Sporten in Schollevaar: zaterdag 2 mei

Categorie: Algemeen

Zaterdag 2 mei is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 12 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
‘s Avonds vervolgen we het programma vanaf 19.00 uur voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer

Bericht over de samensprekingen tussen de twee Ontmoetingskerkgemeenten

Categorie: Algemeen

Sinds de opening van de Ontmoetingskerk maken de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel (CGK) en de Hervormde wijkgemeente Schollevaar (HWS) gebruik van hetzelfde kerkgebouw. Al die jaren is er door gemeenteleden van beide kerken nauw samengewerkt in het onderhoud en beheer van het gebouw. Daarnaast is er in toenemende mate samenwerking ontstaan op het gebied van missionair en diaconaal werk.
In feite wordt al het werk dat gericht is op de omgeving gezamenlijk gedaan. Te denken valt aan de kerst- en paasnacht, de ontmoeting rond de maaltijd, wijkwinkel Schollevaar, de sportweken en sportdagen, de kinderclubs, de kinderhuiskamer, de oriëntatiecursus christelijk geloof inclusief de vervolggroepen, enzovoorts. De missionair-diaconaal werker is door de beide gemeenten aangesteld.
In november 2014 vond een ontmoeting plaats tussen onze wijkkerkenraad en die van de CGK. Deze avond was belegd in het kader van onze samensprekingen. Die verlopen voorspoedig en het lijkt erop dat ze in eind 2015 kunnen worden afgerond.
We spraken op deze avond in het bijzonder over het ambt. In onze wijkgemeente is het al sinds vele jaren ook voor vrouwen mogelijk om in het ambt van ouderling of diaken te dienen. In de CGK is daar geen ruimte voor. Op deze avond kwamen de volgende vragen aan de orde: in hoeverre moet dat kerkscheidend zijn? En: zou het mogelijk zijn om hierin ook praktische oplossingen te vinden?
We hebben ontdekt dat er over en weer veel begrip is voor elkaars standpunten in deze, al verschillen die inhoudelijk natuurlijk wel. En we hebben dan ook goede hoop dat we daar uit zullen komen. De avond verliep in een fijne sfeer van onderlinge verstandhouding, zonder dat verschillen werden weggepoetst.
Op dit moment zijn de volgende thema’s aan de orde: ‘Het werk van de Heilige Geest en de
toe-eigening van het heil’ en ‘de visie op sacramenten en tucht’.
In de tweede helft van dit jaar hopen we met u hierover van gedachten te wisselen.
Aad Klop, voorzitter wijkkerkenraad