Nacht van Gebed van 16 op 17 juni

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd blijkt dat het geweld tegen christenen toeneemt. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgde christenen. Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren ons gebed niet! Ook dat heeft impact op de vervolgde kerk. Bid daarom mee tijdens de Nacht van Gebed van 16 op 17 juni.
 
Ook als Ontmoetingskerk willen wij meedoen op vrijdag 16 juni van 20.00 -24.00 uur. U/jij kunt er ook voor kiezen om een deel van de avond mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht luisteren we naar verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Van harte welkom. Meer info? Corrie ’t Hart 010-4507486.

Zondag voor de Vervolgde Kerk – 11 Juni

Categorie: Algemeen

Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Daarom staan vervolgde christenen de eerste zondag na Pinksteren centraal tijdens de dienst.
Ook in de Ontmoetingskerk willen we op zondag 11 juni aandacht besteden aan de Vervolgde Kerk in gebed, lied, preek en collecte. Tevens houden we onze jaarlijkse schrijfactie om vervolgde christenen te bemoedigen. In de hal van de kerk liggen die zondag kaarten en schrijfadressen met informatie klaar. Neem er één of meerdere mee en toon uw/jouw verbondenheid. Het geeft deze mensen, die vervolgd worden om hun geloof, hoop en ze ervaren de liefde van medebroeders en –zusters.

De Bijbel lezen in één jaar

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Inmiddels heeft een twintigtal personen van binnen en buiten onze gemeente zich opgegeven om met elkaar in één jaar de Bijbel te lezen. Graag wil ik deze personen, maar ook allen die nog twijfelen of zij mee zullen doen met dit Bijbelleesjaar, uitnodigen om op woensdag 21 juni bij elkaar te komen in de Ontmoetingskerk. Aanvang: 20.00 uur. Op deze avond zullen wij alvast wat met elkaar kennismaken, maar wil ik ook wat meer informatie geven over het Bijbelleesjaar. We zullen ons op deze manier alvast voor de zomervakantie voorbereiden, zodat wij na de zomervakantie kunnen gaan starten. Hartelijk welkom op 21 juni!
 
ds. Eddy de Kruijf