Sporten in Schollevaar: zaterdag 4 april

Categorie: Algemeen

Zaterdag 4 april is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 12 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
‘s Avonds vervolgen we het programma vanaf 19.00 uur voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer

Pinksterkamp

Categorie: Algemeen

Naar verluidt zijn er nog steeds kinderen aan het bijkomen van het pinksterkamp van 2014 (georganiseerd door de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk). Toch zijn we ook dit jaar alweer hard bezig met het treffen van voorbereidingen voor een passend vervolg. De leiding kijkt er ontzettend naar uit om weer met een hele club nieuwe en bekende kinderen een lang pinksterweekend door te brengen op de Houtkamp.
Heb jij er ook net zoveel zin in? Vul dan snel het aanmeldingsformulier in! Ook je vriendjes en vriendinnetjes zijn dit jaar weer van harte welkom!
Groetjes van de leiding en tot 23 mei!

Jeugdvereniging Kick-Off

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondag 12 april is er weer een nieuwe Kick-Off! Zit jij in de 1e, 2e of 3e klas van de middelbare school? Dan is dit zeker iets voor jou! Eén keer per maand komt Kick-Off om 16.00 uur bij elkaar in basisschool Het Baken. We praten over een actueel onderwerp, waarbij gezelligheid en het leren kennen van je leeftijdsgenoten centraal staan.
Zet zondag 12 april, 16.00 uur Kick-off in je agenda! En neem vrienden en vriendinnen gezellig mee. We hopen jullie te zien!
Kores Punt en Joost van den Berg.

Introductiebijeenkomst voor gasten, vaste gasten en nieuwe leden

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Bent u nieuw in onze wijkgemeente? Speciaal voor gasten, vaste gasten en nieuwe leden wordt op zondag 12 april, na de dienst, een introductiebijeenkomst georganiseerd van 11.00 tot 12.00 uur in de Rehobothschool (aan de overkant van het pleintje bij de Ontmoetingskerk). Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van de gemeente, waar we voor staan en waar we ons naar uitstrekken. Iedereen is welkom, ook gemeenteleden die graag nieuwkomers in de gemeente ontmoeten.

Paasbrunch, tweede paasdag in wijkwinkel Schollevaar

Categorie: Algemeen

Graag nodigen wij alle wijkbewoners en betrokkenen uit voor de paasbrunch in de wijkwinkel Schollevaar op tweede paasdag, maandag 6 april. Daar staat vanaf 11.00 uur koffie, thee, limonade en wat lekkers klaar. Rond 12.30 uur serveren wij een lekker kopje soep. Tot ongeveer 14.00 uur staan de deuren voor u/jullie open. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!
De wijkwinkel is gevestigd in winkelcentrum De Scholver, tegenover het station. Het adres is: Picassopassage 33.

Paasnachtdienst 2015: Leef!

Categorie: Algemeen

Op Stille Zaterdag, 4 april, is er vanaf 21.00 uur in de Ontmoetingskerk een paasnachtdienst. De kerkzaal is open vanaf 20.30 uur.
Vanuit de Stille Zaterdag kijken we muzikaal én met woorden en beelden terug op de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Jezus én vooruit naar het paasfeest!
Aan deze dienst werken, naast diverse gemeenteleden, ook mee Gert van den Bos, missionair-diaconaal werker in de wijk Schollevaar en Florimco van der Rhee, predikant van een van de gemeenten van de Ontmoetingskerk. Gert houdt een toespraak over het thema Leef! Een groot aandeel in het programma heeft het Rhythm & Gospel Unity Choir uit Delft (zie ook www.rg-unity.nl ) Zij zingen onder andere een aantal liederen rond de zeven kruiswoorden van Jezus. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten rond koffie, thee en paasbrood.
De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst deels bestemd is voor de kosten van de paasnachtdienst en deels voor het sponsorfonds van de stichting YEKWegwijzerkampen. Door dit fonds kunnen ook die kinderen uit Schollevaar (via stichting Perspectief) mee met een kamp die de totale kampprijs niet (volledig) kunnen betalen.
De paasnachtdienst is met name gericht op wijkbewoners. Tegelijkertijd is het een mooi moment om iemand die niet zo bekend is met de kerk of het christelijk geloof mee te nemen. Kom zelf en neem anderen mee! Van harte welkom!
Voorafgaand aan de paasnachtdienst is er vanaf 20.00 uur een gebedsmoment in een van de zalen van de Ontmoetingskerk. Ook daar bent u/ ben jij van harte welkom!
Jan Willem van de Velde (namens stuurgroep KerstPaasnacht).

