Hoi allemaal, nog geen vakantieplannen voor 2015?

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Denk er dan eens over na om met ons mee te gaan op project. Een unieke ervaring, je bouwt aan je persoonlijk geloof, je leert jezelf goed kennen, ontmoet andere jongeren en ontdekt een andere cultuur. Het is de moeite waard om hier eens over na te denken, toch? Natuurlijk kost dat geld (ongeveer € 2.500,=) Dat is veel geld, maar onze ervaring is tot nu toe dat dit altijd goed komt.
Heb je interesse? Stuur dan eens een e-mail naar hans.houtman [at] ziggo [dot] nl.
Het opgeven voor een project kan nu al, maar moet uiterlijk in september plaatsvinden.
Waar wij heengaan? Dat weten we ook pas in september van dit jaar. In ieder geval maken Guatemala in Zuid-Amerika en Ethiopië in Afrika een grote kans. We horen graag van je! Hans Houtman en Bert Verboom.

JoVo-weekend 10-12 oktober: gezellig weekend voor jongvolwassenen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

In plaats van een 17+ kamp zal er dit jaar een JoVo-weekend zijn met het thema ‘Surprise’. Een gezellig weekend met veel ontspanning en ontmoeting. Verder staan op het programma een spel en een bijbelstudie en is er ruimte voor eigen invulling. Iedereen vanaf 17 tot ongeveer 35 jaar is welkom: singles, stellen en gezinnen. Er is een kamphuis gehuurd in Bavel, Noord-Brabant, met gedeelde slaapvertrekken. Deadline voor inschrijven is 15 september. Er zijn maar 32 plaatsen, dus op tijd inschrijven is waarschijnlijk wel noodzakelijk.
Kosten: € 40,= per volwassene en € 5,= per kind.
Inschrijven kan via: www.bit.ly/aanmeldenjovoweekend.
Meer informatie is op te vragen bij Jacqueline van den Berg: jacquelinexkok [at] gmail [dot] com, of spreek Joost, Harm, Maria, Wouter of Annjo even aan.

Opening winterwerk 27 september

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

D.V. zaterdag 27 september a.s. is het opening winterwerk. Houd u deze datum vrij in uw/jouw agenda? U/jij bent van harte welkom in de Ontmoetingskerk. Het thema is: ‘The Way of Life’. Verdere informatie volgt na de zomervakantie.
De organisatoren, Geert-Jan van Breugel en Piet Kaldewaij.

Jongerenzangdienst (21-9)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op 21 september hopen we in de Ontmoetingskerk een jongerenzangdienst te houden. In de volgende uitgave van KerkNieuws komt meer informatie, maar reserveer deze datum maar vast in je agenda. De nadruk zal liggen op het samen zingen van liederen tot eer van onze God.
Peter van den Berg zal een korte meditatie houden en Wouter Klop zal met band de zang (bege)leiden.
Tot ziens om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Concert Piet Smit en CTB t.b.v. Wouter en Annjo Klop

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Begin volgend jaar vertrekken Wouter en Annjo Klop met Manoah en Micha voor zendingswerk via Operatie Mobilisatie naar Zuid-Afrika. Op zaterdag 13 september 2014 hoopt de bekende Zuid-Afrikaanse gospelartiest Piet Smit voor de zesde keer een concert te geven in de Ontmoetingskerk in Capelle-Schollevaar. Ook dit keer zal hij dit samen doen met de Nederlandse Country Trail Band van Wim Pols.
Piet Smit is een van de bekendste gospelartiesten in zijn land. Hij zingt luisterliedjes in het Zuid-Afrikaans, Nederlands en Engels met de duidelijke boodschap dat God, dankzij Jezus, een heel persoonlijke relatie met ons wil hebben. Het geloof is niet zweverig en theoretisch, maar bepaalt de praktijk van het leven van elke dag. We kijken weer uit naar een muzikaal feest, waarin het evangelie van de Here Jezus centraal staat.
Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten zijn voor € 10,= (volwassenen) / € 7.50 (kind t/m 12 jaar) te reserveren via tel. 010-4583881 of concertcapelle [at] live [dot] nl. Ook aan de zaal kunt u vanaf 18.45 uur kaarten kopen.
Het lijkt ons mooi de netto opbrengst van deze avond te bestemmen voor het project van de familie Klop.

