Bij de diensten (8 en 15 juni)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Leer mij , o God van zaligheden,
mijn leven in uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden
en leid’ mij in een effen land.
(Psalm 143 vers 10, O.B.)
In de stad Efeze ontmoet Paulus ongeveer twaalf discipelen lezen we in Handelingen 19:1-7. Dit twaalftal is met het geloof begenadigd, maar Paulus mist wat bij hen en vraagt: ‘Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, toen jullie tot geloof kwamen?’ Ze moeten bekennen, dat ze de gave van de Heilige Geest niet bezitten. Paulus legt hen de handen op en de Heilige Geest komt op hen, waarna ze in tongen spreken en profeteren.
Hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Of zijn we weinig plooibare kerkmensen, die doodsbenauwd zijn voor de gevolgen van de pinksterstorm? De Heilige Geest vernieuwt, troost en leidt in alle waarheid. De Heilige Geest maakt de mens tot een kind van God. Al het stof en het vuil verdwijnen, wanneer de frisse wind gaat waaien. Als Gods Geest in ons leven komt, dan worden de grote werken van God in het licht gezet en krijgen we ruim zicht op Jezus Christus, de Zon der gerechtigheid. We mogen baden in Zijn licht en ons koesteren in Zijn warmte.
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
en mij gestreeld als zuidenwind de bomen.
Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt,
zodat er volop licht kan binnenstromen;
Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt
en zie verbaasd wat mij is overkomen.
(A.F. Troost, Evangelische Liebundel 205:1)
Op D.V. 8 juni, eerste pinksterdag, begroeten we ’s morgens dr. M. Dubbelman uit Giessenburg en ’s middags ds. N.W. van den Houten uit Dordrecht.
God is tegenwoordig, God is in ons midden! We mogen Hem aanbidden en hartelijk dankzeggen voor de vele goede gaven. Dat gaan we een week later op D.V. 15 juni in de beide avondmaalsdiensten verder vorm geven. Ds. C. van Duijn uit Delft en ds. G. van den Berg uit Klaaswaal zijn dan onze voorgangers.
Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart. De Geest is uitgestort. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!
Gezegende diensten toegewenst.

Pinksterontbijt zondag 8 juni 2014

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondag 8 juni mogen wij het pinksterfeest vieren. Zoals inmiddels gebruikelijk is in de Ontmoetingskerk is er ook een pinksterontbijt. We gaan met elkaar ontbijten, waarbij de maaltijd begint om 8.00 uur in de kerk.
Voor het inschatten van de inkopen willen we op de drie voorafgaande zondagen intekenlijsten klaarleggen. Deze kunt u invullen en wij zorgen dat het ontbijt klaar is!
Een ieder is van harte welkom.
Heeft u vragen of wilt u zich opgeven om te helpen? U kunt een e-mail sturen naar Mieke de Graaff, moealimamieke [at] hotmail [dot] com.

Domino Day met bakstenen/bouwstenenactie voor Muanda

Categorie: Christelijke Gereformeerde Kerk Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Een van de laatste acties waarmee we de financiering van de eerste fase van de school in Muanda DR Congo rond hopen te krijgen is een bakstenen domino op vrijdag 23 mei.
We zijn ontzettend blij dat dit georganiseerd kan worden in samenwerking met basisschool Het Baken in Capelle a/d IJssel. In het kader van het 35 jarig bestaan hebben zij besloten om hierbij ons project te steunen. In de klassen komt op papier een stuk van de gevel te hangen van de school die gebouwd gaat worden. De kinderen van alle groepen gaan ‘stenen’ verkopen’ voor €1 per stuk, waarbij elke verkochte steen een sticker oplevert, waarmee de gevel kan worden ingevuld.
Ook in de kerk komt in zaal 1 een tekening van dezelfde gevel te hangen. Hier zal een spaarpot bij staan, waar mensen een bijdrage in kunnen doen om zo stickers/stenen te kopen.
Stenen kopen kan ook door het overmaken van een bedrag op de rekening van WEM-Nederland, rekening NL04 ABNA 0429 4691 52 o.v.v. ‘Stenen voor Muanda’.
Uiteindelijk hopen we minimaal 3000 stenen te verkopen. Helpt u en help jij mee?
Het parcours met de bakstenen wordt op vrijdag 23 mei opgebouwd op en bij het schoolplein van Het Baken. Om 15.30 uur wordt de eerste steen omgegooid. Hoe lang het duurt voordat 3000 stenen zijn gevallen weten we niet, maar het belooft in ieder geval een spektakel te worden wat je niet mag missen.
Meer informatie is te krijgen via info [at] wem-nl [dot] eu.

Kinderdienst

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondag 18 mei a.s. hopen we ’s middags een kinderdienst te houden, waarin ds. J. Slager uit Rotterdam-IJsselmonde zal voorgaan. De dienst begint om 15.30 uur en heeft als thema ‘Praten met God’.
In deze dienst is er natuurlijk speciale aandacht voor de kinderen, dus kom allemaal en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee! Voor de allerkleinsten is er crèche. Iedereen, jong, oud en daartussenin, is van harte welkom! Tot dan!

Bij de diensten (18 t/m 29-5)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Een nieuwe lente, maar wekelijks een vertrouwd geluid. Ook in deze vacaturetijd beleven en belijden we iedere zondag ons geloof en mogen we zingen vanuit de wetenschap, dat het leven uiteindelijk sterker is dan de dood.
Zo klonk op eerste paasdag:
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
(Evangelische Liedbundel 411)
Op D.V. zondag 18 mei ontvangen we twee predikanten, die eerder bij ons voorgingen,
ds. A.J. Post uit Nieuw-Beijerland en ds. J. Slager uit Rotterdam.
Een week later staan ds. H.J. van Wijnen uit Nieuwegein en ds. M.C. Batenburg uit Gouda op het preekrooster. Ds. Batenburg was voorheen predikant in Waddinxveen en hij is sinds kort één van de vaste voorgangers in de Sint-Jan in Gouda.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, hoopt ds. B. van Vreeswijk uit Zevenhuizen voor te gaan.
In Efeze 1 vers 15 tot 23 bidt Paulus om de werking van de Heilige Geest, Die licht ontsteekt. In dat licht ga je ontdekken hoe machtig onze God is en hoe Hij Zijn kracht getoond heeft in de opwekking van Christus en in Zijn ten hemel opneming.
Het feit dat Christus door de kracht van God in de hemel naast Zijn vader plaats genomen heeft, betekent dat we vanuit dat krachtcentrum bediend worden. Bij Hem is kracht in onze aanvechting, ziekte en zwakheid. Wij zijn geen krachtpatsers, maar we hebben een machtig God, Die Zijn hemelse energie heeft overgebracht op deze levende Christus.
Onze Heer en Heiland, Die uit de diepte van de dood geplaatst is in de hoogte van de hemel, mogen we aanbidden en aanroepen. Hij bidt voor ons en kent ons, wie we ook zijn en waar we ook gaan. De krachtige werking van Gods macht is overweldigend groot voor hen die geloven. Door en vanuit deze Krachtbron mogen we leven met toekomstverwachting!
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee,
‘t klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
(Evangelische Liedbundel 140 vers 3)
Gezegende diensten toegewenst.