Visitatie aan onze wijkgemeente

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op maandag 13 oktober onze wijkgemeente een bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds. Wilschut en mw. Sluyter. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken in problemen, kortom de gemeente te stimuleren en te bemoedigen.
De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad.
Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op de genoemde datum van 19.30 tot 20.00 u in een van de zalen van de Ontmoetingskerk.
U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de visitatoren (nelsluyter [at] kpnmail [dot] nl).
Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met conflicten en moeilijkheden. Deze associatie is niet juist. Het is wel zo, dat als u bepaalde klachten of grieven hebt jegens bepaalde zaken of personen, u de gelegenheid hebt deze vertrouwelijk uit te spreken bij de visitatoren. Maar u mag ook anderszins zorgen en vreugden met hen komen delen U dient overigens wel te beseffen dat er geen tijd is voor een lang gesprek. Het is dus goed om tevoren te bedenken wat u zou willen gaan zeggen.
 
De wijkkerkenraad.

Consulentschap en bijstand in het pastoraat

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Vanaf juli 2013 is ds. Van Velzen van wijkgemeente Dorp-Middelwatering consulent voor onze wijkgemeente. Nu is hij gevraagd om elders consulent te worden. In overleg is besloten dat hij stopt met het consulentschap voor onze wijkgemeente. Wij bedanken ds. Van Velzen voor het werk dat hij als consulent voor onze gemeente heeft gedaan.
Ds. Van Manen zal vanaf 1 oktober a.s. gedurende de vacante periode consulent voor onze gemeente worden. Hij is ook gevraagd voor bijstand in het pastoraat en is daarvoor in principe op maandagavond en woensdagmiddag beschikbaar. Wij willen hem hartelijk danken dat hij daartoe bereid is. Samen met mw. Clea van Tienhoven zal hij de gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen en de ernstig zieken die thuis zijn bezoeken. Ds. Van Manen blijft de Avondmaalsvieringen in Spinoza en Bermensteyn leiden.
Voor mw. Annemiek Bomhof-Vrij is meer tijd beschikbaar voor pastorale bezoeken. Zij blijft ook dit seizoen de Spinozakring leiden.
Dhr. Peter van den Berg stopt met het afleggen van pastorale bezoeken, maar blijft wel de Bermensteynkring leiden.
Het pastoraal meldpunt blijft bij mw. Ankie van de Polder-Dikken.
Wij zijn dankbaar dat genoemde activiteiten doorgang kunnen vinden en wij wensen allen die zich voor dit mooie, maar moeilijke werk inzetten Gods onmisbare nabijheid en zegen toe.

Presentatieavond ‘familie Klop naar Zuid-Afrika’

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op donderdag 6 november om 20.00 u is er een gezellige, informele en muzikale presentatieavond over het werk van Wouter en Annjo Klop in Zuid-Afrika. Meer informatie volgt, maar schrijf het alvast in de agenda. Iedereen is van harte welkom in de Ontmoetingskerk!

Ren mee op 4 oktober met Run For The Message

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Met elke stap help jij het evangelie bekend te maken! Ren mee tijdens deze sponsorloop van 5 of 10 km. Inschrijfgeld is € 25,= maar we willen je uitdagen om 10 sponsors van € 10,= te vinden. De opbrengst is voor het zendingswerk van Familie Klop en Tamara Verboom. We verzamelen op 4 oktober om 13.30 u bij het evenementen-terrein Hitland aan de Hitlandselaan in Nieuwerkerk a/d IJssel. Start is om 14.00 u. Laat je vrienden, familieleden en collega’s ook meelopen! Geef je op via www.operatiemobilisatie.nl/run.

Doe je mee?

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Ook dit seizoen starten we weer een kring voor jongeren van ongeveer 20 jaar en ouder. Een kring om je twijfels, je vragen en je geloof te delen en te onderzoeken samen met andere jongeren! We komen ongeveer 1x per 3 weken bij elkaar. Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je nog vragen, mail dan naar judithrugenbrink [at] live [dot] nl of cmit83 [at] live [dot] nl of schiet ons even aan.

Sportdag in Schollevaar: 4 oktober

Categorie: Algemeen

Zaterdag 4 oktober is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 12 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
‘s Avonds vervolgen we het programma vanaf 19.00 uur voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer

Start zangkring, zondag 5 oktober

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Wie het fijn vindt om samen oude en nieuwe liederen te zingen uit de bestaande bundels, maar ook uit het nieuwe Liedboek, is welkom op de zangkring. Vanaf 5 oktober bent u/jij welkom in de kerkzaal. Vanaf 19.45 uur is er koffie en van 20.00 uur tot 21.00 uur gaan we zingen. Of je nu komt om liederen wat beter te gaan zingen, of omdat je graag zingt, het maakt niet uit; voorop staat het plezier van het zingen, tot eer van God.
De zangkring is steeds elke eerste zondagavond van de maand. Er zijn steeds 2 duo’s die leiden/begeleiden. De ene avond Dick van den Berg en Piet Kaldewaij, de andere avond Rinus Marinissen en Arnold Blok. Als reservebegeleiders hebben zich Gerrit Wiltink en Gerard Wassink gemeld.
Je hoeft je niet aan te melden of lid te worden; wie komt, hoort erbij!
‘Com nu met sangh’ a.s. zondag 5 oktober!
Piet Kaldewaij

Bij de diensten (5 en 12-10)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.’ Psalm 62:6 (NBG)
De komende zondagen mogen we gedenken en vieren, dat God Zijn trouw bewijst aan Zijn verbondsvolk. Hij laat niet varen de werken van Zijn handen!
Op D.V zondagmorgen 5 oktober staan we stil bij onze verbondenheid als christelijke gemeente met Israël. In dezelfde ochtenddienst, waarin ds. M.C. van Pelt uit Rotterdam voorgaat, wordt de Heilige Doop bediend aan Jeff van der Nagel, Lize van Breugel en Lieke en Tess van Heest.
Een week later, 12 oktober, begroeten wij zondagmorgen ds. T.C. Verhoef, voorganger in de Fontein in Nijkerk, waar onlangs het jubileum van 10 jaar PKN gevierd werd, in aanwezigheid van ons vorstenpaar.
De middagdiensten op beide zondagen willen we als kerkenraad van harte bij u aanbevelen.
Zondagmiddag 5 oktober hoopt ds. P.L de Jong uit Rotterdam in ons midden te zijn, een goede bekende in de Ontmoetingskerk.
Zondagmiddag 12 oktober hebben we onze jaarlijkse schoolkerkdienst, waarin Gert van den Bos voorgaat en waar de kinderen en het onderwijzend personeel van christelijke basisschool Het Baken gastvrij door ons ontvangen zullen worden. Deze dienst begint om 15.30 uur.
Tijd om apart te zetten.
Tijd om stil te worden voor God.
Tijd om te luisteren naar wat Hij je te zeggen heeft.
Tijd om je te verwonderen over Zijn goedheid.
Tijd om Hem je vragen en zorgen voor te leggen.
Tijd om Hem te danken.
Tijd om bij de bron te zitten.
Alle tijd in Gods hand te leggen.
Een goede tijd in Gods huis en gezegende diensten toegewenst.

Wijkwinkel Schollevaar boekt prachtig resultaat!

Categorie: Algemeen

Wijkwinkel Schollevaar heeft na twee jaar procederen gelijk gekregen bij de Raad van State. Ruim twee jaar geleden hielp Wijkwinkel Schollevaar een cliënte met het aanvragen van huurtoeslag over 2011. Deze aanvraag werd aanvankelijk ongegrond verklaard door de belastingdienst, waarop Wijkwinkel Schollevaar in beroep is gegaan bij de rechtbank Rotterdam. Ondanks dat de rechtbank Rotterdam de Wijkwinkel Schollevaar en haar cliënte in het gelijk had gesteld gaf de inspecteur niet op en ging in hoger beroep bij de Raad van State. Na de zitting begin 2014 was het nog lang wachten op de definitieve uitspraak maar uiteindelijk heeft ook de Raad van State de cliënte in het gelijk gesteld, een prachtig resultaat!
Heeft u ook vragen over uw huurtoeslag of heeft u andere vragen over toeslagen en belastingen? Wij helpen u graag. Wij bieden een luisterend oor, helpen u aan informatie en helpen bij het invullen van formulieren.
Servicepunt
Wijkwinkel Schollevaar in de Scholver is een servicepunt waar iedereen gratis terecht kan voor allerlei vragen en problemen. Vrijwilligers hebben een luisterend oor en bieden de helpende hand. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. Verder kunnen wijkbewoners er informatie krijgen over voorzieningen en activiteiten.
Wijkwinkel Schollevaar is gevestigd in de Scholver, tegenover het treinstation.
Op www.wijkwinkelschollevaar.nl vindt u de openingstijden en de activiteiten die Wijkwinkel Schollevaar biedt.

Kerkkaartje.nl

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Kerkkaartje.nl is een nieuwe kaartjeswebsite voor PKN-gemeenten. Via een eenvoudige, online-oplossing kunt u voor elke gelegenheid kaartjes bestellen en direct laten printen en versturen. Met uw kaartje bestelt u niet alleen mooie en passende kaarten, maar steunt u ook nog eens de eigen wijkgemeente met een financiële bijdrage. De opbrengst voor de wijkgemeente bedraagt ca. € 0,35 à € 0,40 per kaart.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de folders in de hal van de kerk.