(Belijdenis) catechese weer van start

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Over een paar weken is het alweer de opening van het winterwerk. Naar goed gebruik gaan we snel na dit startweekend ook weer beginnen met de catechese. Ook dit jaar zal er weer een aantal groepen bij elkaar komen om op een ontspannen manier samen te zoeken naar antwoorden in het Woord van God. Niet theoretisch, maar gewoon, wat heb ik er aan? Wat is de weg die God met mij wil gaan? Wat betekent het voor elke dag als ik met het geloof bezig wil zijn?
Alle jongeren die we kennen zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen. Als jij nou over het hoofd wordt gezien of gewoon niet bekend bent, dan is dat niet omdat je niet welkom zou zijn. Integendeel! Meld je dan even bij jeugdouderling Gerrit Wiltink via gwiltink [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl. Ook als je meer wilt weten kun je bij Gerrit terecht.
Gelijktijdig willen we ook weer starten met de belijdeniscatechese. Zoals het er nu uitziet komt er in ieder geval een jongerengroep (nu drie aanmeldingen, dus er kan nog meer bij!). Gemiddeld één keer per twee weken komen we bij elkaar op vrijdagavond. We starten om 20.30 uur, zodat het ook haalbaar is voor degenen die buiten het dorp studeren. Meer informatie haal je bij Simon Baars, sijobaars [at] ziggo [dot] nl. Ook opgeven voor de jongerengroep belijdeniscatechese kan via dit mailadres.
Of er ook een groep komt voor mensen met meer levenservaring hangt af van de belangstelling. In principe zal deze groep op woensdag samenkomen, eveneens één keer per twee weken. Opgeven of meer informatie via avandepolder [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.

1e, 2e of 3e klasser? Ben jij klaar voor de nieuwe Jeugdclub Kick-Off?

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

In het nieuwe seizoen starten we speciaal voor tieners met een nieuwe jeugdclub in de Ontmoetingskerk! Zit jij in de 1e, 2e of 3e klas van de middelbare school, dan is dit zeker iets voor jou. Iedere eerste zondag van de maand komt Kick-Off van 15.45 – 17.15 uur bij elkaar in basisschool Het Baken. We praten over een actueel thema, waarbij gezelligheid en het leren kennen van je leeftijdsgenoten centraal staan. De Kick-Off is voor het eerst op zondagmiddag 5 oktober. Zet deze datum dus alvast in je agenda! Twijfel niet en kom ook! En neem vrienden en vriendinnen gezellig mee. We hopen jullie te zien op 5 oktober!
Kores Punt en Joost van den Berg.

Jongerenactiviteit opening winterwerk: bowlen!

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zaterdag 27 september zijn er allerlei leuke opening winterwerk-activiteiten waar we je
natuurlijk hopen te zien! ’s Avonds, na het eten, gaan we ook nog eens met
alle jongeren bowlen bij bowlingcentrum Krimpenhof. Om 20.30 uur vertrekken we
vanaf de kerk en van 21.00 uur tot en met 22.30 uur gaan we gezellig met elkaar
bowlen. We vragen hiervoor een eigen bijdrage van € 4,- per persoon. Mocht
dit een probleem zijn dan kun je dit aan Joost van den Berg laten weten. Wil je
voor zondag 21 september laten weten of je mee gaat? Dit kan per email of
mobiel: joostvandenberg83 [at] gmail [dot] com

Opening winterwerk, zaterdag 27 september

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zaterdag 27 september is het zover: op feestelijke wijze openen we weer het seizoen van clubs, vergaderen, kringen, activiteiten voor buiten en binnen de kerk. In de hal van de kerk liggen vanaf zondag 14 september inschrijflijsten klaar voor de activiteiten. De middagactiviteit start om 14.00 uur in de kerk, koffie en thee staan dan klaar.
Vanuit de kerk gaan we naar het Schollebos en daar doen we in spelvorm The Way Of Life. Later is dan een gezamenlijke warme maaltijd in de kerk, die om 17.00 uur start met een overdenking van het thema. ’s Avonds is er een activiteit voor de jeugd; daarover kunt u hieronder meer lezen.
Iedereen hartelijk welkom op deze blijde startdag!
Namens de werkgroep opening winterwerk, Piet Kaldewaij

