Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondag 1 mei wil ik met u onze lezing uit het boek Openbaring vervolgen. Die dag zullen wij Openbaring 3: 7-13 overdenken. Ditzelfde gedeelte heb ik laatst tijdens een kerkenraadsvergadering met de ambtsdragers besproken. Naast een gesprek over dit bijbelgedeelte spraken wij toen ook over de nieuwe fase waarin wij als Hervormde Wijkgemeente Schollevaar zijn gekomen. Vanuit een fase van ‘groei en opbouw’ zijn wij nu in een fase van ‘houd vast wat u heeft’ (Openbaring 3:11) gekomen. Deze nieuwe fase vraagt niet opeens verandering en vernieuwing, maar wel bewustwording. Bent u nieuwsgierig geworden? Ik wil het zondag 1 mei heel graag met u delen.
Op Hemelvaartsdag is het prachtig om ook uit het boek Openbaring te lezen, immers: dit bijbelboek laat ons regelmatig een geopende hemel zien om ons een blik te geven op wat er in de hemel gebeurt. Wij lezen op Hemelvaartsdag met elkaar Openbaring 5. Daar komen wij Christus tegen als de leeuw en het lam: Degene die zichzelf voor ons als offer heeft gegeven (lam) en Degene die vanuit de hemel regeert (leeuw).
Op eerste pinksterdag lezen wij opnieuw uit het boek Openbaring en dit keer – uiteraard – over de Heilige Geest. Wij gaan daarvoor naar het einde van het boek Openbaring, naar Openbaring 22:12-21. In dit gedeelte komen wij de Geest tegen die ons uitnodigt om tot God te komen (vers 17). Prachtige lijnen naar het doen van belijdenis worden zichtbaar: de Heilige Geest die het in ons hart legt om tot God te komen, Hem te belijden en te volgen in ons leven.
Goede diensten toegewenst!
ds. Eddy de Kruijf

Vertrek WEM-groep naar DR Congo

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Van vrijdag 22 april tot woensdag 4 mei hoopt een aantal gemeenteleden af te reizen naar DR Congo (Muanda) om Abri de l’Esperance, de Congolese partner van Whispering Eagle Ministries (WEM), te bemoedigen en te helpen in hun zorg voor begeleiding en huisvesting van 24 weeskinderen.
Tijdens de reis zal de groep regelmatig berichtjes en foto’s proberen te plaatsen op Facebookpagina www.facebook.com/wemnl en op website www.wem-nl.eu.
Cor van der Spek treedt op als plaatselijk contactpersoon. (tel. 010-4581637)
Wilt u/wil jij meebidden om bescherming en zegen op het werk?

Dorcas Kledingactie voorjaar

Categorie: Algemeen

In de Ontmoetingskerk wordt op zaterdag 7 mei de Dorcas Kledingactie gehouden. Het grootste deel van de ingezamelde kleding is voor kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten. Dorcas transporteert dit deel naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in onder meer Oost-Europa, Zuid-Afrika, Kenia, Lesotho en Mozambique. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt Dorcas beschikbaar aan kerken in Oost-Europa, die het verkopen voor de financiering van sociale projecten in hun directe omgeving.
Wat kunt u inleveren? Bruikbare, draagbare kleding (schoon en heel): dames-, heren-, kinder-, baby-, bruids-, gelegenheids-, positiekleding, ondergoed, katoenen luiers, handschoenen, sjaals, mutsen, schoenen en huishoudtextiel: bedlinnen, dekens, lakens, gordijnen, badtextiel en keukentextiel.
Inleveren kan, graag in gesloten plastic zak, op zaterdag 7 mei tussen 10.00 en 12.00 uur in de Ontmoetingskerk. Bent u niet in de gelegenheid te komen, dan halen wij het (in de voorafgaande week) graag bij u op. Doet u ook (weer) mee? Meer informatie op www.dorcaskledingactie.nl of bij Karin Verboom, tel. 0180-316610, kverboom [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl.
De diaconie.

