Sportdag in Schollevaar: zaterdag 3 mei

Categorie: Algemeen

Zaterdag 3 mei is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 12 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
’s Avonds vervolgen we het programma vanaf 19.00 uur voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer

Meegaan met Transform 2014

Categorie: Algemeen

Onderdeel van de Bring it Back tour is om jongeren op te roepen om mee te doen met de zomeractie van OM: Transform 2014. De actie bestaat uit 1 week training in Rome en twee weken uitzending naar landen rondom het Middellandse Zeegebied, daar waar het Evangelie ooit zo duidelijk aanwezig was.
Wil je meer informatie of denk je erover om mee te gaan? Kijk dan op de site van OM: www.operatiemobilisatie.nl of neem contact op met Wouter Klop (wouterklop [at] hotmail [dot] com ).

Bring it Back tour

Categorie: Algemeen

Wouter Klop en Gerald Troost deden Capelle aan den IJssel aan met de Bring it Back tour van Operatie Mobilisatie. Het was een mooie afwisselende avond. Indrukwekkend was de grote wereldlandkaart die in de hal van de kerk lag. Tijdens het lopen over de wereld konden de aanwezigen in gedachten bidden voor de landen onder hun voeten.
De Bring it Back tour heeft nog twee boekingen staan: op 2e Paasdag in ten Boer, aanvang 14.30 uur en op 18 mei in Uithuizermeede, aanvang 19.30 uur.
We wensen Wouter en alle andere medewerkers Gods zegen toe!

Een gewichtige actie

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Wouter en Annjo Klop hopen met hun kinderen in januari 2015 voor twee jaar naar Zuid-Afrika te gaan met de organisatie Operatie Mobilisatie om jongeren te gaan begeleiden tijdens halfjaarlijkse trainingen op het gebied van zending en evangelisatie. Omdat OM uitzendt op basis van giften, is er structureel geld nodig. Fijn als u/jij al een vast maandelijks bedrag overmaakt! Ook is er een éénmalig bedrag nodig, o.a. voor de reiskosten. Het Thuisfrontteam (TFT) wil een begin maken met het bijeenbrengen van dit bedrag door de volgende (ludieke) actie: D.V. begin mei hoopt Annjo te bevallen van baby Klop. Wie raadt het geboortegewicht van de baby?
Schrijf het gewicht op een envelop en stop er €5,00 in of vul een machtigingskaart in. Deponeer de envelop of de machtigingskaart in de groene kinderwagen in de hal van de kerk. Degene die het goede gewicht geraden heeft, ontvangt t.z.t. een TAART!
Wilt u meedoen, maar komt u niet in de kerk, stuur dan een mail naar: tfcwouterklop [at] gmail [dot] com

Wijziging emailadres van de scriba

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Graag wil ik u erop wijzen dat met ingang van heden het emailadres van de scriba is gewijzigd van avandepolder [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl naar scriba-hws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.
Graag verzoek ik u voortaan het nieuwe emailadres te gebruiken.
Ankie van de Polder-Dikken

Bij de diensten (27-4 t/m 11-5)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen. Evangelische liedbundel 189A vers 2
“Is eerlijkheid de sterkste kant van de kerk?”
In een recent hoofdartikel van de Waarheidsvriend vraagt de hoofdredacteur zich dat af.
“Wij kunnen onze Schepper geen lijstje met prestaties overhandigen en we kunnen in de ontmoeting met Hem niet staande blijven. Eerlijk worden voor God werkt bevrijdend.
We zingen met psalm 139: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper, dan ik mijzelf ook ken, kent Gij mij.’
In de veiligheid van de gemeente mogen we kwetsbaarheid, gebrokenheid, teleurstelling, zorg en onvermogen delen en voor Gods aangezicht brengen. Sommige vraaggesprekken met jubilerende predikanten geven alleen blijk van bloei, groei en zegen. Reden voor dankbaarheid, maar stroken de verhalen van louter zegen met de werkelijkheid van 2014? Leggen ze verbinding naar collega’s en andere gemeentes, die daar ondanks inzet en toewijding veel minder van herkennen?
We leven immers niet van onze prestaties!
Zou het de brug naar jongeren niet slaan als oudere gemeenteleden na alles wat zij in gezin, kerk en samenleving gedaan hebben tot geen andere conclusie komen dan deze:
‘Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’
Als we zo op zondag samen de eredienst beleven heeft dit gevolgen voor het gemeente-zijn. Eerlijkheid over onszelf, over het leven in onze gemeente brengt ons bij een God, waarvan gezegd wordt, dat hij barmhartig en genadig is.”
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Nieuwe Liedboek 84A vers 5.
Op D.V. zondag 27 april is er de tweede belijdenisdienst van dit voorjaar en deze wordt geleid door ds. G. van Velzen en proponent Peter van der Berg. ’s Middags hoopt laatstgenoemde voor te gaan in de dienst voor kerk en wijk.
Op D.V. 4 mei is ’s morgens ds. G.A. Termaat uit Werkhoven in ons midden. Deze dienst zal in het teken staan van de doop. Lydia Niggebrugge en Amos Speksnijder hopen deze ochtend de Heilige Doop te mogen ontvangen.
Zondagmiddag 4 mei verheugen we ons op de komst van een goede bekende. Dr. A.F. Troost uit Ermelo is dan om 16.00 uur onze gastpredikant.
Op D.V. 11 mei begroeten we op zondagmorgen ds. A. Tromp uit Krimpen aan de IJssel. ‘s middags hoopt ds. G.A. Termaat opnieuw voor te gaan.
Goede diensten onder Gods rijke zegen toegewenst.

