Rondom de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘De Heere HEERE gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.’ (Jesaja 50:4 HSV).
Een bemoedigende en hartverwarmende tekstkeuze van ds. H.G. de Graaff bij de bevestiging van ds. E.G. de Kruijf tot predikant in de Hervormde wijkgemeente Schollevaar. Te weten kind van God te mogen zijn en zo in de bediening te staan. Wat een genade en blijde wetenschap!!
‘Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.’ (2 Korinthe 4:7 HSV).
Ds. de Kruijf sprak bij zijn intrede over zijn vreugde het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Christus in Zijn wandel op aarde, Zijn kruisdood en Verzoeningswerk, Zijn opstanding uit de dood zijn de schatten waarvan door broze mensen getuigd mag worden.
Gloedvol getuigenis, waardoor we aangezet werden in liefde te leven.
Het vooruitzicht om de komende diensten onder het gehoor van onze nieuwe predikant te zijn, doet ons zeer goed.
D.V. zondagmorgen 6 september en op 13 september( morgen en middag) gaat dominee De Kruijf voor. Op 13 september hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.
Vergeet u niet op zondagmiddag 6 september naar dominee P.L. de Jong uit Wijk bij Duurstede te komen luisteren!?
Dat ’s HEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER!
Gezegende diensten toegewenst.
Jan Hordijk

Wie helpt ons? – Maaltijdproject

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Bij het maaltijdproject op donderdag hebben we een nieuwe kok. Het eten bevalt ons prima, maar het kan niet meer gebracht worden. Daarom zijn we op zoek naar iemand die donderdag eens in de 14 dagen om 17.00 uur het eten op wil halen bij schippersinternaat De Meerpaal aan het Pastel 94. U/je kunt het dan bij de kerk afleveren, maar het is ook mogelijk om te blijven eten. In dat geval zou u/jij om 18.45 uur ook weer de schalen terug kunnen brengen en is het meer de moeite waard. Hebt u/heb jij echter maar een klein uurtje beschikbaar en ziet u ophalen en afleveren als tussendoortje wel zitten, dan helpt u/help jij ons al heel erg.
Belangstelling? Bel voor meer informatie naar Corrie ’t Hart, tel. 4507486 of mail naar c.t.hart [at] hetnet [dot] nl.
Meer gegadigden zou mooi zijn, dan is het maar eens in de maand!

Terugblik bevestigings- en intrededienst – 23 augustus

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondagmiddag 23 augustus was het dan zover: de bevestiging en intrede, waar wij zo lang naar toe hebben geleefd. Lizette en ik hebben de dienst als zeer indrukwekkend ervaren en zijn dankbaar dat wij dit met velen van u mochten delen!
Er stonden in deze dienst twee Bijbelteksten centraal. Jesaja 50:4: ‘De Heere HEERE gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.’ (Jesaja 50:4 HSV).
Vanuit deze Bijbeltekst drukte ds. H.G. de Graaff mij (maar ook ons als gemeente) op het hart om eerst aan Jezus’ voeten te gaan zitten, om als een leerling en tegelijkertijd als een geliefd kind van God naar Hem te luisteren en van Hem te ontvangen. Eerst mogen wij horen, ontvangen, ervaren wat het is om een geliefd kind van God te mogen zijn… en vervolgens gaan wij (dagelijks) aan de slag in de dienst van God. Een knecht van God is immers allereerst en bovenal: kind van God.
De tweede Bijbeltekst stond centraal tijdens mijn intredepreek. ‘Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.’ (2 Korinthe 4:7 HSV).
Vanuit deze tekst heb ik willen wijzen op de ‘alles overtreffende kracht van God’, waar wij het van mogen verwachten. Zelf ben ik als predikant maar een aarden kruik: kwetsbaar, broos, ‘uit het stof der aarde gemaakt’. En zelf vormen wij als gemeente een bijzonder ‘stelletje kruiken, potten en pannetjes’ met al onze broosheid, zonden en wonden. Maar samen mogen wij een schat koesteren, delen en uitdelen; de schat van het Evangelie!
Ik hoop dat wij samen ‘schatbewaarders’ zullen zijn en Gods alles overtreffende kracht mogen ervaren, in ons eigen leven, in onze gemeente… en in de wijk.
ds. Eddy de Kruijf