Zondag 3 januari: leven uit de hoop

Categorie: Algemeen

Op zondag 3 januari zullen wij nog één keer uit de Hebreeënbrief lezen, over de ‘hoop die opbloeit’ (zoals er in mijn Bijbelvertaling boven staat geschreven). Wij lezen Hebreeën 6:9-20. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zullen wij stilstaan bij onze verwachting, onze zorgen en het vooruitkijken naar wat dit jaar zal brengen. De Hebreeënbriefschrijver roept ons op om vooral uit de hoop van het geloof te leven. Mooier kan je de zondagen van 2021 toch niet beginnen? 

Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdienst

Categorie: Algemeen

Het lijkt mij mooi om in aansluiting op de dienst van 27 december nog twee keer uit de Hebreeënbrief te lezen. Op Nieuwjaarsmorgen zullen wij Hebreeën 4:14-16 lezen. De woorden in Hebreeën 4 volgen naadloos op de woorden die op zondag 27 december zijn gelezen. Weer lezen wij over de Heere Jezus als onze Hogepriester en wat dat concreet voor ons betekent. In Hebreeën 4 volgt daarop een aansporing om steeds weer ‘tot de troon van de genade te naderen’. De schrijver roept ons op: ‘zoek voortdurend de Heere God en vraag om Zijn hulp, barmhartigheid en genade!’ Een prachtige aansporing om elke dag van 2021 in praktijk te gaan brengen. 

Donderdag 31 december: Oudjaarsdienst

Categorie: Algemeen

Zoals inmiddels gebruikelijk zullen wij samen met de broeders en zusters van de Christelijke Gereformeerde Kerk het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar beginnen. Het is heel mooi om juist op Oudejaarsavond en op Nieuwjaarsdag met elkaar in de kerk te zijn of op afstand verbonden te zijn, om samen te bidden, te luisteren en God de lof te brengen. Op Oudejaarsavond zal ds. Koopman voorgaan.

Zondag 27 december

Categorie: Algemeen

Op de zondag na de Kerstdagen wil ik met u een moment terugblikken op het Kerstfeest door een stukje uit de Hebreeënbrief te lezen (2:5-18). In hoofdstuk 2 van zijn brief aan de Hebreeërs vertelt de schrijver waarom de Heere Jezus in alles gelijk moest worden aan de mensen, anders gezegd: waarom Jezus als mens naar de aarde is gekomen. Wij gaan luisteren naar de woorden van de Hebreeënbriefschrijver om met elkaar de betekenis van het Kerstfeest nog beter te begrijpen en vast te houden als houvast voor ons leven.

Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag

Categorie: Algemeen

Op Eerste Kerstdag zullen wij naast het bekende Kerstevangelie uit Lukas 2 ook naar de ouverture van het Johannesevangelie luisteren. Johannes vertelt ons aan het begin van zijn Evangelie niet over ‘het Kind in de kribbe’, maar neemt ons helemaal mee terug naar de schepping van de wereld. Zoals God eens het licht heeft geschapen en de donkere wereld heeft verlicht, zo heeft Hij in Christus opnieuw de weer duister geworden wereld in het licht gesteld. ‘Dit (Christus) was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht’ (Joh 1:9). De Bijbellezing uit Johannes 1 staat tevens centraal in het Adventsproject dat op Eerste Kerstdag zal worden afgesloten.

Donderdag 24 december: KerstNachtDienst

Categorie: Algemeen

Op Kerstavond zal er, ondanks de coronamaatregelen, gelukkig toch een gezamenlijke  KerstNachtDienst van de Ontmoetingskerk plaatsvinden. Voor ons als gemeenteleden zal deze dienst digitaal te beluisteren en te bekijken zijn. In deze dienst zal ds. L.J. Koopman voorgaan.

Kerkdiensten bijwonen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Gemeenteleden en belangstellenden kunnen de diensten fysiek bijwonen. Er is kindernevendienst en crèche. https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/PkKaWVB0

Informatie via: ontmoetingskerk.bezoeken [at] gmail [dot] com

Diensten op afstand meebeleven

https://kerkdienstgemist.nl/stations/729

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11442