Sportweek in Schollevaar!

Categorie: Algemeen

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juli vindt voor de 11e keer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden.
Elke middag, van 14.00 tot 16.00 uur, zullen er clinics worden gegeven voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Vooral voetbal- en volleybalclinics, maar ook andere sporten zullen langs komen, daar waar mogelijk aangevuld met recreatieve spelletjes.’s Avonds zijn jongeren van 13 jaar en ouder welkom om samen van 19.00 tot 21.00 uur te voetballen of volleyballen. Samen met het sportteam zullen er dan partijtjes worden gespeeld. Verspreid over de dag zal het sportteam door middel van onder andere dramastukjes vertellen over het christelijke geloof.
De sportweek wordt vrijdags op het sportveld afgesloten met een buurtbarbecue voor alle kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Ook andere buurtbewoners zijn dan van harte welkom. Tijdens deze avond, die begint om 18.00 uur, is er voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de sportweek nog een presentje. Meer informatie over de sportweek vindt u hier.

Gemeenteleden op World Servants-reis

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Hans Houtman, Bert Verboom en Channah Verboom, vertrekken 12 juli voor drie weken naar Myanmar. Hans en Bert gaan leiding geven aan de World Servants-groep waar Channah aan deelneemt. Vanuit de gemeente wensen we hen een veilige reis en een bemoedigend project toe onder Gods zegen.
In de ochtenddienst van zondag 10 juli zal er een uitzendmoment zijn, waarin gebeden wordt om deze zegen.

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op D.V. zondag 10 juli zal de morgendienst een aantal extra elementen bevatten: naast het afscheid van Annemiek Bomhof-Vrij (zie boven), zal ook het sportteam van de sportweek zichzelf presenteren en zal er een uitzendmoment plaatsvinden. Wat betreft het uitzendmoment: van 12 juli t/m 1 augustus hopen Bert Verboom, Channah Verboom en Hans Houtman op reis te gaan naar Myanmar, waar zij onder de paraplu van World Servants zullen gaan bouwen aan huisvesting voor scholieren met een beperking.
Zowel het werk binnen de gemeente (Annemiek Bomhof), als het werk in de wijk (sportteam), als het werk buiten de gemeente- en wijkgrenzen (World Servants) zal dus tijdens deze dienst onder de aandacht worden gebracht en in gebed tot God worden gebracht. Met recht een bijzondere dienst!
In deze dienst zullen wij opnieuw over Mozes lezen. Wij lezen uit Exodus 4 over de uitzending van Mozes. Mozes had waarschijnlijk wat minder zin om uitgezonden te worden dan het sportteam en het World-Servants-team. Maar daarom sprak God woorden tot hem die hem op weg zetten. Woorden van God die ons op weg zetten… ook op weg binnen onze eigen gemeente, binnen de wijk, maar zelfs tot in Myanmar toe.
Op 17 juli hopen wij tijdens de morgendienst (in de vakantie zijn er geen middagdiensten) opnieuw over Mozes te gaan lezen. Op het moment van schrijven zit ik te denken aan Exodus 15, waarin wij een lied van Mozes (en het volk Israël) tegenkomen. Liederen vertellen vaak iets over de persoon achter het lied en zijn vaak heel persoonlijk. Ik ben benieuwd wat wij vanuit dit lied over Mozes zelf en – nog belangrijker – over de Heere God ontdekken.
Een laatste vooraankondiging: op D.V. 21 augustus zal mw. Marian Steenwoerd-Oosterom in het ambt van ouderling worden bevestigd.
Goede diensten toegewenst!
ds. Eddy de Kruijf