uw/jouw verbondenheid. Het geeft deze mensen, die vervolgd worden om hun geloof, hoop en ze ervaren de liefde van medebroeders en –zusters.

Dorcas Kledingactie voorjaar

Categorie: Algemeen

In de Ontmoetingskerk wordt op zaterdag 22 april de Dorcas Kledingactie gehouden.
Het grootste deel van de ingezamelde kleding is bestemd voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten. Dorcas transporteert dit deel naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in onder meer Oost-Europa, Zuid-Afrika, Kenia, Lesotho en Mozambique. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt Dorcas beschikbaar aan kerken in Oost-Europa, die het verkopen voor de financiering van sociale projecten in hun directe omgeving.

Wat kunt u inleveren?

Bruikbare / draagbare kleding (schoon en heel): dames-, heren-, kinder-, baby-, bruids-, gelegenheids- en positiekleding, ondergoed, katoenen luiers, handschoenen, sjaals, mutsen

Schoenen

Huishoudtextiel:: bedlinnen, dekens, lakens, gordijnen, badtextiel en keukentextiel.

Inleveren kan – graag in gesloten plastic zak – op zaterdag 22 april tussen 10.00 en 12.00 uur in de Ontmoetingskerk. Bent u niet in de gelegenheid te komen, dan halen wij het – in de voorafgaande week – graag bij u op. Doet u ook (weer) mee?

Vooraankondiging: Paasnachtdienst 2017

Categorie: Algemeen

Pasen: breaking news! Dat is het thema van de komende paasnachtdienst op zaterdag 15 april aanstaande om 21.00 uur. Het programma van deze bijeenkomst is gebaseerd op de opzet van het tv-programma De wereld draait door. Vanaf 20.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open voor een programma vol afwisseling met muziek, tafelgesprekken (verslagen/ interviews), korte toespraken, clips met straatinterviews en (samen) zang. Door middel van dit programma willen we de gebeurtenissen rond goede vrijdag en Pasen én de gevolgen ervan op een duidelijke manier onder de aandacht brengen. Medewerking wordt onder andere verleend door kleinkoor Shine (zang), Wouter Klop (orgel), Bert van Seters (trompet) en Florimco van der Rhee (toespraken).
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en paasbrood.
De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst deels bestemd is voor de kosten van de paasnachtdienst en deels voor het sponsorfonds van de stichting Wegwijzerkampen. Door dit fonds kunnen kinderen uit Schollevaar, die de totale kampprijs niet (volledig) kunnen betalen, mee met een kamp (via stichting Perspectief).
De paasnachtdienst is met name gericht op wijkbewoners. Tegelijkertijd is het een mooi moment om iemand die niet zo bekend is met de kerk of het christelijk geloof mee te nemen. Kom zelf en neem anderen mee!
Voorafgaand aan de paasnachtdienst is er vanaf 20.00 uur een gebedsmoment in één van de zalen van de Ontmoetingskerk. Ook daar bent u/ ben jij van harte welkom.
Jan Willem v.d. Velde (namens stuurgroep KerstPaasnacht)

Vakantie Bijbel “Club In de Kring”

Categorie: Algemeen

In de voorjaarsvakantie is er weer een Vakantie Bijbel Club! Tijdens deze week worden er drie Vakantie Bijbel Club-middagen gehouden in de Sjalomschool, (Hermitage te Schollevaar-Oost), op 27 en 28 februari en 1 maart. We willen dan beginnen om 13.15 uur en eindigen rond 16.00 uur. Het thema van deze Vakantie Bijbel Club is net als de vorige keer: Aan tafel! . Op maandag hebben we een tafel vol verschillen We horen het verhaal van Mefiboset die mag eten met koning David, (2 Samuel 9). Dinsdag ontdekken we een tafel vol feest, als de verloren zoon eet met zijn vader, (Lukas 15). Op woensdag sluiten we af met een verhaal over een bijzonder feest, (uit Lukas 14), aan een tafel vol voor iedereen. Onze boodschap is: Jij hoort erbij!
Voor een Vakantie Bijbel Club zijn veel medewerkers nodig. Er zijn groepjes kinderen die moeten worden begeleid en verhalen die verteld moeten worden. Vind je het leuk om de beamer te bedienen? Ook daar hebben we hulp bij nodig.
We willen u ook vragen of u wilt bidden voor een gezegende Vakantie Bijbel Club, dat we genoeg medewerkers vinden, dat we kinderen mogen bereiken met het evangelie en dat God ook mag gaan werken en leven in de harten van de kinderen!
Wanneer u zich wilt aanmelden als vrijwilliger of hierover meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Klooster (06-23 07 66 45), Marijn van Heest (010-226 21 70) of mailen naar: annelies [at] perspectief-jeugdwerk [dot] nl.
Met hartelijke groet,
De Vakantie Bijbel Club–werkgroep

Gemeenteavond ‘Laten wij lezen: de Bijbel lezen met kinderen’

