Foto’s zendingsavond

Categorie: Algemeen

Via deze link kunt u de foto’s bekijken die zijn gemaakt tijdens de zendingsavond 25 februari j.l.

Verslag van de Vakantie Bijbel Club In de Kring, 17 t/m 19 februari 2014

Categorie: Algemeen


In de afgelopen weken zijn zoveel mogelijk kinderen uit de wijk Schollevaar uitgenodigd om met ons de Vakantie Bijbel Club te vieren. Het waren drie geweldige middagen met rond de 60 kinderen per middag!
Het thema was: ‘Kom aan boord!’ De verhalen, die rondom dit thema zijn verteld, gingen deze drie dagen over de ark van Noach.
Uit de verhalen blijkt dat, als je in God gelooft en op Hem vertrouwt, je eigen leven, ondanks (soms) alle narigheid, net zo veilig is als dat van Noach in de ark! ‘Bij God ben je veilig; kom aan boord bij Hem!’
We hebben met z’n allen een heel grote ark nagebouwd!
Het was geweldig om te zien hoe alle kinderen hier vol
overgave mee bezig waren. Ook hebben we samen gebeden, gezongen, een Bijbeltekst geleerd, geluisterd, gekleurd, geknutseld, spelletjes gedaan, gesport, naar een film gekeken en er was een springkussen!
Als Ik de wolken langs de hemel laat glijden, zal de regenboog verschijnen en Mij aan Mijn belofte herinneren; nooit meer een watervloed die alle leven vernietigt. (Genesis 9:14-15)

We zijn erg blij met de enthousiaste hulp van de vele gemeenteleden bij het begeleiden van groepjes, de catering, verhalen vertellen…, teveel om op te noemen.
Super ook dat er zoveel jongeren hebben geholpen!
En we denken ook aan iedereen die voor dit evangeli-satiewerk heeft gebeden. Hartelijk dank allemaal!
Onze grootste dank is voor God, Die gaf dat er zoveel kinderen bereikt konden worden. ‘Iedereen mag ‘aan boord’ komen bij Hem!’
Werkgroep Vakantie Bijbel Club In de Kring’
 

Pinksterkamp 2014

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Ook dit jaar hebben we de kampeerboerderij De Houtkamp in Otterlo weer besproken. Samen met de leiding van de Dorpskerk zijn we alweer volop in de weer leuke spelletjes en activiteiten te bedenken.
Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool en wil je graag mee? Geef je dan snel op, want zoals je weet: VOL=VOL. Ook je vriendjes of vriendinnetjes kunnen zich opgeven.
Je kunt de opgavebrief uitprinten op www.dorpskerkcapelle.nl of www.ontmoetingskerkonline.nl.
Voor opgave of vragen kun je mailen of bellen naar Jelle Houtman: jellehoutman [at] hotmail [dot] com / 06-55143558.
Hartelijke groetjes van de kampleiding.

Voortgang beroepingswerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Het is een poosje ‘stil’ geweest rondom informatie over het beroepingswerk. Medio december heeft de beroepingscommissie de lijst met namen van predikanten ontvangen en eind december is gestart met de verkennende fase: het beluisteren van internetdiensten en onderzoek doen naar de geschiktheid van predikanten voor onze wijkgemeente.
Eind januari had de commissie een predikant gevonden, een voor onze gemeente geschikte predikant die ook past bij onze profielschets. Met hem en zijn vrouw is een aantal goede en prettige gesprekken gevoerd en zijn diensten in zijn eigen gemeente bezocht. De predikant heeft afgelopen week laten weten dat hij vooralsnog het beroepingstraject wil beëindigen. Helaas kan er nu niet overgegaan worden tot het uitbrengen van een beroep.
De commissie vergadert  over het vervolg van het beroepingswerk. Wij vragen u om te bidden om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk.
‘Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.’
(Jeremia 3:15).

Bij de diensten (16-3 en 23-3)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen’
Johannes 13:36b (NBV). Mensen kunnen ongeduldig zijn. Laat Jezus niet zo geheimzinnig doen en open zijn over de toekomst. Dan kan Petrus Hem vergezellen, zoals hij tot dusver steeds gedaan heeft. Maar Jezus zegt: ‘Nu niet, later wel. Het is onmogelijk, dat je Mij kunt volgen op de kruisweg, als Ik het offer van Mijn leven moet brengen, de straf op de zonde moet dragen en de toorn van God moet ondergaan. Nee, Petrus, nu kun je Mij niet volgen. Later wel, nadat Ik de weg gebaand heb, waarop je Mij kan en mag volgen.’
Niet naast, maar na de Meester. God wijst ons de weg. Jezus is de Weg de Waarheid en het Leven. Niet Hij heeft mij nodig, maar ik heb Hem nodig. Niet ik bewaar Hem, maar Hij bewaart mij.
‘Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.’
(Willem Barnard)
Op weg naar Pasen mogen wij met elkaar iedere zondag samenkomen om de overwinning van het Leven op de dood te vieren.
D.V. 16 maart gaat in de morgendienst onze oud-predikant ds. René van Loon voor en ’s middags ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee. Een week later, D.V. 23 maart, is er een jongerendienst die geleid zal worden door onze missionair-diaconaal werker Gert van den Bos; we hopen dat in deze dienst veel jongeren aanwezig zullen zijn, maar dat er ook veel ouderen komen, dus een dienst voor iedereen! Wie er ’s middags voorgaat is op dit moment nog niet bekend maar zal z.s.m. via de weekbrief bekend gemaakt worden.
Alle diensten van harte aanbevolen. 

Feestelijke Bazaar, 22 maart 2014

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zaterdag 22 maart is het dan echt zover. Om 11.00 uur gaan de deuren open en kan de bazaar beginnen!
Er hebben zich veel mensen aangemeld om ons te komen helpen. Die zouden we graag al om 10.00 uur willen uitnodigen.
Uw spulletjes voor de verkoop kunt u inleveren op donderdag 20 maart van 18.30 tot 20.00 uur en op vrijdag 21 maart van 10.00 tot 13.00 uur.
Op zaterdag 22 maart hoeft u niet met lege handen naar huis! Er is weer van alles te koop: oude en nieuwe spullen, groenten en fruit en deze keer ook mooie violen.
Natuurlijk draait het rad van avontuur en ook aan de inwendige mens wordt gedacht: een kopje koffie met koek, een kopje soep of een broodje kroket bij een gezellig praatje.
Kortom, reden genoeg om langs te komen. Graag tot ziens op 22 maart!
De bazaarcommissie.