Hulp bij invullen belastingaangifte over 2014 in april

Categorie: Algemeen

Wijkwinkel Schollevaar organiseert in samenwerking met de belastingdienst in april invuldagen voor de belastingaangifte over 2014. U kunt vanaf 2 februari een afspraak maken in Wijkwinkel Schollevaar aan de Picassopassage 33 in winkelcentrum de Scholver. Neem hiervoor uw persoonlijke gegevens mee, o.a. uw BSN-nummer, uw telefoonnummer en uw adres en geef aan of u een Digidcode hebt. Zo nodig vragen wij die voor u aan. In tegenstellingstelling tot andere jaren kunnen wij u niet helpen zonder Digidcode!
U krijgt dan van ons een brief mee met daarop het tijdstip van de afspraak en een lijst van alle papieren die u mee moet nemen. Het invullen doen wij gratis, wanneer het bruto jaarinkomen/ niet hoger is dan € 35.000,- voor alleenstaanden en niet hoger dan € 51.000,- bij een fiscaal partnerschap. Voldoet u aan deze voorwaarden en woont u in Capelle aan den IJssel dan kunt u bij ons geholpen worden bij het invullen van de aangifte 2014, óók als u jonger bent dan 65 jaar.
Servicepunt
Wijkwinkel Schollevaar in de Scholver is een servicepunt waar iedereen gratis terecht kan voor allerlei vragen en problemen. Vrijwilligers hebben een luisterend oor en bieden de helpende hand. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of het ordenen van uw administratie. Verder kunnen wijkbewoners er informatie krijgen over voorzieningen en activiteiten .
De Wijkwinkel is een afhaalpunt voor plastic afvalzakken en dé plek om andere mensen te ontmoeten, gezellig te praten of gewoon lekker even te zitten met een kopje koffie of thee.
Zie ook onze website www.wijkwinkelschollevaar.nl
Wijkwinkel Schollevaar is gevestigd in de Scholver tegenover het station.

Foto’s VBK Herfst 2014

Categorie: Algemeen

Benieuwd naar de foto’s van de laatste vakantie bijbel club? Bekijk ze hier: Foto’s VBK herfst 2014

Vakantie Bijbel Club

Categorie: Algemeen

In de voorjaarsvakantie is er weer een Vakantie Bijbel Club! Tijdens deze week worden er drie Vakantie Bijbel Club-middagen gehouden in de Sjalomschool (Hermitage te Schollevaar) op 23, 24 en 25 februari. We willen beginnen om 13.15 uur en eindigen rond 16.00 uur. Het thema van deze Vakantie Bijbel Club is: ‘Zeesterren’.
In het verhaal van Simon Petrus horen we dat Jezus zei: ‘Kom, volg Mij! Ik maak je gelukkig. Ik breng je bij de Vader. Nergens is het zó goed als bij Hem!’ Vervolgens leren we hoe goed het is om naar Jezus te luisteren, net zoals Petrus deed, toen hij ging vissen. Hij deed het omdat Jezus zei: ‘Goed gedaan!’. In het laatste verhaal heeft Petrus nieuws! ‘Jezus is opgestaan, Hij leeft weer! Jullie hebben verkeerde dingen gedaan en ik ook. Maar weten jullie wat zo mooi is? Als wij spijt hebben, wil Jezus ons vergeven. Hij heeft mij ook vergeven!’
Voor een Vakantie Bijbel Club zijn veel medewerkers nodig. Er zijn groepjes kinderen die moeten worden begeleid en verhalen die verteld moeten worden. In het afgelopen jaar hebben we ervaren dat er weer een grote groep nieuwe kinderen (vooral uit de onderbouw) is die de Vakantie Bijbelclub bezoekt. Hier zijn we heel dankbaar voor, maar we hebben uw/jouw hulp dus extra hard nodig! We willen u ook vragen of u wilt bidden voor een gezegende Vakantie Bijbel Club, dat we genoeg medewerkers vinden, dat we kinderen mogen bereiken met het evangelie en dat God ook mag gaan werken en leven in de harten van de kinderen!
Wanneer u zich wilt aanmelden als vrijwilliger of hierover meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Paula de Jong, email: pc.verjongde [at] ziggo [dot] nl.
Met hartelijke groet, de Vakantie Bijbel Club-werkgroep

Oriëntatiecursus christelijk geloof 2015

Categorie: Algemeen

Wat is eigenlijk de betekenis van kerst? En van Pasen? En wie was Jezus? Dit soort vragen staat centraal in de Oriëntatiecursus christelijk geloof. Tijdens vijf donderdagavonden (5, 12 en 19 februari, 5 en 12 maart 2015) wordt een introductie gegeven in wat het christendom als godsdienst inhoudt. Kent u iemand voor wie deze cursus interessant is of die graag meer over het christelijk geloof wil weten? Nodig hem/haar dan gerust uit voor deze cursus! Deelname aan de cursus is volledig vrijblijvend en er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iedereen is welkom, gelovig of niet gelovig, kerklid of geen kerklid. Meer informatie bij Gert van den Bos (06-17098978 of gertvandenbos [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl).

