Dorcas Voedselactie

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Woensdag 2 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Wegens de verbouwing van de keuken in onze kerk houden wij onze dankdagdienst op woensdag 9 november. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd. Dat er zegen mocht rusten op ons werk.
Elk jaar organiseert hulporganisatie Dorcas de voedselactie voor armen in, met name, Oost-Europa en Afrika. Vanaf zondag 6 t/m zondag13 november staan de gemeenten van de Ontmoetingskerk in het teken van de Dorcas Voedselactie, de actie wordt jaarlijks bewust georganiseerd in de week van Dankdag.
De Dorcas Voedselactie is een concreet gebaar van christelijk meeleven waar de medemensen in Oost- Europa en Afrika vaak ontroerd van worden. Ruim 450 kerken en 6.000 vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Daarnaast wordt in ruim 600 supermarkten voedsel ingezameld. Het is geweldig dat deze vrijwilligers zich zo inzetten! Aan de andere kant staan de tienduizenden gezinnen die gedurende de winter een pakket ontvangen en daarmee bemoedigd worden. Overigens is dit maar een klein deel van het voedsel dat Dorcas jaarlijks uitdeelt. Het meeste voedsel wordt namelijk in de projectlanden zelf ingekocht.
Op zondag 30 oktober delen wij na de dienst de boodschappenlijstjes uit, deze liggen daarna op de tafel in de hal van de kerk. Wilt u weer meedoen? De voedselpakketten kunt u in de kerk inleveren, vóór de diensten, op zondag 6 november, woensdag 9 november en zondag 13 november.
De diaconie.

Voedselbank Schollevaar

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De uitgifte van voedselpakketten voor de wijk Schollevaar van de voedselbank wordt verplaatst van De Morgenster naar de Ontmoetingskerk. Door het samengaan van de wijkgemeenten Oostgaarde en De Morgenster staat het kerkgebouw van De Morgenster te koop.
Voor een uitgiftepunt gaat de voorkeur van de voedselbank uit naar een kerk, daar heerst rust en het is een relatief gemakkelijke plek om pakketten uit te delen aan cliënten Een openbaar gebouw is te openbaar! Beide kerkenraden van de Ontmoetingskerk hebben toestemming verleend. Kerkelijke activiteiten als b.v. trouw- en rouwdiensten hebben altijd voorrang.
De uitgifte heeft op vrijdag plaats tussen 13.00 en 14.00 uur, met de voorbereidingen en het opruimen neemt het geheel ca. 3 uur in beslag. Op vrijdag 18 november zal er in de Ontmoetingskerk met de voedselbank gestart worden.
Namens de diaconieën van de Ontmoetingskerk, Erik de Jong en Wijnand Punt

Seniorenzangdienst

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondag 13 november zal de middagdienst een seniorenzangdienst zijn. Dit betekent niet dat alleen senioren tijdens deze dienst welkom zijn…; de naam seniorenzangdienst wil aangeven dat in de dienst de nadruk zal liggen op zingen en in het bijzonder op het zingen van die liederen die bij senioren geliefd zijn. Omdat in dit jaar, 2016, wordt herdacht dat Johannes de Heer 150 jaar geleden werd geboren, zullen wij voornamelijk Johannes-de-Heer-liederen zingen tijdens de dienst.
ds. Eddy de Kruijf