Categorie: Algemeen

Op donderdag 23 februari organiseren de HWS en CGK een gezamenlijke gemeenteavond. Het thema voor die avond is: Laten wij lezen, de Bijbel lezen met kinderen. Tijdens deze avond zal Liesbeth van Binsbergen, auteur van diverse kinderbijbels, ons meenemen in het proces van het schrijven van een kinderbijbel. Daarnaast willen we ook graag ruimte bieden aan het uitwisselen van ervaringen rondom het lezen uit de Bijbel met kinderen.
De avond is bedoeld voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Opa en oma’s, ooms en tantes, leerkrachten en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom! Graag willen we aan iedereen vragen zijn/haar kinderbijbel mee te nemen deze avond, zodat we deze tijdens de bespreking kunnen gebruiken.
De avond start om 20.00 uur in zaal 1/2 van de Ontmoetingskerk. Vanaf 19.45 uur staat er koffie/thee klaar. Voor vragen kan er contact worden opgenomen met Judith van der Mey – jvandermey [at] live [dot] nl.
Laten wij lezen…, dat is ons jaarthema voor 2016/17. Een jaar lang met elkaar extra aandacht besteden aan: de Bijbel lezen, samen lezen en alleen lezen, leren luisteren naar Gods Woord, verdieping en verbreding van onze bijbelkennis en ons geloof. In het kader van dit jaarthema nog een tip van een gemeentelid: er is een website waarop je je bijbelkennis kunt testen en vergroten via een quiz. De Bijbelquiz kan je elke dag in je mailbox laten bezorgen. Nieuwsgierig geworden? Zie: www.beterbijbel.nl Veel (quiz)vreugde en bijbelkennis toegewenst!

Week van gebed

Categorie: Algemeen

Van 15 tot en met 22 januari vindt de week van gebed voor de eenheid van christenen plaats. Zie de flyer voor meer informatie.
 

Kinderconcert

Categorie: Algemeen

Vanaf zondag 15 januari wordt de week van gebed gehouden. Mensen uit verschillende kerken in Capelle komen elke avond samen om te bidden. Iedereen is natuurlijk welkom op deze avonden.
Als start van deze week wordt op zaterdagmiddag 14 januari een leuk concert gegeven door Marcel en Lydia Zimmer. Het begint om 15 uur in de Ontmoetingskerk.
De toegang is gratis, de kerk is open vanaf 14.30 uur.
Zit je op de basisschool en heb je zin om te komen? Leuk! Je vader, moeder, opa of oma is ook welkom!
Klik op de flyer voor meer informatie.

Kerstnachtdiensten 2016: Plaats voor jou!

Categorie: Algemeen Christelijke Gereformeerde Kerk Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op kerstavond, zaterdag 24 december aanstaande, worden in de Ontmoetingskerk twee kerstnachtdiensten gehouden, uitgaande van de beide Ontmoetingskerkgemeenten. Deze diensten hebben hetzelfde programma en beginnen om 19.30 uur (kerkzaal open om 19.00 uur) en 22.00 uur (kerkzaal open om 21.30 uur). Het programma is met name gericht op mensen die niet gewend zijn om in een kerk te komen. Voor u als gemeentelid is het daarom ook een mooie gelegenheid om iemand mee te nemen naar een van deze diensten.
De diensten worden geleid door dominee Eddy de Kruijf. Hij zal naar aanleiding van twee bijbelgedeelten spreken over het thema NEE, geen plaats voor Jezus, JA, wel plaats voor jou. Muzikale medewerking wordt onder andere verleend door Vocal Group Utrecht onder leiding van Caroline Grasmeijer, Maarten Reinders (orgel) en Bert van Seters (trompet).
De opbrengst van de (uitgangs)collecte is deels bestemd voor de kosten van de kerstnachtdiensten en deels voor de Stichting Bootvluchteling. Deze stichting is met een speciaal uitgerust reddingsschip op de Middellandse Zee actief om levens van vluchtelingen te redden. Meer informatie over het werk van de stichting is te vinden op: www.bootvluchteling.nl
Na afloop van de diensten is er gelegenheid om elkaar bij koffie, thee, chocolademelk en kerststol te ontmoeten. Ook is er dan ruimte én gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.
Iedereen is van harte welkom. Kom zelf en neem anderen mee!
—-
Gebedsmoment Kerstnachtdiensten
Voorafgaand aan de kerstnachtdiensten is er die avond vanaf 18.30 uur een gebedsmoment in één van de zalen van de Ontmoetingskerk. Ook daar bent u/ ben jij van harte welkom!
Namens de stuurgroep KerstPaasnacht,
Jan Willem v.d. Velde

Sportweek in Schollevaar!

Categorie: Algemeen

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juli vindt voor de 11e keer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden.
Elke middag, van 14.00 tot 16.00 uur, zullen er clinics worden gegeven voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Vooral voetbal- en volleybalclinics, maar ook andere sporten zullen langs komen, daar waar mogelijk aangevuld met recreatieve spelletjes.’s Avonds zijn jongeren van 13 jaar en ouder welkom om samen van 19.00 tot 21.00 uur te voetballen of volleyballen. Samen met het sportteam zullen er dan partijtjes worden gespeeld. Verspreid over de dag zal het sportteam door middel van onder andere dramastukjes vertellen over het christelijke geloof.
De sportweek wordt vrijdags op het sportveld afgesloten met een buurtbarbecue voor alle kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Ook andere buurtbewoners zijn dan van harte welkom. Tijdens deze avond, die begint om 18.00 uur, is er voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de sportweek nog een presentje. Meer informatie over de sportweek vindt u hier.