Erediensten rondom Pasen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Feitelijk circuleren al onze kerkdiensten rondom Pasen, want Jezus leeft! ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’
Deze woorden sprak Jezus bij het graf van Lazarus. Door Lazarus daarna uit de dood op te wekken, bleek duidelijk, dat Zijn woorden werkelijk waarachtig en waardevol zijn. Wanneer de kerk de opstanding van de doden gelooft, dan is dat niet omdat ze zich aansluit bij degenen die denke n dat de dood onmogelijk het laatste kan zijn, maar omdat ze gelooft dat God de mensen door de dood heen trouw blijft en al de mensen met wie Hij zijn verbond gesloten heeft in de vreugde van het goede einde wil laten delen. Vanuit de wereld zoals wij die kennen, kun je het goede einde en de opstanding der doden volstrekt niet voorstellen. Het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven.
Er was eens een man die wel eens wilde weten of het, bij wijze van spreken, vol zou zijn in de hemel. Hij vroeg dat aan Jezus. Tegenover hem en zijn vrienden vergelijkt Jezus de toegang tot het goede einde met een smalle poort, waardoor ze naar binnen moeten gaan. Tegenwoordig is de kerk geneigd de mensen maar eens vriendelijk toe te knikken en te zeggen dat het allemaal wel goed komt. Maar je kunt toch niet doen alsof iedereen, luid snurkend, naar het goede einde toe sukkelt? Je kunt toch niet doen alsof het geloof er niet toe doet? Het komt erop aan te ontvangen wat God in Jezus Christus geeft en in de grond van de zaak is Jezus zelf de smalle poort.
Waar het voor ieder mens op aankomt, is dat hij gelooft en er is geen twijfel aan dat God alle mensen wil betrekken bij wat Hij in Jezus Christus geeft.
Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’
(Liedboek voor de kerken 217:4)
Gezegende diensten toegewenst.

Verslag van de Vakantiebijbelclub In de Kring, 23 t/m 25 februari 2015

Categorie: Algemeen

In de afgelopen weken zijn zoveel mogelijk kinderen uit de wijk Schollevaar weer uitgenodigd om met ons de Vakantiebijbelclub te vieren. Het waren drie fijne middagen met rond de 50 kinderen per middag!
Het thema was: ‘Zeesterren!’ De verhalen die rondom dit thema zijn verteld, hadden allemaal iets te maken met de zee of met vissen. Het themalied dat we elke dag hebben gezongen, gaf de boodschap van deze vakantiebijbelclub goed weer:
‘Stap maar in de vissersboot met Jezus
Vertrouw je leven aan Hem toe
Wees niet bang, Hij helpt je Hem te volgen
Kom! We vissen uit hoe.’
We hebben naar de verhalen over de volgvis (Jezus roept Petrus op om Hem te volgen, dus ook jou/u), de luistervis (door te luisteren ontvangt Petrus een grote verrassing) en de vertelvis (Pinksteren! Jezus wil jouw/uw Redder zijn en helpen om over Hem verder te vertellen) geluisterd en nagepraat.
Verder hebben we samen gebeden, gezongen, een Bijbeltekst geleerd, gekleurd, een mooie patrijspoort en aquarium geknutseld, een sport- en spelcircuit gedaan. En de laatste middag konden de kinderen zelf een keuze maken welke workshops ze wilden volgen: kaarsen versieren, cupcakes maken, een aquarium maken, een sportworkshop en/of spijkervis maken. Mooi om te zien hoe leuk ze dat vonden!
We zijn erg blij met de enthousiaste hulp van de vele gemeenteleden bij het begeleiden van groepjes, de catering, de techniek, verhalen vertellen, het geven van workshops…, teveel om op te noemen.
En we denken ook aan iedereen die voor dit evangelisatiewerk heeft gebeden.
Hartelijk dank allemaal!
Onze grootste dank is voor God, Die gaf dat er zoveel kinderen bereikt konden worden. ‘Iedereen mag in de vissersboot met Jezus stappen, dat zal helpen Hem te volgen!’
Werkgroep Vakantiebijbelclub In de Kring

Dorcas Kledingactie voorjaar

Categorie: Algemeen

In de Ontmoetingskerk wordt op zaterdag 11 april de Dorcas Kledingactie gehouden. Het grootste deel van de ingezamelde kleding is voor kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten. Dorcas transporteert dit deel naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in onder meer Oost-Europa, Zuid Afrika, Kenia, Lesotho en Mozambique. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt Dorcas beschikbaar aan kerken in Oost-Europa, die het verkopen voor de financiering van sociale projecten in hun directe omgeving.
Wat kunt u inleveren? Bruikbare/draagbare kleding (schoon en heel): dames-, heren-, kinder-, baby-, bruids-, gelegenheids-, positiekleding, ondergoed, katoenen luiers, handschoenen, sjaals, mutsen, schoenen en huishoudtextiel: bedlinnen, dekens, lakens, gordijnen, badtextiel en keukentextiel.
Inleveren kan, graag in gesloten plastic zak, op zaterdag 11 april tussen 10.00 en 12.00 uur in de Ontmoetingskerk. Bent u niet in de gelegenheid te komen? Dan halen wij het, in de voorafgaande week, graag bij u op. Doet u ook (weer) mee?
Meer informatie op www.dorcaskledingactie.nl of bij Karin Verboom, kverboom [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.

Bij de diensten (22-3 en 29-3)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Dominee Maasland, geen onbekende in Capelle a/d IJssel, schreef recent over humor: ‘Wie lacht niet wie de mens beziet?’
Ik had een collega die had zich voorgenomen nooit meer te lachen. Hij zei: ‘Er valt in het leven niet te lachen.’ Je leest van Jezus ook nooit dat Hij lachte, wel dat Hij weende, was zijn argument.
Voetius, een bekend calvinistisch predikant en hoogleraar in de zestiende eeuw, stelde dat lachen wel mocht, maar met mate: hoe minder hoe beter, want wie op aarde veel lachte, zou schreien in het hiernamaals. Ik ben zo vrij daar anders over te denken. In mijn ambtelijk bestaan heb ik lange vergaderingen voorgezeten en bijgewoond, ernstig en meestal zeer vermoeiend. Wat een opluchting als er dan af en toe eens een grap werd verteld. Net alsof je in een zeer dicht oerwoud ineens stuit op een open plek waar het zonlicht op je pad valt. Humor moet af en toe het kerkelijk chagrijn te lijf.
Dominee Buskes heeft geschreven, dat er eigenlijk alleen in de kerk gelachen mag worden, want echt lachen mag alleen een mens, die van de laatste ernst weet, maar ook weet dat Gods vriendelijke ogen voor alle oprechten van hart vrolijkheid en licht geven. De kerk bestaat bij de laatste ernst en de vriendelijke ogen van God.
De Genestet dichtte over humor:
Een rijke taal vol geest en – ingehouden tranen,
Vol zin, – ook zéér geschikt tot leren en vermanen,
Mits maar de vrienden haar verstaan.
Want velen klinkt ze als Grieks, voor anderen weer – profaan.
Er staan bijzondere diensten op het programma. Zondagmorgen 22 maart is er een jongerendienst o.l.v. de ons inmiddels vertrouwde ds. Niels de Jong. Op zondag 29 maart gaat ds. Van der Spoel uit Amersfoort voor; een dienst waarin twee kinderen worden gedoopt. ’s Middags is er weer een dienst voor kerk en wijk; juist deze diensten zijn heel geschikt voor mensen die niet gewend zijn om in een kerkdienst te komen.
Op Witte Donderdag gaat onze oud voorganger, ds. René van Loon voor in een dienst, waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal willen vieren.
Gezegende diensten met een vleugje humor toegewenst.