Voorbereiding projecten komende zomer

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Een aantal gemeenteleden trekt er deze zomer weer op uit om het Evangelie op een bijzondere manier handen en voeten te geven. Het is altijd fijn als deze activiteiten gemeld worden bij de zendingscommissie. Vanuit de zendingscommissie kan dan worden meegeleefd met voorbede en advies.
Neem gerust contact op met onderstaande personen als je plannen hebt, of maakt, om op diaconaal/missionair gebied je talenten in te zetten.
Tot nu toe is de zendingscommissie op de hoogte van de volgende projecten:
Met de organisatie World Servants gaan Hans Houtman en Bert Verboom leiding geven aan een project in Ethiopië.
Met de organisatie Whispering Eagle Ministries Nederland (WEM-NL) gaan Simon en Jozien Baars leiding geven aan een project in Muanda, DR Congo.
Met de organisatie Eye for Another gaat Frank van der Wildt voor een project naar Zuid-Afrika.
Verder wordt er vanuit Kruispunt-Oost weer een sportweek georganiseerd in de wijk Schollevaar.
Al deze activiteiten vergen veel voorbereiding, tijd en inzet. Wilt u bidden om kracht en creativiteit?
Als gemeente willen we hen bemoedigen door hen in een speciale uitzenddienst de zegen van God mee te geven. Deze dienst wordt gehouden op zondagochtend 12 juli a.s.
Hartelijke groeten van de zendingscommissie: Jozien Baars, Helma Houtman, Pauline Pals en Marijn Wassink.

Nacht van Gebed: Wees wakker! – 5 juni,

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Christenen in Irak, Somalië en Noord-Korea hebben dagelijks te maken met angst, dreiging en geweld. Laat u zich nog raken door het lijden van onze broers en zussen? Wees wakker! Bid voor hen tijdens de Nacht van Gebed.
“Moedig ons aan om vol te houden, bid voor ons”, zegt de Iraakse pastor Douglas. Hij doet wat hij kan voor Iraakse vluchtelingen die op de vlucht sloegen voor Islamitische Staat. Tijdens de Nacht van Gebed blijven christenen in plaatsen in Vlaanderen en Nederland één nacht wakker om te bidden voor de Vervolgde Kerk.
Gelooft u dat uw gebed impact heeft op de levens van christenen in het Midden-Oosten en daarbuiten? Wees wakker! En moedig hen aan in gebed.
Tijdens de Nacht van Gebed wordt er gebeden voor verschillende landen. Naast de informatie en gebedspunten uit de gebedsboekjes, zijn er aansprekende filmfragmenten.
Ook wij willen weer meedoen aan deze Nacht van Gebed, van 20.00 tot 24.00 uur op 5 juni in de Rehobothschool tegenover de kerk.
Nog vragen? Neem contact op met: Anneke Gankema (tel. 4422642) of Corrie ’t Hart (tel. 4507486).

Collecte Open Doors – 31 mei

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, geeft training en verleent praktische hulp. Open Doors wil westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Ze doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.
Op de zondag voor vervolgde christenen collecteren wij voor Open Doors. Collecte van harte aanbevolen.
De diaconie.

Rondom de erediensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.’ Openbaring 16: 8-9.
Ds. W.J.J. Glashouwer, voorganger aanstaande zondagmorgen, schrijft in zijn boek ‘Zie Hij komt’ bij deze tekst een opmerkelijk commentaar: ‘Zullen plagen, rampen, grote verdrukking iemand tot bekering brengen? Nood leert bidden, zegt men, maar nood leert ook vloeken. Onder de plagen verhardden zich de Egyptenaren en onder de eindtijdgerichten verharden de mensen zich. Dit plaatst ook vraagtekens achter de opvatting dat Israël door de grote verdrukking tot bekering zal komen. Wie Auschwitz serieus bekeken heeft, vraagt zich af hoeveel meer ‘grote verdrukking’ er nog over Israël zou moeten komen om het tot geloof te brengen. Waarom verwacht de kerk verdrukking voor Israël en niet voor de gemeente? Zit er iets antisemitisch in? Geloof is een gave Gods. Geloof is genade Gods. Geloof ontstaat door de liefde Gods. Meestal niet door verdrukking.’
In deze dienst zullen we stilstaan bij de verdrukte en vervolgde geloofsgenoten elders in de wereld. We horen en lezen, dat zij ondanks vernedering en onderdrukking het geloof vast mogen houden. Goed om ook hen onze steun te geven en hen te gedenken in de voorbede.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den HEER gerust;
‘k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust.
Gedeelte uit Psalm 33: 10 (Oude berijming)
D.V. 7 juni ontmoeten we in de morgendienst prop. E. van der Poel uit Sliedrecht.
Gezegende diensten toegewenst

