Whispering Eagle Ministries (WEM)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Al een paar jaar organiseert Stichting WEM-NL jongerenreizen naar Muanda in de DR Congo om daar de Congolese partner Abri de l’Esperance (AE) bij te staan in hun zorg voor weeskinderen.
Voor de voortgang van het project en voor de voorbereiding van de zomerreis 2017 verbleven wij onlangs in Congo. We kijken terug op een waardevol projectbezoek. Veel mensen die betrokken zijn bij AE kijken uit naar de projectreis in juli! We hebben weer goed gemerkt hoeveel indruk die projecten hebben gemaakt.
Uiteraard waren we heel benieuwd naar de school. Het overtrof onze verwachtingen: leerkrachten, kinderen en ouders zijn erg enthousiast over de ‘Complexe Scolaire Esperance NKudulu’. De leiding van de school heeft nu al gevraagd om financiële steun voor een uitbreiding met vier lokalen. Hierover worden gesprekken gevoerd met Wilde Ganzen.
Komende zomer hopen we te starten met de bouw van een derde familiehuis waarin weeskinderen kunnen worden opgevangen. Hiervoor zijn zo goed als mogelijk voorbereidingen getroffen. Verder willen we komende zomer de schommel en een waterpomp repareren, een wip plaatsen en bezig zijn met kinderwerk, naast veel cultuur snuiven en huishoudelijke bezigheden. Genoeg te doen dus! Inmiddels wordt ook één boerderijtje bewoond door een boer die al druk bezig is het land te bewerken. De opbrengst van het land is deels voor de boer en deels voor AE. Door dergelijke activiteiten moet de partner meer en meer onafhankelijk worden van ondersteuning. Dat geldt ook voor de bakkerij. Er wordt momenteel een nieuwe oven gemaakt waarna de bakkerij weer kan gaan draaien.
Vanuit Congo werd nadrukkelijk gevraagd of we de groeten wilden overbrengen aan de gemeente. Ook is ds. Nkudulu erg dankbaar voor de financiële steun waardoor zijn heupoperatie destijds kon doorgaan. Het gaat hem momenteel goed, hoewel zijn mobiliteit wel wat is afgenomen. Meer en meer legt hij verantwoordelijkheid nu neer bij jongere bestuursleden van AE, die dit heel goed en serieus oppakken. Dat is mooi om te zien en geeft vertrouwen voor de toekomst.
Hartelijke groeten, Simon en Jozien Baars

Praiseavond in de Ontmoetingskerk – 8 april

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zaterdag 8 april is er een praiseavond in de Ontmoetingskerk. De avond begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. Het thema voor die avond is Hou Vast. We willen er met z’n allen een mooie avond van maken en hopen ook geld op te halen voor het project van WEM.
De entree is €5,- p.p. inclusief 1 drankje. Iedereen is welkom! Nodig je vrienden en familie uit en neem ze mee want het belooft een topavond te worden.
Reserveren is mogelijk via het emailadres: praise.congo [at] hotmail [dot] com
We zien jullie graag verschijnen op 8 april. Tot dan!
Groetjes Lea en Rosy Overduin

Vooraankondiging: Paasnachtdienst 2017

Categorie: Algemeen

Pasen: breaking news! Dat is het thema van de komende paasnachtdienst op zaterdag 15 april aanstaande om 21.00 uur. Het programma van deze bijeenkomst is gebaseerd op de opzet van het tv-programma De wereld draait door. Vanaf 20.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open voor een programma vol afwisseling met muziek, tafelgesprekken (verslagen/ interviews), korte toespraken, clips met straatinterviews en (samen) zang. Door middel van dit programma willen we de gebeurtenissen rond goede vrijdag en Pasen én de gevolgen ervan op een duidelijke manier onder de aandacht brengen. Medewerking wordt onder andere verleend door kleinkoor Shine (zang), Wouter Klop (orgel), Bert van Seters (trompet) en Florimco van der Rhee (toespraken).
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en paasbrood.
De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst deels bestemd is voor de kosten van de paasnachtdienst en deels voor het sponsorfonds van de stichting Wegwijzerkampen. Door dit fonds kunnen kinderen uit Schollevaar, die de totale kampprijs niet (volledig) kunnen betalen, mee met een kamp (via stichting Perspectief).
De paasnachtdienst is met name gericht op wijkbewoners. Tegelijkertijd is het een mooi moment om iemand die niet zo bekend is met de kerk of het christelijk geloof mee te nemen. Kom zelf en neem anderen mee!
Voorafgaand aan de paasnachtdienst is er vanaf 20.00 uur een gebedsmoment in één van de zalen van de Ontmoetingskerk. Ook daar bent u/ ben jij van harte welkom.
Jan Willem v.d. Velde (namens stuurgroep KerstPaasnacht)

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondag 2 april jongerendienst
Op zondagmorgen 2 april staat er weer een jongerendienst gepland. Wij kijken tijdens deze dienst vooruit naar Pasen. Tijdens deze dienst staan wij namelijk stil bij de vraag: ‘wat betekent Pasen voor mij?’ Deze vraag gaat nog een niveau dieper dan ‘wat is de betekenis van Pasen’, het gaat namelijk om jouw persoonlijke antwoord op de vraag wat Pasen voor jou betekent. Om tot een goed antwoord op deze vraag te komen, volgen wij de persoon van Petrus, die samen met Jezus onderweg is naar Pasen. Wij zullen over Petrus lezen en hem ook aan het woord laten.
Deze jongerendienst is voorbesproken met een van onze catechesegroepen. Tijdens de dienst zal onze vaste band het geheel weer muzikaal begeleiden. Allemaal ingrediënten voor een rijke en bijzondere dienst!
zondag 9 april aangepaste dienst
Op zondagmiddag 9 april hopen wij een heel aantal gasten tijdens onze dienst te verwelkomen. Er zal namelijk in samenwerking met ICAD in de Ontmoetingskerk een aangepaste dienst worden gehouden. Let op: de aanvangstijd zal 15.30 uur zijn, een half uur eerder dan gebruikelijk. Thema van de dienst is: de Koning komt! Wij lezen uit Mattheus 21 (vers 1 t/m 11) over Koning Jezus die de stad Jeruzalem binnenrijdt. Wij hopen op een feestelijke dienst samen met onze gasten!
donderdag 13 april (Witte Donderdag)
Op donderdagavond 13 april hopen wij weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Het is heel indrukwekkend om samen aan tafel te gaan en het brood te breken en de wijn te drinken op de avond voor Pasen. Juist op deze avond voor Pasen ging de Here Jezus Zelf met Zijn leerlingen aan tafel en sprak Hij: ‘neem, eet, doet dit toch Mijn gedachtenis’. Wat is er mooier dan met een Avondmaalsviering de Paasdagen in te gaan en de Here Jezus te gedenken?