Paasnachtdienst 2016: ‘Morgen is het Pasen!’

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op Stille Zaterdag, 26 maart aanstaande, is er een paasnachtdienst. Vanaf 20.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open en is iedereen van harte welkom. De dienst begint om 21.00 uur en duurt ruim vijf kwartier.
Het programma is deze keer voorbereid door muzikale leden uit beide gemeenten van de Ontmoetingskerk. Het is een programma waarin we door lied, woord, beeld en verkondiging het verhaal van schepping tot Pasen willen vertellen en laten meemaken. Naast de musici werkt ook een van de predikanten van de Ontmoetingskerk, Florimco van der Rhee, mee: hij houdt een toespraak waarin het thema ‘Morgen is het Pasen!’ centraal staat.
Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten rond koffie, thee en paasbrood.
De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst deels bestemd is voor de kosten van de paasnachtdienst en deels voor het sponsorfonds van de Stichting YEKWegwijzerkampen. Door dit fonds kunnen (via Stichting Perspectief) ook die kinderen uit Schollevaar mee met een kamp die de totale kampprijs niet (volledig) kunnen betalen.
De paasnachtdienst is met name gericht op wijkbewoners. Tegelijkertijd is het een mooi moment om iemand die niet zo bekend is met de kerk of het christelijk geloof mee te nemen. Kom zelf en neem anderen mee!

Rondom de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Wij zijn met elkaar op weg naar het belangrijkste feest van heel het kerkelijk jaar: het paasfeest. Immers, elke zondag verwijst, als eerste dag van de week, naar deze gebeurtenis terug, naar de opstanding van de Heere Jezus op de eerste dag van de week. Ik hoop dat wij de rust en de ruimte mogen vinden om het grootse wonder van Pasen tot ons door te laten dringen. Hier ligt het fundament van ons geloof, de zin en het diepe houvast voor ons leven in alle omstandigheden. De reden waarom wij hoop mogen hebben en houden voor de wereld: het sterven en het opstaan van de Zoon van God. Laten wij de diensten gebruiken om dit wonderlijke en ultieme geschenk van God met elkaar te overdenken, te bezingen en in ons hart te sluiten.
Zondag 20 februari heb ik geen dienst (in de HWS), maar we hopen elkaar op Witte Donderdag rond de avondmaalstafel te ontmoeten en zo naar Pasen toe te leven. Op zondag 20 februari hopen wij twee gastvoorgangers te ontvangen.
De paasnachtdienst zal worden geleid door mijn collega, ds. Van der Rhee. Omdat ik de kerstnachtdienst heb geleid zal hij nu de paasnachtdienst leiden. Zo hopen wij elkaar als collega’s (en als HWS – CGK) met regelmaat af te wisselen.
Op Witte Donderdag zullen wij stilstaan bij het enig overgebleven kruiswoord van de Heere Jezus, dat wij nog niet hebben overdacht: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest’ (Lukas 23:46). Naast deze woorden uit het Lukasevangelie lezen wij een gedeelte uit Psalm 31, waar deze woorden uit afkomstig zijn.
Op eerste paasdag lezen wij met elkaar het paasevangelie. Ik heb nog niet besloten
uit welk evangelie wij zullen lezen. In de middag zal er weer een kerk-en-wijkdienst
plaatsvinden. Omdat ik vanwege mijn preekrooster al meerdere keren deze diensten door anderen heb moeten laten doen, leek het mij goed om deze kerk-en-wijkdienst maar gewoon door te laten gaan, ook al is het eerste paasdag. Thema van deze dienst is: ‘Jezelf verloren – door God gevonden’ (n.a.v. het overkoepelende jaarthema ‘Zoektocht naar jezelf’). Wij zullen aansluiten bij Pasen en lezen uit Genesis 3.
Goede diensten toegewenst!
ds. Eddy de Kruijf