Rondom de erediensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer.’ ‘Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht.’ In Jesaja 9 lezen we over een volk, dat in duisternis wandelt en het licht van de Thora nauwelijks aanschouwt. Welnu, Gods volk zal ooit een groot licht zien. Als de Messias komt, als het rijk van de sjalom zal aanbreken, dan zal heel de wereld weten, dat God Koning is. Maar niet alleen Israël zal het weten; alle volken tot in de donkerste uithoeken van de samenleving zullen weten, dat God regeert.
De apostel Johannes schrijft, dat God licht is en in Hem is in het geheel geen duisternis (1 Joh 1: 5). Dat is een geloofsbelijdenis.
Zeker, er is duisternis in de wereld en er is duisternis in mijn donker hart, maar God is licht, enkel licht, stralend licht.
Op het pinksterfeest zingen we over de Heilige Geest:
Er is geen licht, dan waar Gij zijt,
Uw vleugels breidt, Uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
Liedboek voor de Kerken 250:3
Mogen we zo door de Heilige Geest bij het openen van Gods Woord, in welke omstandigheden we ons ook bevinden, bemoedigd en vertroost worden.
De God, die sprak in den beginne:
‘Licht schijne in de duisternis’,
verlicht ook heden hart en zinnen
van ieder die in Christus is.
Wij zien in Christus’ aangezicht
Gods eigen ongeschapen licht.
ELB 144:3
Rijk gezegende diensten toegewenst.