Zangkring: een bijzondere kringavond – 7 juni

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De zangkring ‘Com nu met sangh’ vindt zondag 7 juni voor de 9e keer plaats. De zangkring is een open kring: iedereen mag komen. De zangkring van 7 juni is de laatste voor de zomervakantie en staat in het teken van de ‘Songs of Praise’-dienst van zondagmiddag 14 juni. Naast zangers zijn ook instrumentalisten van harte welkom. Noteert u de datum vast in uw agenda?

De 10de seniorenreis vanuit de Ontmoetingskerk – 8 juni

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op maandag 8 juni hopen wij weer onze jaarlijkse seniorenreis te houden voor gemeenteleden en betrokkenen van 70 jaar en ouder. Een bijzondere dag deze keer, omdat het de 10de keer is. Daarom zal het een extra feestelijke dag worden! Na ontvangst om 8.00 uur in de Ontmoetingskerk, vertrekken we per touringcar richting Den Haag. Na koffie met gebak gaan we naar Madurodam. We gebruiken in Nieuwe Wetering een heerlijk lunch en maken daarna een rondvaart over de Kagerplassen. Aan het eind van de dag eten we met elkaar in Capelle a/d IJssel en zijn om 19.00 uur bij de kerk terug. Het complete programma vindt u in de hal van de kerk; hierop kunt u ook lezen hoe u zich kunt aanmelden (uiterlijk 29 mei).

Zondag voor de Vervolgde Kerk – 31 mei

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op de zondag vóór de Nacht van Gebed (Nacht van Gebed is vrijdag 5 juni), de zondag ná Pinksteren, willen we onze verbondenheid met vervolgde christenen tonen door onze jaarlijkse schrijfactie. In de morgendienst zal er voor vervolgde christenen gebeden en gecollecteerd worden. Na de dienst bent u van harte welkom op het schrijfuur in de Rehobothschool, tegenover de Ontmoetingskerk. Voor schrijfadressen en kaarten wordt gezorgd.

Pinksterontbijt – 24 mei

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondag 24 mei mogen wij het pinksterfeest vieren. Zoals inmiddels gebruikelijk is in de Ontmoetingskerk is er ook een pinksterontbijt. We gaan met elkaar ontbijten, waarbij de maaltijd begint om 8.00 uur in de kerk.
Voor het inschatten van de inkopen willen we op drie zondagen intekenlijsten klaarleggen. Deze kunt u invullen en wij zorgen dat het ontbijt klaar is! Een ieder is van harte welkom.
Heeft u vragen of wilt u zich opgeven om te helpen, dan kunt u een e-mail sturen naar Mieke de Graaff (moealimamieke [at] hotmail [dot] com).

Jeugdvereniging Kick-Off – 17 mei

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

17 mei is er weer een nieuwe Kick-Off! Zit jij in de 1e, 2e of 3e klas van de middelbare school? Dan is dit zeker iets voor jou!
Iedere eerste zondag van de maand (met af en toe een uitzondering 😉 ) komt Kick-Off om 16.00 uur bij elkaar in basisschool Het Baken. We praten over een actueel onderwerp, waarbij gezelligheid en het leren kennen van je leeftijdsgenoten centraal staan.
Zet zondag 17 mei 16.00 uur Kick-off in je agenda! En neem vrienden en vriendinnen gezellig mee. We hopen jullie te zien!
Kores Punt en Joost van den Berg.

Diaconale collecte 17 mei: Rampenfonds, Nepal

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De zware aardbeving van zaterdag 25 april in Nepal en de zware naschokken daarvan hebben op grote schaal verwoestingen veroorzaakt. Een groot gedeelte van het midden van Nepal is getroffen door de aardbeving, waaronder de dichtbevolkte hoofdstad Kathmandu. De ravage is groot. Begin mei waren er al meer dan 6.200 doden te betreuren en waren er 14.000 gewonden.
In de meest getroffen gebieden leven alleen al 2 miljoen mensen, meer dan 1,4 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig. We roepen u op om te bidden voor de slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners.
Vanuit het Rampenfonds van de Protestantse gemeente te Capelle a/d IJssel is € 2.500,= overgemaakt. Op 17 mei collecteren wij hiervoor in onze wijkgemeente.
De diaconie.