Zendingsavond op donderdag 25 september 2014

Categorie: Algemeen

Op donderdag 25 september hopen we weer veel inspirerende verhalen te horen o.a. over diverse reizen die gemaakt zijn. Als zendingscommissie hopen we dat u/jij erbij bent! Het is heel bemoedigend als er hartelijke belangstelling is voor het (diaconale) zendingswerk vanuit de gemeente. God roept sommige mensen speciaal om elders in de wereld of in Nederland Zijn liefde op een bijzondere manier te laten zien in woord en daad en als gemeente mogen we dat van harte ondersteunen met gebed, financiële middelen en belangstelling. Van harte welkom dus!
Op deze zendingsavond zal in ieder geval verslag gedaan worden van de reizen naar DR Congo, Malawi en Indonesië.
We vragen uw/jouw gebed voor een mooie zendingsavond! Inloop 19.30 uur. Start 20.00 uur.
De zendingscommissie.

Jongerenzangdienst (21-9)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Bij dezen willen we alle jongeren in Capelle hartelijk uitnodigen voor de jongerenzangdienst op zondag 21 september. Het gaat om de middagdienst, dus je hoeft er niet vroeg je bed voor uit. Het wordt een dienst waarbij we vooral samen willen zingen, waarbij een band, bestaande uit ex-Firewall-leden en een aantal vrienden, de dienst muzikaal zal begeleiden. Er zal wel een meditatief moment zijn, door Wouter Klop.
Kom allemaal om 16.00 uur naar de Ontmoetingskerk en breng gerust je vrienden en familie mee. Overigens zijn ook mensen die wat meer levenservaring hebben, maar wel jong van hart, minstens zo welkom!

Bij de diensten (28-9)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De 19e eeuwse dichter P.A. de Genestet behandelt in zijn gedicht ‘Peinzensmoede’ de waaromvragen van het leven en het mysterie van Gods handelen daarin. Het gedicht begint als volgt: ‘Daar is geen Priester die Hem verklaart! In raadslen wandelt de mensch op aard.’
Met hoeveel vragen hebben we niet te kampen? Er is immers zo ontzettend veel, dat wij niet begrijpen kunnen en er is zo veel dat wij veranderd zouden willen hebben op aarde.
Onze Heer en Heiland, Jezus Christus, heeft zich moeite gegeven om het verstand en het inzicht van zijn discipelen te verhelderen. Door middel van vele gelijkenissen of parabels heeft Hij tot hen gesproken, maar veelal wandelden Zijn jongeren in raadselen verder. Ze begrepen evenals menige theoloog dezer dagen ook niets van het plaatsbekledend lijden van de Heiland. Maar in Handelingen lezen we over diezelfde discipelen, dat ze spreken over de grote werken van God. Dat is het werk van de Heilige Geest, de geestelijke Verzorger bij uitstek.
David dicht in psalm 63: ‘Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden’.
David mocht weten dat Gods hand hem vasthield en zo kon hij voortgaan, terwijl de moeilijkheden zich opstapelden.
Het gedicht van de Genestet mondt uit in de belijdenis: ‘Daar is geen Priester die Hem verklaart! Doch U zoekt niemand vergeefs op aard’.
Bij de opening van het winterwerk op D.V. 28 september willen we in de morgendienst, waarin ds. René van Loon hoopt voor te gaan, uitspreken en uitzingen, dat we ook het komende seizoen onze hulp verwachten van God, Die niet loslaat wat Zijn hand begonnen is. Vanuit deze belofte en zekerheid mogen en willen we de zieken opdragen voor Zijn aangezicht en alle arbeid in de gemeente, maar zeker ook de zorgen en het verdriet in Zijn handen leggen. God is getrouw!
Komt, luistert toe, gij Godsgezinden,
Gij, die den Heer van harte vreest.
Hoort, wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
‘k Sloeg heilbegerig ’t oog naar boven,
Ik riep den Heer ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, die alleen mij bij kon staan.
(Psalm 66:8, OB)
Gezegende diensten toegewenst.

Vader-zoon dag

Categorie: Algemeen

Stoere dag voor vaders & zoons in het ! 13 september 2014. Geef je nu op! (zie flyer)

Klik hier voor het hele artikel

Sportdag in Schollevaar: 6 september

Categorie: Algemeen

Zaterdag 6 september is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 12 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
‘s Avonds vervolgen we het programma vanaf 19.00 uur voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer