Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op D.V. zondag 26 juni zullen wij in de middagdienst het seizoen kerk-en-wijkdiensten afsluiten. We hebben inmiddels heel wat stappen gezet in onze zoektocht naar onszelf. Thema’s als ‘beeld van God zijn’, ‘vervreemding’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘de zin van werken’ zijn de revue gepasseerd. Aanstaande zondagmiddag zullen wij ter afsluiting nadenken over onze roeping. Heb ik eigenlijk een roeping? Wat is mijn roeping? Thema van deze zondagmiddag is dan ook: ‘Ik? Geroepen?’ Wij lezen opnieuw uit het begin van het boek Genesis en zullen nu bij Genesis 12: 1-4 stilstaan.
Op D.V. zondagmorgen 3 juli zullen de oudste kinderen van de kindernevendienst afscheid nemen. Afscheid van de basisschool, afscheid van de kindernevendienst. Best wel veel veranderingen vinden er in deze periode plaats. Wij zullen als gemeente dan ook op dit overgangsmoment rondom onze jongeren gaan staan. En wij hopen natuurlijk dat zij vanaf nu elke zondag met ons de hele dienst bij zullen wonen.
Helaas kan ik zelf niet aanwezig zijn in deze dienst. Ik hoop op hetzelfde tijdstip een ander overgangsmoment mee te beleven, namelijk: de bevestiging van de nieuwe predikant (mijn opvolger) in de hervormde gemeente Nieuwpoort. Mij is gevraagd om bij deze bevestiging mee te doen aan de ‘handoplegging’. Misschien kent u dit stukje liturgie: nadat de voorganger middels zijn ja-woord is bevestigd, knielt hij neer en zal er een aantal mensen om hem heen gaan staan. Deze mensen – predikanten en soms ook andere ambtsdragers – leggen hem de hand op als teken van de zegen van God. Zij spreken daarbij ook een Bijbeltekst als zegenbede uit. Met deze kring van ambtsdragers om hem heen wordt zichtbaar dat de nieuw bevestigde predikant geen solowerk zal gaan doen, maar dat hij mag staan in de traditie van de apostelen en van de kerk, in de lijn van de geslachten, onderdeel van Gods grote werk in verleden, heden en toekomst. Ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi dat ik als oud-voorganger mijn opvolger de zegen mag geven en dat ik op deze manier de gemeente aan hem mag toevertrouwen.
Goede diensten toegewenst!

Seniorenkringen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

In de seniorencomplexen Fidelio en Bermensteyn wordt één keer in de maand een Bijbelkring gehouden. Gemeenteleden die in dit gebouw of in de buurt ervan wonen, zijn van harte welkom, evenals alle senioren van andere kerkgenootschappen. In die verbondenheid hebben we mooie besprekingen met elkaar. De tijden zijn van 10.00 tot 11.30 uur.
In de Fidelio, met de Spinozakring, komen we doorgaans op de laatste maandagmorgen van de maand bij elkaar, o.l.v. ds. Eddy de Kruijf. We behandelen dan het bijbelboek Prediker.
Met de Bermensteynkring komen we bij elkaar op de eerste donderdagmorgen van de maand. Die kring wordt beurtelings geleid door Pieter Vlok, seniorenouderling van de hervormde wijkgemeente van de Ontmoetingskerk, en ds. Ruben Schep van de Oosterkerk. Op deze kring behandelen we bijbelse personen die in Hebreeën 11 genoemd worden. Dit doen we aan de hand van het boekje ‘Voorbeeldig geloven’ van ds. R. de Reuver.
Spreekt dit u aan en behoort u tot de doelgroep? Kom eens een keer langs en maak een kringmorgen mee!
Voor meer info kunt u bellen naar Corrie ’t Hart (450 74 86).

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Afgelopen zondag 5 juni zijn wij begonnen met het lezen van het boek Exodus. Ik kwam namelijk tot de ontdekking dat ik – uitgezonderd de bijbellezingen tijdens diensten voor kerk en wijk – eigenlijk niet zo veel uit het Oude Testament had gelezen in onze erediensten. Dat wil ik voor de zomervakantie dan nog maar een beetje proberen recht te zetten. Het Oude Testament is te kostbaar en te belangrijk om niet (of weinig) te lezen. Een theoloog noemde het Nieuwe Testament eens een verklarend woordenlijstje bij het Oude Testament. Een uitspraak om eens over na te denken.
D.V. zondag 5 juni hebben wij tijdens de doopdienst gelezen over de wonderlijke redding van Mozes (Exodus 2). Mozes werd als klein kindje gered, ondanks en juist door het dreigende water heen. Een prachtig beeld voor de doop.
(U kunt overigens de preek teruglezen: elke zondag ligt een geprinte samenvatting in de hal van de kerk en de preken staan ook op www.ontmoetingskerkonline.nl)
D.V. zondag 12 juni zal in de middagdienst een Songs-of-praisedienst plaatsvinden en dan hopen wij te lezen uit Exodus 3. God maakt Zich in Exodus 3 bekend als een God van trouw: ‘Ik ben Die Ik ben’. Het thema van deze bijzondere zangdienst zal dan ook zijn: ‘Great is Thy faithfulness’ (‘Groot is Uw trouw’) Wij hopen naast de Bijbellezing, overdenking, gebeden en gezangen te mogen luisteren naar de muzikale kwaliteiten van enkele gemeenteleden. Welkom!