Sportdag in Schollevaar: 1 november

Categorie: Algemeen

Zaterdag 1 november is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 16 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
‘s Avonds is er geen programma omdat het daarvoor te vroeg donker is.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer

Verhalenbundel GAAN

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Dominee Cor Vermeulen en zijn vrouw Nellie hebben een nieuwe bundel verhalen geschreven. De titel is: GAAN. Het is een bundel met verhalen van allerlei soort: over hun jeugd in de jaren dertig, over leuke en ernstige ontmoetingen, over christelijke feestdagen, over dieren en natuurlijk over Bijbelse onderwerpen.
De prijs van deze bundel is €12,75. Een bestelling kunt u plaatsen via e-mail, telefoon of door het bedrag (+ €2,50 verzendkosten) over te maken op hun bankrekening.
Een hartelijke groet van:
Cor en Nellie Vermeulen uit Valkenburg.
Email: corvermeulen [at] kpnmail [dot] nl of nellievermeulen [at] kpnmail [dot] nl
Telefoon: 071 4012990
Banknummer: NL48 INGB 0000 4330 37

The Bethlehem Event

Categorie: Algemeen

Weet je, weet u het nog? In december 2012 werd ‘The Bethlehem Event’ georganiseerd vanuit de Ontmoetingskerk en basisschool Het Baken. Een wandeling door Schollevaar en het Schollebos waarbij telkens een deel van het kerstevangelie werd uitgebeeld. Anno 2014 wordt dit opnieuw georganiseerd met het doel om op die manier heel veel wijkbewoners te bereiken met het mooie kerstevangelie.
Er zijn ontzettend veel mensen nodig om dit mogelijk te maken. Daarom geven we vast de datum door: woensdag 17 december 2014. (met name ’s middags en ’s avonds). Nadere info volgt!! Contactpersoon TBE: Simon Baars (sijobaars [at] ziggo [dot] nl)

Informatieavond Wouter en Annjo Klop, donderdag 6 november

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Wouter en Annjo Klop hopen met hun kinderen in januari 2015 voor twee jaar naar Zuid-Afrika te gaan met de organisatie Operatie Mobilisatie om jongeren te gaan begeleiden tijdens halfjaarlijkse trainingen op het gebied van zending en evangelisatie. Het thuisfrontteam (TFT) nodigt u en jou uit voor donderdag 6 november. Om 20.00 uur begint er een gezellige, informatieve en muzikale presentatieavond over het werk van Wouter en Annjo in Zuid-Afrika. Meer informatie volgt, maar schrijf het alvast in de agenda. Iedereen is van harte welkom in de Ontmoetingskerk!

Dorcas Voedselactie

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Woensdag 5 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd. Dat er zegen mocht rusten op ons werk. Ook in 2014 organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie. Van woensdag 5 november tot woensdag 12 november (dankdag in de hervormde wijkgemeente) staat de gemeente in het teken van de Dorcas Voedselactie voor armen in met name Oost- Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie wordt jaarlijks bewust georganiseerd in de week van Dankdag. Veel kerken en gemeenten houden tijdens de speciale diensten dan ook een voedselinzameling. Vanaf zondag 2 november liggen er boodschappenlijstjes in onze kerk.
De Dorcas Voedselactie is een concreet gebaar van christelijk meeleven waar de medemensen in Oost- Europa en Afrika vaak ontroerd van worden. Ruim 450 kerken en 6.000 vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Daarnaast wordt in ruim 600 supermarkten voedsel ingezameld. Het is geweldig dat deze vrijwilligers zich zo inzetten! Aan de andere kant staan de tienduizenden gezinnen die gedurende de winter een pakket ontvangen en daarmee bemoedigd worden! Overigens is dit maar een klein deel van het voedsel dat Dorcas jaarlijks uitdeelt. Het meeste voedsel wordt namelijk in de projectlanden zelf ingekocht
De voedselpakketten kunt u in de kerk inleveren op woensdag 05 november, zondag 9 november en woensdag 12 november.
De diaconie

Dorcas Kledingactie

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

In de Ontmoetingskerk wordt op zaterdag 25 oktober de Dorcas kledingactie gehouden! Het grootste deel van de ingezamelde kleding is voor kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten. Dorcas transporteert dit deel naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in onder meer Oost-Europa, Zuid Afrika, Kenia, Lesotho en Mozambique. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt Dorcas beschikbaar aan kerken in Oost-Europa, die het verkopen voor de financiering van sociale projecten in hun directe omgeving.
Wat kunt u inleveren? Bruikbare / draagbare kleding (schoon en heel): dames-, heren-, kinder-, baby-, bruids-, gelegenheids-, positiekleding, ondergoed, katoenen luiers, handschoenen, sjaals, mutsen, schoenen en huishoudtextiel: bedlinnen, dekens, lakens, gordijnen, bad- en keukentextiel.
Inleveren kan, graag in gesloten plastic zak, op zaterdag 25 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur in de Ontmoetingskerk. Bent u niet in de gelegenheid te komen, dan halen wij het, in de voorafgaande week, graag bij u op. Doet u ook (weer) mee?
Meer informatie op www.dorcaskledingactie.nl of bij Karin Verboom, kverboom [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.
De diaconie

Vakantie Bijbel Club “In de Kring”

Categorie: Algemeen

In de herfstvakantie is er weer een Vakantie Bijbel Club! Tijdens deze week worden er drie Vakantie Bijbel Club middagen gehouden in de Sjalomschool (Hermitage te Schollevaar-Oost) op 20, 21 en 22 oktober. We willen dan beginnen om 13.30 uur en eindigen rond 16.15 uur.
Het thema van deze Vakantie Bijbel Club is: ‘Het is pas feest als JIJ er bent!’. Uit de gelijkenissen van het verloren schaapje, het verloren muntje en de verloren zoon leren we dat het feest wordt als je gevonden wordt, want: je hoort erbij, hoe je ook bent. God maakt geen onderscheid!
Zoals u weet zijn voor een Vakantie Bijbel Club veel medewerkers nodig. Er zijn groepjes kinderen die moeten worden begeleid en verhalen die verteld moeten worden. We willen u vragen of u wilt bidden voor een gezegende Vakantie Bijbel Club, dat we genoeg medewerkers vinden, dat we kinderen mogen bereiken met het evangelie en dat God ook mag gaan werken en leven in de harten van de kinderen!
Wanneer u zich wilt aanmelden als vrijwilliger of hierover meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Paula de Jong (pc.verjongde [at] ziggo [dot] nl).
Met hartelijke groet,
De Vakantie Bijbel Club – werkgroep

Collecte in dienst voor kerk en wijk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Voor de diensten voor kerk en wijk (elke laatste zondag van de maand om 16.00 uur) wordt per seizoen één collectedoel vastgesteld. Het collectedoel voor seizoen 2014/15 is ‘Missionair-diaconaal werk Kruispunt-Oost’. Vanuit Kruispunt-Oost worden veel activiteiten georganiseerd, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Alle activiteiten zijn te lezen in de folders ‘Wat kunnen wij voor u betekenen?’ en ‘Cursussen voor belangstellenden’. De folders liggen in de hal van de kerk en zijn verkrijgbaar in wijkwinkel Schollevaar.
Vorig seizoen was het collectedoel ‘Jeugdwerk in Schollevaar’, dus specifiek gericht op de jeugd en jongeren. Dit seizoen is de collecte in de dienst voor kerk en wijk bedoeld voor de activiteiten die zich meer richten op de volwassenen. Wij collecteren voor bijdragen aan de ontmoetingsochtenden, de koffie-inloopochtenden, de oriëntatiecursus christelijk geloof, de praatgroeigroep, de missionaire kringen en de kerst- en paasnachtdiensten. Collecte van harte aanbevolen!
De diaconie

Bij de diensten (19-10 t/m 2-11)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Ter overweging
Ik kijk naar de hemel
Die U hebt gemaakt
Ik kijk naar de maan en de sterren
Die U daar een plaats hebt gegeven.
En ik denk:
Een mens is niet belangrijk
En toch denkt U aan hem
Een mens is maar klein
En toch vergeet U hem niet. Psalm 8 vers 4 en 5 (Bijbel in Gewone Taal)
Wat ben ik voor een mens? Mens, waar ben je?
Waarin verschil ik van het dier?
Het aantal genen, dat we met apen gemeenschappelijk hebben is groot.
Genesis 1 vertelt ons, dat God de mens als zijn evenbeeld schiep.
God maakte de mens, vormde hem, blies adem in zijn neus en plaatste hem in de Hof van Eden. God sprak en was daadwerkelijk betrokken bij de vorming van de mens.
Ook ons heeft Hij gevormd en ook ons leven heeft Hij geplaatst op aarde, waar we mogen wandelen voor Zijn aangezicht. God wil contact met ons en Zijn drijfveer daarbij is onvoorwaardelijke liefde.
Liefde was het onuitputtelijk,
liefde en goedheid eindeloos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd en dankens stof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.
Op D.V. 19 oktober gaat in de morgendienst ds. M.H. Vastenhout voor. Hij woont momenteel in Bleskensgraaf. Hij was tot voor kort werkzaam voor de GZB in Mexico. ’s Middags begroeten wij een goede bekende, ds. N.W. van den Houten uit Dordrecht.
Een week later zondag 26 oktober zien we uit naar de komst van ds. M.C. Batenburg uit Gouda (wijkgemeente Sint Jan) en ds. G.A. Termaat uit Werkhoven.
D.V. 2 november mogen in de morgendienst weer een aantal jonge kinderen gedoopt worden. God de Vader betuigt en verzegelt bij dit sacrament, dat Hij met de dopelingen, kleine mensjes, een eeuwig verbond der genade opricht en hen tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Wat een blijde wetenschap! Ds. P.L. de Jong uit Rotterdam is onze voorganger deze morgen. ’s Middags hopen wij ds. G.H. Abma (eveneens uit Gouda) te ontmoeten.
Gezegende diensten toegewenst.

Vakantie Bijbel Club “In de Kring” in de herfstvakantie!

Categorie: Algemeen

Komende herfstvakantie is er weer een Vakantie Bijbel Club! Op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 oktober gaan elke middag vanaf 13.15 uur de deuren van de Sjalomschool (Hermitage 40-48) weer open voor alle kinderen uit de wijk Schollevaar e.o. Elke middag wordt er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar een gevarieerd programma gedraaid met onder andere knutsels, spelletjes, verhalen uit de Bijbel, zingen en nog veel meer. Rond 16.00 uur sluiten we weer af.
Ook ouders / verzorgers zijn van harte welkom om bij het brengen en halen van de kinderen onder het genot van een bakje koffie te praten met andere ouders / verzorgers. Vanaf 16.00 wordt de middag afgesloten. Ook dan bent u als ouder / verzorger van harte welkom om even mee te kijken.
De Vakantie Bijbel Club wordt georganiseerd door de Ontmoetingskerk in Capelle Schollevaar. Mocht u nog meer informatie willen hebben dan kunt u op de dag zelf één van de aanwezige medewerkers aanspreken.
Meer informatie over deze activiteit vindt u hier.