Staat u/sta jij ook klaar?

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Ook in Nederland neemt de stroom vluchtelingen gestaag toe. Steeds meer gemeenten en instanties wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft op dit moment nog geen concrete hulpvraag ontvangen, maar zodra dat gebeurt, zal dat in beginsel in de vorm van 72-uurs opvang zijn. Als protestantse gemeenten in Capelle in het algemeen, en als Ontmoetingskerk in het bijzonder, willen wij klaar staan als bij ons een vraag om hulp binnenkomt. In welke vorm deze vraag precies zal zijn, weten we nog niet. Het kan van alles zijn, zoals doneren van kleding en speelgoed, of juist praktische hulp. Staat u/sta jij ook klaar?

Adventsproject 2015 ‘Op weg naar Bethlehem’

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

D.V. zondag 29 november hopen wij met elkaar de eerste adventszondag 2015 te vieren. Met de kinderen van de kindernevendienst organiseren wij ook dit jaar weer het adventsproject. Het thema van dit jaar is: ‘Op weg naar Bethlehem’. Bethlehem, een plaats in Israël, (nu een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever) betekent: ‘broodhuis’. Die naam heeft het te danken aan de vruchtbare akkers rondom de stad. Even verderop is de woestijn van Juda waar nauwelijks meer iets groeit. Aan Bethlehem is de naam van koning David verbonden. David is de achterkleinzoon van Ruth, die vanuit het buitenland in Israël kwam. Daarmee zet Bethlehem als het ware zijn poorten open voor de volken buiten Israël.
De profeet Micha meldt dat er een grote Koning zal komen uit Bethlehem. Jozef en Maria mogen de ouders zijn van deze grote Koning, die in Bethlehem geboren wordt.
In de morgendiensten worden de verhalen, rondom Bethlehem creatief voorin de kerk én hierna in de kindernevendienst, verder uitgewerkt.
Elke adventszondag wordt er door de kinderen een kaars aangestoken en zingen we met elkaar een couplet van het stapellied, dat uiteraard weer op het thema is aangepast. Op 1e kerstdag branden er dan 4 adventskaarsen én een kaars voor het kerstfeest.
De verhalen, waar we op de verschillende adventszondagen bij stil willen staan, zijn:

1e adventszondag: Ruth komt in Bethlehem aan
Schriftlezing: Ruth 1(bijbelvertaling NBV) en Ruth 4:13-17
2e adventszondag: viering van het Heilig Avondmaal; David wordt tot koning gezalfd in Bethlehem
Schriftlezing: Ruth 4:18-22 (bijbelvertaling NBV) en 1 Samuël 16:1-13
3e adventszondag: uit jou, Bethlehem, komt iemand voort…
Schriftlezing: Lucas 1:26-38 (bijbelvertaling NBV) en Micha 5:1-4
4e adventszondag: Jozef gaat naar de stad van David die Bethlehem heet
Schriftlezing: Matteüs 1:18-24 (bijbelvertaling NBV) en Lukas 2:1-5
1e kerstdag: Jezus in Bethlehem geboren
Schriftlezing: Lucas 2:1-20 (bijbelvertaling NBV)

 
Hartelijke groet namens het kindernevendienst-team