Open dag wijkwinkel Schollevaar

Categorie: Algemeen

Op zaterdag 31 januari 2015 viert de wijkwinkel Schollevaar het 7-jarig bestaan met een open dag in het pand aan de Picassopassage 33 (tegenover NS-station Schollevaar). Alle wijkbewoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om zelf een kijkje te komen nemen in de wijkwinkel.
Op deze zaterdag is de wijkwinkel van 10.00 uur tot 14.00 uur open. Ook u bent welkom! Info: www.wijkwinkelschollevaar.nl.

Wisseling van de wacht

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Scriba
Met ingang van 18 januari zal de huidige ouderling-scriba, Ankie van de Polder, haar functie als scriba neerleggen en overdragen aan Stella van Berk.
Wat merkt de gemeente daarvan?
In principe merkt u daar niet meer van, dan dat de naam van de scriba verandert. Het e-mailadres was al overdrachtproef en blijft: scriba-hws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.
Voor overige contactgegevens: zie colofon.
Pastoraal meldpunt
Het pastoraal meldpunt blijft voorlopig, totdat er een nieuwe predikant gevonden is, bij Ankie van de Polder.
Wat merkt de gemeente daarvan?
In principe merkt u daar niet meer van dan dat het e-mailadres van het pastoraal meldpunt verandert in: avandepolder [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.

Bij de diensten (18-1, 25-1)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op de avond van 31 december wordt van oudsher in de kerk Psalm 90 gelezen of gezongen.
‘Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult’, zo luidt het twaalfde vers van Psalm 90
Het boek Spreuken is het Bijbelse wijsheidsboek bij uitstek, waarbij het vooral om praktische wijsheid en levenskunst gaat. Aan het begin van het nieuwe jaar is het goed om de spreukendichter aan het woord te laten. Spreuken 13 vers 12: ‘Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.’
Hoop doet leven! Dat is in z’n algemeenheid juist. Maar als de hoop als het ware wordt uitgerekt en steeds maar weer datgene wat je verwacht wordt uitgesteld, dan kan je ontmoedigd en teleurgesteld raken. De uitgestelde hoop krenkt het hart en lang wachten maakt ziek. Ongeduld en ongeloof gaan hand in hand. Maar nu de tegenstelling: vervuld verlangen is een boom des levens. Wat een paradijselijke verkwikking. Hoop doet toch leven? Echte hoop komt van de God van de hoop. Hoop is geloof voor de toekomst. ‘Op U, mijn Heiland blijf ik hopen en vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Dat is zeker niet gemakkelijk, want ook wie zo hoopt, kent moeilijke momenten en ziekte misschien. Maar God is trouw aan Zijn beloftes. We kunnen Hem volledig vertrouwen en we mogen genade en liefde van Hem verwachten. Ach wanneer? Maar als het verlangen vervuld wordt, dan breekt het leven door. De levensboom, de levensbron.
Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen
Psalm 36, vers 3
Vanuit deze blijde wetenschap mogen we gemeente van Jezus Christus zijn. We geloven dat God de Vader voor ons zorgt, omwille van het verzoenend werk van Zijn Zoon en dat de Geest ons in alles leidt. Ook in 2015!
Op D.V. zondag 18 januari mogen er drie nieuwe ambtsdragers bevestigd worden (zie bericht verder), in een dienst geleid door ds. Niels de Jong uit Rotterdam. ’s Middags alweer bezoek uit Rotterdam, als ds. René van Loon hoopt voor te gaan. Op D.V. 25 januari ontmoeten we in de morgendienst ds. H.J. Catsburg uit Stad aan ’t Haringvliet en ’s middags ds. A.J. Mouw uit Giessen.
Gezegende diensten toegewenst.