Jongerenzangdienst

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondagmiddag 1 februari is er in de Ontmoetingskerk een jongerenzangdienst. Begeleid door een goede band zullen we uiteraard veel zingen. Daarnaast zullen we onder leiding van ds. Jos Slager uit Rotterdam nadenken over het thema `Tijd om mee te gaan’. Onder dit thema gaan we ontdekken wat discipelschap is. Dus wat het is en betekent om een leerling en volgeling te zijn van de Here Jezus. De dienst begint om 16.00 uur aan Zevensprong 4, Capelle-Schollevaar.

Open dag wijkwinkel Schollevaar

Categorie: Algemeen

Op zaterdag 31 januari 2015 viert de wijkwinkel Schollevaar het 7-jarig bestaan met een open dag in het pand aan de Picassopassage 33 (tegenover NS-station Schollevaar). Alle wijkbewoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om zelf een kijkje te komen nemen in de wijkwinkel.
Op deze zaterdag is de wijkwinkel van 10.00 uur tot 14.00 uur open. Ook u bent welkom! Info: www.wijkwinkelschollevaar.nl.

Beroep aangenomen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Met blijdschap en dankbaarheid kunnen wij melden dat ds. E.G. de Kruijf het beroep naar de Hervormde wijkgemeente Schollevaar heeft aangenomen. De gebeden van de gemeente om een nieuwe herder en leraar zijn verhoord. In ds. De Kruijf hebben we, geleid door de Heilige Geest, iemand gevonden die, zoals de profielschets verwoordt, zichtbaar en hoorbaar een levende relatie met Jezus Christus heeft. Laten we God danken voor Zijn zorg voor onze gemeente. Hem komt alle lof, eer en aanbidding toe.
Wanneer ds. De Kruijf met zijn gezin naar Capelle a/d IJssel komt en wanneer de bevestiging en intrede is, is nog niet bekend.
Wij bedanken de leden van de beroepingscommissie voor hun enorme inzet bij het zoeken van een nieuwe predikant.
Namens de wijkkerkenraad, Aad Klop

Bij de diensten (1-2, 9-2)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16.
Volop dankbaarheid en vreugde in onze wijkgemeente. Dominee De Kruijf, die het beroep aangenomen heeft, samenkomsten vol van genade en heerlijkheid. Gods goedheid is groot!
Graag geven we u enkele woorden mee uit de preek van ds. René van Loon, die hij op 18 januari jl. in de Ontmoetingskerk hield.
“Als mens kun je je soms weleens afvragen: ‘Hoe weet ik nou dat God van mij houdt? Ik wil dat zo graag voelen! Ik wil het zeker weten!’ Gods antwoord is: ‘Jezus, het Kind in de kribbe, de jongen van twaalf in de tempel, de Man aan het kruis.’ Dat is Zijn antwoord. Misschien voelt u daar van alles bij. Veel mensen verlangen ernaar om meer te voelen en het is een zegen, als je het ook mag ervaren. Maar het kan ook zijn, dat u niks voelt. U zou het graag willen voelen, maar de emotie is er gewoon niet. Denk dan aan Johannes 3:16.
Geloof, vertrouwen, daar draait het om.
Gods verlossing is een betekenisvolle verlossing. Want die verlossing tékent Gods liefde, Gods onvoorstelbaar, onnavolgbaar, oneindig grote liefde!
Gelooft u in Jezus? Vertrouwt u op Hem? Al is het met vallen en opstaan…toch: van harte gefeliciteerd! U hebt een God om intens dankbaar voor te zijn, een God om trots op te zijn! Amen.”
De komende zondagen hopen we bekende predikanten in ons midden te hebben. Koffiedrinken na de ochtenddienst, een jongerenzangdienst en bovenal de ontmoeting met elkaar, onder de verkondiging van het Woord, doen ons verlangend uitzien naar de sprokkelmaand. Geve de Geest ons genoeg brandstof om in vuur en vlam gezet te worden door het Evangelie van Jezus Christus.
Gezegende diensten toegewenst.

Oriëntatiecursus christelijk geloof 2015

Categorie: Algemeen

Wat is eigenlijk de betekenis van Kerst? En van Pasen? En wie was Jezus? Dit soort vragen staat centraal in de Oriëntatiecursus christelijk geloof. Tijdens vijf donderdagavonden (5, 12 en 19 februari, 5 en 12 maart 2015) wordt een introductie gegeven in wat het christendom als godsdienst inhoudt. Kent u iemand voor wie deze cursus interessant is of die graag meer over het christelijk geloof wil weten? Nodig hem/haar dan gerust uit voor deze cursus! Deelname aan de cursus is volledig vrijblijvend en er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iedereen is welkom, gelovig of niet gelovig, kerklid of geen kerklid. Meer informatie bij Gert van den Bos (gertvandenbos [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl).

Jongerenzangdienst

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondagmiddag 1 februari is er in de Ontmoetingskerk een jongerenzangdienst. Begeleid door een goede band zullen we uiteraard veel zingen. Daarnaast zullen we onder leiding van ds. Jos Slager uit Rotterdam nadenken over het thema `Tijd om mee te gaan’. Onder dit thema gaan we ontdekken wat discipelschap is. Dus wat het is en betekent om een leerling en volgeling te zijn van de Here Jezus. De dienst begint om 16.00 uur aan Zevensprong 4, Capelle-Schollevaar.