Notulist

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De kerkenraad is verheugd en dankbaar te kunnen melden dat na onze oproep voor een notulist, de heer Joost van Tienhoven bereid is gevonden deze taak op zich te nemen.
Tijdens de kerkenraadvergadering van 24 februari jl. is door hem de belofte van geheimhouding afgelegd en is hij aan zijn taak begonnen. We wensen hem Gods zegen toe bij deze taak.
 

Kinderen van de Vakantie Bijbel Club bouwen Ark van Noach!

Categorie: Algemeen

In de voorjaarsvakantie (van 17 t/m 19 februari) kwamen elke middag rond de 60 kinderen naar de Vakantie Bijbel Club in de Sjalomschool in Capelle-Schollevaar.  Het thema: ″Kom aan boord!” ging over het verhaal van Noach; er werd dan ook een ‘echte’ Ark van Noach van karton gebouwd! Ook werd er gezongen, naar Bijbelverhalen over Noach geluisterd, gekleurd, geknutseld, spelletjes gedaan, gesport, naar een film gekeken en op een springkussen gesprongen! Het blijkt: ‘Bij God ben je veilig; kom aan boord bij Hem!’. Fijn dat er zoveel kinderen zijn gekomen!
Iedere zaterdagmorgen van 10:30-12:00 uur zijn kinderen (van groep 4 t/m 8) ook van harte welkom op kinderclub ‘De Verrekijker’, in de Sjalomschool (Hermitage 46-48)!
Meer informatie over de Vakantie Bijbel Club vindt u hier.

Sportdag in Schollevaar: zaterdag 1 maart

Categorie: Algemeen

Zaterdag 1 maart is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 16 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd. Dit keer is er geen avondprogramma.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Bij de diensten (2-3 en 9-3)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op D.V. zondag 2 maart willen we met elkaar koffie drinken na de dienst, die geleid wordt door ds. J.C. Oosterwijk uit Wezep, een jonge predikant, die opgroeide in Capelle a/d IJssel. Tijdens deze dienst zal mevr. Karin Verboom (Wolga 117, 2911 RD Nieuwerkerk aan den IJssel) worden bevestigd als diaken. Graag willen we in deze soms barre tijden extra aandacht vragen voor de stille armoede! Zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand kunt u bij de diakenen weer levensmiddelen kwijt, waarmee u mensen in moeizame omstandigheden een enorm plezier kunt doen. Van harte aanbevolen! ’s Middags begroeten we met vreugde ds. Martijn van Laar, werkzaam als missionair predikant in Rotterdam-Delfshaven.
Op D.V. 9 maart komt de voorganger in de morgendienst uit Nijkerk. Ds. T.C. Verhoef is vaker in ons midden geweest en we verheugen ons altijd zeer op zijn komst.
’s Middags hebben we, zoals we gewoon zijn in de lijdenstijd, weer de Passiezangdienst, waarin dit jaar kandidaat Peter van de Berg uit Barendrecht voorgaat. Inmiddels een goede bekende in ons midden.
In het kerkelijk jaar kennen we de veertig dagen tijd, voorafgaand aan Pasen, waarin stilgestaan wordt bij het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus.
In Marcus 15 vers 16-21 lezen we over Simon van Cyrene.
De Bachcantate: ‘Ich will den Kreuzstab gerne tragen’, heeft mogelijk niet voor hem gegolden. Hij was op weg naar huis, na een dag werken en wilde naar zijn vrouw en zoontjes, Alexander en Rufus. Achter Jezus het kruis dragen, houdt heel wat in. Er wordt ontzaglijk veel geleden, dag in dag uit in deze wereld. Om dan achter de Here aan te mogen gaan: niet klagend, maar dragend en biddend om kracht….. Wat is er met je gebeurd Simon, wat zie je eruit, wat heb je gezien? Hij had op Golgotha gestaan en gehoord hoe de Middelaar bad voor zijn beulen.
Alles is plotsklaps veranderd in het leven van Simon van Cyrene.
In Romeinen 16 vers 13 laat Paulus een zekere Rufus, de uitverkorene met zijn moeder groeten. Zo is een heel gezin veranderd, vernieuwd, omdat de vader opgedragen werd het kruis achter Jezus te dragen. Jezus onze Verlosser, het Licht der wereld!
Wees in ons leven luister
en licht in onze pijn,
en in ons kruis en duister
de milde zonneschijn,
voor ’t aarzelend hart een leider,
een vuur van heinde en ver,
voor zieken een bevrijder,
voor stervenden een ster.
LvdK 167 vers 3
Gezegende diensten toegewenst.

