Gemeenteavond – 18 november

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op D.V. woensdag 18 november a.s. is er een gemeenteavond in de Ontmoetingskerk om u te informeren over de stand van zaken wat betreft de samenspreking tussen de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar en de gemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel. Het doel van de samensprekingen is om tot nadere samenwerking te komen. Nagegaan wordt of er overeenstemming is op de hoofdlijnen van geloof en leven van beide gemeenten. Sinds 2012 is er een werkgroep die aan dit proces leiding geeft. De besprekingen komen in een afrondende fase. Wij hopen dat veel gemeenteleden deze avond zullen bijwonen. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee.

Rondom de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De morgendienst van zondag 20 september jl. stond in het teken van ‘opening winterwerk’. Samen hebben wij dat weekend, met ontspanning en gezelligheid op de zaterdag en de diensten op de zondag, een begin gemaakt met het nieuwe seizoen, waarin wij elkaar op
allerlei manieren hopen te ontmoeten. Vanuit 1 Petrus 2: 1-10 (de preek over ‘levende stenen’) schetste ik op de ‘start-zondagmorgen’ drie lijnen die wij als gemeente moeten vasthouden voor dit seizoen:
1. Wij hebben als levende stenen niet veel te doen dit seizoen (…), maar wel veel te verwachten… van onze hemelse Bouwmeester! Petrus zegt immers niet: ‘Ga bouwen’, hij schrijft: ‘Wordt gebouwd!’
2. Wat is nu een steen? Als steen heb ik alleen betekenis in betrekking tot mijn hemelse Bouwmeester. Ik ben er met mijn hele bestaan allereerst en ten diepste voor God.
3. Een steen alleen is niet zo veel… Wij zijn stenen die pas echt tot leven komen in verbinding met andere stenen. (zie: samenvatting van de preek op de kerksite.)
Graag wil ik namens de gemeente de organisatoren van de startzaterdag van harte bedanken voor hun inzet! Het was fijn om zaterdagmiddag- en avond (ik kon er helaas alleen in de middag bij zijn) ontspannen en toch ook actief met elkaar bezig te zijn!
D.V. zondagmorgen 4 oktober zal in het teken staan van Israël. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt deze zondag op veel plaatsen ingevuld als ‘Israëlzondag’. Ook in onze gemeente willen wij aan onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël (zie: de Kerkorde van de PKN) gestalte geven. Wij zullen in deze dienst Mattheüs 15: 21-28 lezen. In dit Bijbelgedeelte wordt gesproken over het brood dat de kinderen (= Israël?) eten en de kruimeltjes die er voor de hondjes (= wij?) overblijven… Dit zijn krasse woorden die ons als ‘mensen uit de volken’, ondanks alle vragen en verwarring die er m.b.t. Israël (politiek, geloof, land enz.) zijn, tot bescheidenheid brengen. Wij hopen op een zegenrijke dienst!
ds. Eddy de Kruijf