Uitzendmoment zondag 17 april

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Als gemeente willen we om de reizigers heen staan en hen op een speciaal uitzendmoment de zegen van God meegeven. Dit gebeurt in de ochtenddienst van 17 april, aanvang 9.15 uur.
Na de dienst is er gelegenheid om de reizigers de hand te drukken in de Rehobothschool schuin tegenover de Ontmoetingskerk.

Vertrek Marijn Wassink naar Oekraïne

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Marijn Wassink heeft plannen gemaakt om van 30 april tot 8 mei naar Odessa in de Oekraïne te gaan. Hij vertrekt met een groep van 35 Navigatorstudenten in samenwerking met de organisatie Operatie Mobilisatie.
Er is momenteel veel onrust bij de grens met Rusland, daarom vluchten veel mensen naar het zuiden en westen. Voor deze binnenlandse vluchtelingen wil de groep een vluchtelingenkamp gaan opbouwen.
Ook voor Marijn vragen we in gebed om bescherming en zegen op zijn werk!

Vertrek WEM-groep naar DR Congo

Categorie: Christelijke Gereformeerde Kerk

Van vrijdag 22 april tot woensdag 4 mei hoopt een aantal gemeenteleden af te reizen naar DR Congo (Muanda) om Abri de l’Esperance, de Congolese partner van Whispering Eagle Ministries (WEM), te bemoedigen en te helpen in hun zorg voor begeleiding en huisvesting van 24 weeskinderen.
Tijdens de reis zal de groep regelmatig berichtjes en foto’s proberen te plaatsen op Facebookpagina www.faceboook.com/wemnl en op website www.wem-nl.eu.
Cor van der Spek treedt op als plaatselijk contactpersoon. (tel. 010-4581637)
Wilt u/wil jij meebidden om bescherming en zegen op het werk?

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondag 17 april hopen wij in de morgendienst degenen die binnenkort zullen afreizen naar Congo in het gebed op te dragen tijdens een uitzendmoment. Het is een bemoediging om dit met elkaar te mogen beleven: allereerst een bemoediging voor de Congogangers omdat zij mogen weten dat er een biddende gemeente achter hen staat en om hen heen staat. Maar ook een bemoediging voor de achterblijvende gemeente zelf: God wil deze personen uit ons midden als instrumenten gebruiken om Zijn prachtige werk in de wereld gestalte te geven. Een stukje van Gods werk, dat vanuit ons midden en ook in ons midden plaats mag vinden. Een voorrecht om dat met elkaar te mogen delen en beleven.
Omdat ik in de komende weken/maanden met enige regelmaat uit het boek Openbaring hoop te preken wil ik ook in deze dienst stilstaan bij een tekst uit dit bijbelboek. Wij zullen (onder voorbehoud) lezen: Openbaring 3:1-6, een van de ernstige brieven die Johannes aan de toenmalige gemeenten moest overbrengen. In dit bijbelgedeelte wordt de gemeente opgeroepen om waakzaam te zijn en het overige dat dreigt te sterven te versterken. Waakzaam zijn en het zwakke/kwetsbare (datgene dat dreigt te versterven) versterken, misschien zijn dat wel heel krachtige woorden voor tijdens de reis en het werk dat straks door de Congogangers zal worden aangegaan.
Op D.V. zondag 24 april zal er in de middag weer een dienst voor kerk en wijk plaatsvinden. Onder het overkoepelende thema ‘Zoektocht naar jezelf’ hebben wij al heel wat vanuit de eerste hoofdstukken van de Bijbel mogen ontdekken en zijn er al heel wat deelthema’s de revue gepasseerd (‘Jij bent beeldschoon!’ – ‘De mens is gemaakt om te werken’ – ‘Jezelf verloren door God gevonden’). Ik wil tijdens de aanstaande dienst voor kerk en wijk opnieuw onze zoektocht naar onszelf vervolgen en ook opnieuw uit de beginhoofdstukken van de Bijbel lezen. Wij zullen lezen: Genesis 2:18-22 en Genesis 4:1-10. Thema van deze dienst zal zijn: jezelf zijn doe je samen.
ds. Eddy de Kruijf