Feestelijke bazaar in de Ontmoetingskerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zaterdag 22 maart 2014 wordt er een feestelijke bazaar georganiseerd door de Hervormde Wijkgemeente van Capelle-Schollevaar. In de Ontmoetingskerk (Zevensprong 4) valt er heel wat te beleven, onder andere een tweedehands spullenmarkt, verkoop van speelgoed, gebruikte boeken en decoratiespullen, sieraden en kaarten. Ook is er een koffiehoek met taart en broodjes. Verder zal het Rad van Avontuur draaien en zijn er aantrekkelijke prijzen te winnen. De bazaar duurt van 11:00 uur tot 15:00 uur. De opbrengst is bestemd voor de stichting Kruispunt-Oost, die activiteiten in de wijk organiseert zoals sportdagen voor jongeren, kinderclubwerk, ontmoetingsmaaltijden en activiteiten van de wijkwinkel Schollevaar. Iedereen is hartelijk welkom!
 

Bij de diensten (16-2)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Heilig Avondmaal
D.V. zondag 16 februari vieren wij het Heilig Avondmaal. ’s Morgens is ds. Gerben van Manen, predikant in de wijkgemeente Schenkel, voor het eerst in ons midden en we zien uit naar zijn entree in Schollevaar. ’s Middags is er eveneens een dienst van Schrift en Tafel, waarin ds. Niels de Jong uit Rotterdam voorgaat.
Bij de Paasmaaltijd was het zingen van liederen over de reddende daden van de Here God voorgeschreven. Jezus, zo lezen we in Marcus 14 vers 26, voegt Zich tot de orde van de dienst. Ook in de nacht van het lijden verwaarloosde Hij de liturgie niet. Psalmen in de nacht zingen van Gods goedertierenheid als nood en dood Hem omringen. En als zij de lofzang gezongen hadden, Jezus en Zijn leerlingen, gingen zij naar de Olijfberg. De lofzang nog wel, geen klaagzang. De lofzang is de aanduiding voor de psalmen 113 tot 118. Liederen, waarin de heilrijke daden van God bezongen worden. Zo wordt het lijden in het kader van het lied gezet. Doorzingen, Gods goedheid en liefde prijzen, ook als we dreigen te bezwijken.
Wie Christus hoort zingen verstaat het geheim: Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons, Zijn volk oneindig groot. Misschien hebben we maar een zwakke stem, maar dat hindert niet.
Jezus Christus zelf leert ons zingen.
“Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt Zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
Zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft Zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan!
Psalm 117 LvdK
Gezegende diensten toegewenst.

Het werk gaat door

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Ook in deze periode van vacant zijn, zijn we blij en dankbaar om te zien dat alle werkzaamheden zoals ziekenbezoek, pastoraat, weekbrieven, kerknieuws, belijdeniscatechese, etc. gewoon door blijven gaan dankzij de mensen die zich, op vrijwillige basis en vaak naast hun dagelijkse werkzaamheden, hiervoor inzetten. Met elkaar doen we ons uiterste best om de activiteiten goed te laten verlopen.
We rekenen op geduld en begrip van u als gemeenteleden als zaken misschien wat anders lopen dan dat u in het verleden gewend was.

Belijdenisdiensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Diverse jongeren en ouderen uit de gemeente bereiden zich voor op het doen van belijdenis. Een mooie stap waar we als gemeente met hen dankbaar naar uit mogen zien!
We vermelden hierbij vast de data voor de belijdenisdiensten:
Palmzondag 13 april 2014, 9.15 uur voor de jongerengroep.
Zondag 27 april 2014, 9.15 uur voor de ouderengroep.
Op maandag 31 maart 2014 zal de aannemingsavond gehouden worden. We vragen uw/jouw gebed voor de deelnemers, voor de nog te houden catecheseavonden en voor de voorbereidingen voor de diensten.
Met vriendelijke groet,
Peter van den Berg, Henk Meendering, Simon en Jozien Baars.

Wilgen knotten voor Muanda, DR Congo

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Al een hele zaterdag is de Congo groep samen met vrijwilligers uit de gemeente heerlijk bezig geweest met boomzaag, kettingzaag en snoeischaar. Er is heel wat openhaardhout opgestapeld. Maar er staan nog een aantal wilgen en daarom hebben we opnieuw een zaterdag gepland voor het knotten. Hulp is zeer welkom! Je beleeft een gezellige dag in de buitenlucht met teamwork en spierkracht.
Graag zien we je op zaterdag 22 februari 2014. We beginnen om 8.30 uur op Schaardijk 482-2 in Rotterdam.
Opgeven kan via info [at] wem-nl [dot] eu of telefonisch via 010 4583881 of bij één van de deelnemers van de Congo groep.

Zendingsavond dinsdag 25 februari 2014

Categorie: Algemeen

Als gemeente mogen we onze zendelingen ondersteunen met gebed, financiële middelen en belangstelling. Dat kan allemaal op de zendingsavond! Op het programma staan Gert van den Bos die vertelt over het missionaire/diaconale werk in Schollevaar, Johan en Annelies van der Klooster die iets melden over het Jeugdwerk Perspectief in Schollevaar, Wouter en Annjo Klop die vertellen over hun plannen om naar Zuid-Afrika te gaan en vanuit de Congo groep wordt één en ander gemeld over de voortgang in Muanda.
Van harte welkom op dinsdag 25 februari om 19.45 uur.
De zendingscommissie en de missionaire ouderlingen.