Verdiepingsdienst zondag 7 juni 2015 – Wie ben jij?

Categorie: Christelijke Gereformeerde Kerk

Thema voor de verdiepingsdienst van zondagavond. Wie ben jij? Ben je je werk, je hobby, je kinderen? Ben je je eigen dikke ik? Ben je je brein (Schwaab)? Wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? De catechismus vat daarvan iets voor ons samen. Over Gods ideaal en bedoeling en hoe wij daaraan wel/niet beantwoorden.
Wees welkom!
Heb je een profiel op Facebook? Like dan deze pagina en leer meer met je hoofd en je handen vanuit de verdiepingsdiensten.  Met in de week na de kerkdienst elke dag een bijbelgedeelte om te lezen, tips om te doen en vragen die je aan het denken zetten.

Songs of Praise – 14 juni

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Komende zondag, 14 juni, is er om 16.00 uur weer een ‘Songs of Praise’ in de Ontmoetingskerk. Een dienst waarin we met elkaar bekende Engelse liederen zingen; Engeland heeft een bijzondere zangtraditie. Het belooft een feestelijke dienst te worden, met inzet van verschillende muziekinstrumenten en veel zang van bekende liederen.
Iedereen is van harte welkom in deze dienst!

Rondom de erediensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.’ Joël 2:28.
Petrus grijpt in zijn toespraak op het Pinksterfeest (Handelingen 2) terug op de profeet Joël.
We lezen hier, dat de Geest alle grenzen kan doorbreken. Jong en oud, man en vrouw, evangelisch of gereformeerd, zullen de Geest ontvangen. In de laatste dagen, de tijd tussen Pinksteren en de wederkomst, zal de Geest van God grenzeloos te werk gaan. De laatste dag is nabij, de grote dag van onze God, waarop Hij recht zal doen en recht zal spreken over levenden en doden. Het kwaad op de aarde zal Hij uitbannen. Daar gaat het uiteindelijk naartoe. De Geest leert ons wie God is en hoe Hij ons behoud zoekt. Hij wil niet, dat wij ten onder gaan in de woedende en woelige wereld, maar dat wij eeuwig leven uit Zijn hand zullen ontvangen.
Als we Jezus mogen kennen als onze Heiland begint onze toekomst pas echt, als Hij in al Zijn glorie wederkomt op de wolken. Gelukkig zijn we, als we Jezus’ toekomst tegemoet leven en uitzien naar de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Mogen we zo vervuld met de Heilige Geest en ziende op onze opperste Leidsman en Voleinder van het geloof, het Heilig Avondmaal vieren op D.V. 21 juni, onze harten opheffen naar de hemel en uitgetild worden boven de alledaagse beslommeringen en zorgen van het leven. Dan is het leven goed, omdat de hemel ons begroet!
Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht. LvK 430: 1
Gezegende diensten toegewenst.

Sporten in Schollevaar: zaterdag 6 juni

Categorie: Algemeen

Zaterdag 6 juni is er weer een sportdag in Schollevaar!
Vanaf 15.00 uur kan er weer gevoetbald worden. Iedereen van 6 tot 12 jaar is van harte welkom! Tegen 17.00 uur is het middagprogramma afgelopen.
‘s Avonds vervolgen we het programma vanaf 19.00 uur voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Tussendoor wordt er voor drinken, muziek en wat lekkers gezorgd.
De sportdag wordt gehouden op het asfaltveldje aan het Louvre in Capelle Schollevaar. Iedereen is van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer of op deze pagina.

Lees hier meer