Vakantie Bijbel Club “In de Kring” in de voorjaarsvakantie

Categorie: Algemeen

Komende voorjaarsvakantie is er weer een Vakantie Bijbel Club! Op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 februari gaan om 13.15 uur de deuren van de Sjalomschool (Hermitage 40-48) weer open voor alle kinderen uit de wijk Schollevaar e.o. Elke middag wordt er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar een gevarieerd programma gedraaid met onder andere knutsels, spelletjes, verhalen uit de Bijbel, zingen en nog veel meer rond 16.00 uur sluiten we weer af. Ook ouders / verzorgers zijn van harte welkom om bij het brengen en halen van de kinderen onder het genot van een bakje koffie te praten met andere ouders / verzorgers. Vanaf 16.00 wordt de middag afgesloten. Ook dan bent u als ouder van harte welkom om even mee te kijken.
De Vakantie Bijbel Club wordt georganiseerd door de Ontmoetingskerk in Capelle Schollevaar. Mocht u nog meer informatie willen hebben dan kunt u op de dag zelf één van de aanwezige medewerkers aanspreken.
Meer informatie vindt u hier.

Thema-avonden christelijke opvoeding

Categorie: Algemeen

In het voorjaar worden er 5 thema-avonden georganiseerd voor ouders van jonge kinderen. Doel is om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen, die te maken hebben met het christelijk opvoeden van onze kinderen. De thema’s worden in onderling overleg bepaald en zoveel mogelijk door de groep zelf voorbereid. De eerste avond is op dinsdag 3 maart in de Ontmoetingskerk. De inloop is vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur start de avond. Voor meer informatie en aanmelden: Judith van der Mey, judithrugenbrink [at] live [dot] nl.

Wijkwinkel Schollevaar 7 jaar!

Categorie: Algemeen

Op zaterdag 31 januari vierde de wijkwinkel Schollevaar het 7-jarig bestaan met een open dag. In het winkelcentrum De Scholver deelden verklede medewerkers bonnen uit, waarmee kinderen een zak popcorn konden halen; en lootjes, goed voor een prijsje. Zo’n 400 bezoekers werden hartelijk welkom geheten in de wijkwinkel: dronken koffie, thee en limonade (met zelfgebakken cake), namen een kijkje en maakten een praatje. Vrijwilligers uit de wijkwinkel vertelden over de verschillende activiteiten die in de wijkwinkel georganiseerd worden: naai- en breicafé, crea-ochtenden, praatuur en de hulp die er wordt gegeven.
In de wijkwinkel helpen vrijwilligers ieder jaar meer klanten met de meest uiteenlopende vragen. Ook de komende jaren zien de vrijwilligers van de wijkwinkel er naar uit om iedereen die een vraag of hulp nodig heeft van dienst te zijn. Want de wijkwinkel, die is er voor iedereen (uit Schollevaar)!

Bij de diensten(t/m 15-2)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Ds. Willem J.J. Glashouwer, onder ons geen onbekende, schreef recent in ‘Israël Aktueel’ over de zijns inziens noodzakelijke betrokkenheid van christenen bij het Joodse volk als volgt:
“Christenen uit vele kerken en denominaties zien in de terugkeer van het Joodse volk naar Israël de vervulling van Bijbelse profetie en beschouwen deze terugkeer als een van de belangrijkste tekenen der tijden. Deze terugkeer naar het Beloofde Land van het door God uitverkoren volk wijst ook op de naderende wederkomst van de Here Jezus Christus.
Daarmee is Israël een teken van hoop voor de wereld.
In de gebeurtenissen rond Israël zit een stille boodschap voor de kerk. Zij moet zich voorbereiden op de nadere wederkomst van de Here Jezus Christus en moet haar oudere Joodse broeder in Zijn Naam echt gaan liefhebben.
Kerken zouden hun relatie met Israël nieuw vorm moeten geven in een diep schuldbesef van hun geschiedenis waarin door theologisch denken een klimaat werd geschapen waarin miljoenen Joden zijn uitgemoord.
Herdenking van zeventig jaar Auschwitz betekent zonder meer een krachtig stelling nemen tegen antisemitisme wanneer en waar zich dat voordoet.
Zo’n kerk bidt voor de vrede van Jeruzalem, totdat Hij komt om alle dingen nieuw te maken.”
D.V. op 15 februari staat de Avondmaalstafel weer aangericht. We mogen met elkaar de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus gedenken, danken voor de verzoening van onze zonden en bidden om geloof en liefde in ons leven. Het geloof in God vraagt om liefdevolle navolging van Zijn Zoon Jezus Christus. Moge de Heilige Geest onze gebeden en voorbede ondersteunen en vervullen. In zo’n atmosfeer is het goed toeven.
De Capelse predikanten ds. T. Vrolijk en ds. G. van Velzen zijn onze voorgangers.
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen (Liedboek 868 vers 5)
Gezegende diensten met Woord en Sacrament toegewenst.

Sporten in Schollevaar: zaterdag 7 februari

Categorie: Algemeen

Zaterdag 7 februari is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 16 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
‘s Avonds is er geen programma omdat het daarvoor te vroeg donker is.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer