Sportweek

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli 2020 vindt de sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden.

Elke middag, van 14.00 tot 16.00 uur worden er clinics gegeven voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Vooral voetbal- en volleybalclinics, maar ook andere sporten zullen langs komen, waar mogelijk aangevuld met recreatieve spelletjes voor de jongste kinderen. ’s Avonds zijn jongeren van dertien jaar en ouder welkom om samen van 19.00 tot 21.00 uur te voetballen of volleyballen. Samen met het sportteam zullen er dan partijtjes worden gespeeld. Deze activiteiten zijn gratis te bezoeken.

Tijdens het programma zullen sporters christelijke normen en waarden uitdragen. Tijdens de pauzes zal het sportteam door middel van  een dramastukje vertellen over het christelijke geloof.
Dit jaar is er helaas geen barbecue op vrijdagavond maar zal er op deze avond een regulier sportprogramma zijn met uitreiking van de beker en ballen.

Vanwege het corona virus zijn er extra maatregelen van kracht om het voor iedereen veilig te houden. Deze maatregelen vindt je via de volgende link.

Regels voor iedereen die mee sport:

Iedereen mag meedoen, tenzij:

 • Je ziek bent (geweest). Je moet verder voldoen aan alle punten in de gezondheidscheck van het RIVM.
 • Je in een risicogroep zit. Tenzij je ouders toestemming hebben gegeven. Raadpleeg evt. de huisarts.

Dit zijn de extra maatregelen tijdens de activiteiten:

 • Je kunt pas meedoen als je je hebt opgegeven. We vragen je naam, adres en telefoonnummer.
 • Er is een gezondsheidscheck als je aan komt. Heb je geen klachten en begrijp je alle afspraken?
 • Je kunt geen gebruik maken van een toilet. Daarvoor moet je naar huis.
 • Was regelmatig je handen, hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Word je ziek tijdens de activiteit? Dan moet je direct naar huis.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder hoeft bij sportactiviteiten buiten geen afstand te houden. Op alle andere momenten buiten houden zij wel 1,5 meter afstand.
 • 13 jaar of ouder? Houd 1,5 meter afstand tot de begeleiding. De begeleiding houdt onderling ook 1,5 meter afstand.

Voor ouders:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Op het sportveld zijn alleen volwassenen die de sportweek organiseren. Zo kunnen we alle ruimte gebruiken om te sporten.
 • Na het brengen van uw kind(eren) het sportveld verlaten. (net als de regels op school).
 • U kunt uw kind(eren) aan het eind weer ophalen op de daarvoor aangegeven plaats.

Contact
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact opnemen met:
Roeland van den Berg
06-28706609
sporteninschollevaar [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl