Wijkwinkel Schollevaar viert Kerst met de wijk

Categorie: Algemeen

Kerst is de tijd van gezelligheid en ontmoeting. Daarom is wijkwinkel Schollevaar op Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december) voor u geopend van 11.00 tot 14.00 uur. U bent van harte welkom bij de kerstbrunch voor een kop soep, een kopje koffie en een sneetje kerstbrood.
Er is tijd om te sjoelen of iets creatiefs maken, maar ook om een praatje te maken met medewijkbewoners. Voor de kinderen zijn er leuke bordspelen. Jong en oud, iedereen is van harte welkom! Komt u ook langs? Het is helemaal gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wim Both, 06-14858241.
De wijkwinkel is gevestigd in de Scholver, Picassopassage 33, tegenover het station.

Rondom de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

(Zondag 20 december) Via Ruth, via Samuel en David en via de profeet Micha zijn wij in deze weken steeds dichter bij het Kerstfeest in Bethlehem aangekomen. Maar voordat wij bij de kribbe zullen aankomen, maken wij op de vierde adventszondag nog een keer de reis naar Bethlehem. Dit keer niet met Ruth, of met Samuel (zalving van David te Bethlehem), maar met Jozef, de man van Maria. Voor Ruth en voor Samuel moet de weg naar Bethlehem veel gedachten en vragen hebben opgeroepen. Maar waarschijnlijk was dat voor Jozef niet minder het geval… ! Wij volgen zondagmorgen 20 december Jozef op de voet naar Bethlehem en lezen tijdens de dienst uit de Bijbel: Mattheüs 1:18-24 en Lukas 2:1-5.
(Kerstnacht) Tijdens de kerstnachtdiensten zal mijn collega, ds. Florimco van der Rhee, met ons stilstaan bij het thema ‘Project X-mas’. Het bekende project X waar in ons land veel over gesproken werd (Haren, september 2012) trok wel heel erg veel belangstellenden, waaronder veel mensen die niet werden verwacht. Alle reden daarom om ook voor dit ‘project X-mas’ mensen uit te nodigen, die misschien niet uit zichzelf de stap naar zo’n kerstnachtdienst zouden zetten, maar misschien op onze uitnodiging willen ingaan…!
(Eerste kerstdag) Na de vier adventsweken met Ruth, David, Micha en Jozef verblijven wij op eerste kerstdag al redelijk in de buurt van Bethlehem. Wij bevinden ons namelijk in de velden van Efratha. Wij zullen op deze morgen, samen met de herders uit de velden van Efratha, voor de laatste keer de weg naar Bethlehem gaan om daar uiteindelijk bij de kribbe stil te houden en het wonder tot ons te laten spreken. Wij lezen Lukas 2:1-20.
(Oudjaar en Nieuwjaar) De oudejaarsdienst en de nieuwjaarsdienst hopen wij samen met de broeders en zusters van de Christelijke Gereformeerde Kerk te beleven. Met oudejaar zijn de broeders en zusters van de CGK in ‘onze’ dienst van harte welkom. Deze dienst begint om 18.30 uur. Met nieuwjaar worden wij van harte uitgenodigd om ‘hun’ dienst bij te wonen. Deze dienst begint om 10.00 uur.
Wij zijn dus in zekere zin bij elkaar te gast met oud & nieuw, maar goed: juist in deze decembermaand is gastvrijheid een belangrijk thema. (Wel hebben wij binnen de kerkenraad de hoop uitgesproken dat de CGK op 1 januari voor de oliebollen na de dienst zal zorgen…)
Ds. Florimco van der Rhee en ik zullen tijdens de oud- en nieuwdiensten allebei bij een gelijkenis van de Heere Jezus stilstaan. Tijdens de oudejaarsdienst wil ik met u stilstaan bij Lukas 12:13-34, ‘de gelijkenis van de rijke dwaas’. De ‘rijke dwaas’ kijkt terug op een jaar hard werken, maar komt beschaamd uit. Wat is het geval? We zullen het zien… Tijdens de nieuwjaarsdienst zullen wij één hoofdstuk verder in het Lukasevangelie gaan lezen en staat ds. Florimco van der Rhee met ons stil bij Lukas 13:6-9.
(Zondag 3 januari) Op zondagmorgen 3 januari zal er een doopdienst plaatsvinden. Joost en Valerie Hordijk hopen hun zoontje Jan ten doop te houden. Wij wensen hen alvast een rijke dienst toe!
In deze dienst zullen wij stilstaan bij het moment dat Jozef en Maria met hun pasgeboren Baby de tempel te Jeruzalem bezoeken (Lukas 2:21-40). Jonge ouders… die met hun pasgeboren zoon… naar het huis van God gaan. Er is een heel aantal parallellen zichtbaar tussen deze gebeurtenis toen, lang geleden, en de aanstaande doopdienst. Alle reden om (opnieuw) naar deze voor velen bekende geschiedenis te luisteren!
Goede diensten toegewenst!