Paasbrunch op Tweede Paasdag in Wijkwinkel Schollevaar

Categorie: Algemeen

De Wijkwinkel Schollevaar opent haar deuren op Tweede Paasdag, maandag 21 april. Graag nodigen wij u uit voor de Paasbrunch van 11.00 uur tot 14.00 uur. Er staat koffie, thee, limonade en lekkers klaar in de wijkwinkel. Rond lunchtijd staat er en lekker kopje soep voor u klaar. Op deze gezellige ochtend is het ook mogelijk om mee te doen met oud-Hollandse spelletjes. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Jij komt toch ook?! De Paasbrunch is geheel gratis.
De Wijkwinkel is gevestigd in winkelcentrum de Scholver, tegenover het treinstation.

Nog één keer : bazaar

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Wat een geweldige opkomst bij de bazaar van zowel medewerkers als bezoekers. Allen heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid en inzet. Ook tijdens het opruimen was het geweldig. Het ging erg snel met zoveel hulp.
De netto opbrengst is iets meer dan € 3000,-. Heel fijn voor ons doel kruispunt-oost.
Het aantal kauwgomballen is op 1 bal nauwkeurig geraden door Hans Matthijsse. Vooral zijn kinderen waren hier heel blij mee.
Tot over twee jaar!!!
De bazaarcommissie

Gemeenteavond

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

In 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken (en enkele andere kerken) tot de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Sindsdien maken de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel deel uit van de PKN. Voor beide kerken geldt dezelfde kerkorde. De laatste jaren is er overleg geweest om ook op plaatselijk niveau tot een fusie te komen. D.V. op dinsdag 22 april a.s. is er een gemeenteavond in de Ontmoetingskerk om u over de fusie te informeren en om met elkaar hierover te spreken. Als voorbereiding kunt u de hierna genoemde documenten opvragen bij de scriba, mw. A. van de Polder-Dikken, haar e-mailadres is scriba-hws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.
‘Beleidsplan Algemene Kerkenraad Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (in wording) 2014-2018’
‘Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (in wording)’
De samenvatting van de ‘Meerjarenraming 2014-2019 Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (in wording)’ is gepubliceerd in KerkNieuws nr.15 van 20 september 2013.
Deze stukken zijn voorlopig vastgesteld door de Gereformeerde Algemene Kerkenraad en de Hervormde Algemene Kerkenraad.
Wij hopen dat veel gemeenteleden deze avond zullen bijwonen.
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee.

De Heer is waarlijk opgestaan!

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Het staat vrijwel vast, dat het heelal kort na de oerknal – 13,8 miljard jaar geleden – een korte periode van extreem snelle uitdijing heeft meegemaakt. Dat hebben Amerikaanse astronomen op 17 maart jongsleden tijdens een persconferentie van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophisics wereldkundig gemaakt. De expansie direct na de Big Bang veroorzaakte grote rimpelingen in ruimte en tijd. 13.8 Miljard jaar later zien we die zwaartekrachtgolven terug in de kosmische achtergrondstraling. Ruimte, tijd en wetenschap kunnen je doen duizelen en gaan veelal het menselijk bevattingsvermogen ver te boven.
In de nieuwe berijming zingt de dichter van Psalm 19:
‘De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer Hem, die ’t heelal volbracht’.
Geloven in Gods grote scheppingsdaden is voor veel christenen niet vanzelfsprekend en evenmin eenvoudig. Geloven tegen alle natuurwetten in, dat Jezus waarlijk is opgestaan uit de dood en leeft tot in alle eeuwigheden, reikt evenzeer verder dan ons natuurlijke bevattingsvermogen. Thomas was een gelovige discipel, die veel met zijn ongeloof te stellen had. Op de avond van Pasen, lezen we in Johannes 20, is hij er niet bij.
Als de tien discipelen hem vertellen, dat zij Jezus in levende lijve gesproken en gezien hebben, vertrouwt hij meer op zijn tien vingers dan op de twintig ogen van zijn vrienden.
Een week na Pasen mag hij geleid door de Geest letterlijk zicht krijgen op Jezus Christus.
‘Mijn Here en mijn God’, stamelt Thomas, als de Opgestane zegt:’ Wees niet ongelovig, maar gelovig’. In de alomvattende wetenschap, dat Jezus leeft vallen tijd en ruimte weg.
Liefde was het, onuitputtelijk,
liefde en goedheid eindeloos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugde en dankens-stof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.
Rijdt als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan u tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.
Een gezegend Paasfeest toegewenst.