Vader/zoon-dag

Categorie: Algemeen

Op zaterdag 13 september organiseren we vanuit de Ontmoetingskerk, i.s.m. de GSR (Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad), een vader-zoon-dag in het Schollebos, van 10.00 – 15.00 uur. Als vader & zoon (groep 5-8) word je fysiek uitgedaagd in sport en spel, stormbaan, sumoworstelen… Natuurlijk gaan we heerlijk samen bbq’en. Jij als vader/zoon kan je ook opgeven via: gertvandenbos [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl, of 06-17098978.
Meer informatie staat in de flyer die je kan vinden op Facebook Ontmoetingskerk!

Bij de diensten (31-8 en 7-9)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Dominee Paul Visser uit Amsterdam schreef: ‘Wij zijn allemaal onderweg, op weg naar ons eeuwig huis. Iedere dag dat we leven, is een stapje in die richting. In de regel zijn we ons dat nauwelijks bewust. Zeker als we jong zijn en het leven nog voor ons ligt. Of als we gezond zijn en wel midden in het leven staan. Zelfs als we inmiddels ouder geworden zijn en het leven voor een groot deel achter ons ligt, hebben we er vaak nog moeite mee om ons te realiseren dat die laatste verhuizing met de dag dichterbij komt. Niets is zo zeker, maar niets zo moeilijk om onder ogen te zien.
Psalm 49 verwoordt heel treffend hoe een mens er in de regel over denkt: ‘Hun diepste gedachte is, dat hun huizen eeuwig zijn.’ En dat geldt niet alleen voor ongelovigen. Ook gelovigen hebben daar last van. Natuurlijk, als je even nadenkt, weet je wel, dat je hier niet altijd zult blijven, maar het voelt vaak anders. Als vanzelf, en dat zit heel diep, leef je alsof er nooit een eind aan komt. Daarom valt het ons vaak rauw op ons dak, als het einde zich onontkoombaar aandient… We danken de eeuwig Levende, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde, dat we niet zomaar op aarde zijn, zonder doel en zonder zin.’
We bidden elkaar toe, dat we onze dagen leren tellen en een wijs hart verkrijgen. Hiertoe mogen, onder Gods zegen, de samenkomsten van de gemeente in het bijzonder, een bijdrage leveren.
Zondag 31 augustus en zondag 14 september hoopt drs. L.J. van Lingen uit Nijkerk voor te gaan. Hij is werkzaam in het basisonderwijs en ouderling in de wijkgemeente de Fontein, waar ds. T.C. Verhoef de voorganger is.
Zondagmorgen 7 september zien we uit naar de komst van ds. J.C. Oosterwijk uit Wezep, inmiddels een goede bekende in ons midden. We hopen dan met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.
We zijn blij, dat we na de zomervakantie weer middagdiensten mogen hebben.
Zondagmiddag 31 augustus is er nog geen dienst voor kerk en wijk, maar een reguliere dienst. Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam gaat hierin voor. Een week later hopen we ds. G. van Velzen van de Dorpskerk te begroeten en een week erna ds. H.J. van Wijnen uit Nieuwegein, werkzaam voor de HGJB.
Maar ’t is mij goed, mijn zaligst lot,
Nabij te wezen bij mijn God;
‘k Vertrouw op Hem geheel en al,
Den Heer, wiens werk ik roemen zal.
(Psalm 73:14b, OB)
Gezegende diensten toegewenst.

Open dag Ontmoetingskerk!

Categorie: Algemeen

Wat: Een kijkje in de keuken van het missionair diaconale werk in de wijk Schollevaar
Voor wie: predikanten & kerkenraden, maar ook andere (kader) leden uit kerkelijke gemeenten
Wanneer: 1 november 2014
Wat je doet, brengt je in contact met mensen. Wie je daarin bent, brengt hen in contact met God!
Een wat gewaagde uitspraak, maar dat is wel onze inzet bij al het werk dat we in onze wijk mogen doen. Als kerk hebben we heel wat activiteiten & projecten mogen opzetten. Specialiteiten: samenwerking met de burgerlijke gemeente op diaconaal vlak & breed opgezet kinder-/jeugdwerk in de wijk.
Om in de contacten die we opgebouwd hebben verder te kunnen groeien, willen we als Ontmoetingskerk groeien in het volgen van Jezus. Daarom staat naast alles wat we voor de wijk mogen doen, discipelschap hoog op de agenda. Hoe dat kan werken?
Op zaterdag 1 november 2014 willen we jullie daar graag iets over vertellen!
Wees welkom in de Ontmoetingskerk, Schollevaar – Capelle a/d IJssel!
Meer informatie & opgave: Open dag ZG of gertvandenbos [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl of 06-17098978